Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Pozitif Gençlik Gelişimi

Hedef Çocuk, cilt.2, ss.26-28, 2019 (Hakemsiz Dergi)

Improving parental attitudes of turkish immigrants living in Germany: An action research

Participatory Educational Research, cilt.6, ss.103-121, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Ebeveynlere Bağlanma ile Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişki

Resilience, cilt.2, ss.23-38, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

PDR Lisans Programı Öğrencilerinin Mesleki ve Kişisel Gelişimlerine Yönelik Bir Öğretim Tasarımı Uygulaması

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.9, ss.185-193, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

PDR Hizmetlerinde Uygulamalar

ÖĞRETMEN DÜNYASI, ss.27-29, 2016

Gençlerin Siyasal ve Toplumsal Katılımı Ölçeğinin Geliştirilmesi

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt.46, ss.369-398, 2013

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

COVID-19 DÖNEMİ DUYGUSAL YEME DAVRANIŞININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Kocaeli Üniversitesi 9. Sosyal Bilimler Kongresi, Türkiye, 26 Haziran 2020, ss.1

Çocuklar İçin Bilişsel Duygu Düzenleme Stratejileri Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması

21st International Congress on Psychological Counseling and Guidance, 24 - 27 Ekim 2019, ss.210

Annelere Yönelik Aile Eğitiminin Anne Ebeveyn Tutumlarına Etkisi

EJER 2019, Ankara, Türkiye, 19 - 22 Haziran 2019, ss.2060-2062

PSİKOLOJİK DANIŞMANLARIN GÖZLEMLERİNE GÖRE SURİYELİ GÖÇMEN ÇOCUKLAR

UluslararasıAfet ve Dirençlilik Kongresi 2019, 26 - 28 Haziran 2019, ss.467

Özel Yetenekli Çocuklarda Androjen Reseptör CAG Tekrar Polimorfizminin Araştırılması

IMASCON CONGRESS -Uluslararası Marmara Fen ve SosyalBilimler Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2018, ss.6

The Relevance Of Subjective Well-Being Of Elementary School Students To Perceived Control, Supportive Family Attitudes And Conscious Awareness Levels

20th International Congress on Psychological Counseling and Guidance, Samsun, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018, ss.272

EBEVEYNLERE BAĞLANMA İLE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

23.Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, Sivas, Türkiye, 16 - 19 Kasım 2017, cilt.18, ss.39-40

Üniversite Öğrencilerinin Anne- Babalarının Çocuk Yetiştirme stilleri ile Mizah Tarzları ve Mizah Yoluyla Başa Çıkma Becerilerinin İncelenmesi

23. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi ve 1. ruhsal İyileştirim Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 16 - 19 Kasım 2017, cilt.18

Bewusstsein-Training über die Wahrnehmung die Haltung des Genders der Studenten/inen

İnternational Social Sciences and Humanaties Berlin Conference’na, Berlin, Almanya, 18 - 21 May 2017, ss.58

Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Algısını Yordayan Psikolojik Değişkenler

International Social Sciences and Humanities Berlin Conference, Berlin, Almanya, 18 - 21 May 2017, ss.39

RPD öğrencilerinin mesleki ve kişisel gelişimlerine yönelik bir program uygulaması

The 5th World Conference on Educational and Instructional Studies, Antalya, Türkiye, 27 - 29 Ekim 2016

A Study on Relations Between SelfConstrual and Perception of Gender by University Students in Turkey

XI. European Conference onSocial and Behavioral Sciences, ROMA, İtalya, 1 - 04 Eylül 2016, ss.270

Psychological and Demographic Factors Affecting the Political and Social Participation of Turkish Immigrants in Germany

XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Roma, İtalya, 1 - 04 Eylül 2016

PDR ALANINDA YARATICI DRAMA UYGULAMALARI

25. ULUSLARARASI EĞİTİMDE YARATICI DRAMA KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 2 - 05 April 2015, ss.398-408

TEMEL DRAMA TANIŞMA

24. ULUSLARARASI EĞİTİMDE YARATICI DRAMA KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 24 - 27 April 2014, ss.244-251

Influential factors in political and civic participation of university students

1st International Conference on Lifelong Education and Leadership for All, Olomouc, Çek Cumhuriyeti, 29 - 31 Ekim 2015, ss.187-202 identifier

Post-trauma interaction skill development model for children aged 10-12

1st International Conference on Lifelong Education and Leadership for All, Olomouc, Çek Cumhuriyeti, 29 - 31 Ekim 2015, ss.378-379 identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

Candidate Counselors’ Views on Having Supervision in IndividualCounselling Practicum Course

Changing Educational Paradigms: New Methods, Directions, and Policies, Şakir Çınkır, Editör, Peter Lang GmbH Internationaler Verlag der Wissenschaften, Berlin, ss.267-285, 2020

CURRENT DEBATES IN EDUCATION

AN EXAMINATION OF VOCATIONAL MATURITY ANDCAREER DECISION MAKING STRATEGY LEVELS OFHIGH SCHOOL STUDENTSLİSE ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ OLGUNLUK VEKARAR VERME STRATEJİLERİ’NİN İNCELENMESİ, ŞENEL GERÇEK, Editör, IJOPEC Publication Limited, London, ss.151-161, 2018

Recent Developments in Sociology and Social Work

Psychological and Demographic Factors Affecting the Political and Social Participationof Turkish Immigrants in Germany, Georgeta Rata / Mehmet Ali Icbay / Hasan Arslan, Editör, E-Bwn., Bialystok, ss.182-191, 2017

Okul Öncesinden İlköğretime Kuramdan Uygulamaya DRAMA

PSİKOLOJİK DANIŞMA REHBERLİK HİZMETLERİ VE DRAMA, TOLGA ERDOĞAN, Editör, Eğiten Kitap Yayıncılık, Ankara, ss.529-566, 2016

Okul Öncesinden İlköğretime Kuramdan Uygulamaya DRAMA

ÖZEL EĞİTİM VE DRAMA, TOLGA ERDOĞAN, Editör, Eğiten Kitap Yayıncılık, Ankara, ss.571-606, 2016

HAYATBOYU KAPSAMLI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA

EĞİTSEL REHBERLİK, HAKAN UŞAKLI, Editör, PEGEM AKADEMİ, Ankara, ss.144-163, 2016

Theater und Community kreativ gestalten Drama ve Toplum Yaratıcı Biçim Vermek

Naturpaedagogik mit creative drama, Ömer Adıgüzel, Ute Handwerg, Gerd Koch, Editör, Kopaed, München, ss.157-164, 2014