Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ebeveynlere Bağlanma ile Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişki

Resilience, cilt.2, ss.23-38, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

PDR Lisans Programı Öğrencilerinin Mesleki ve Kişisel Gelişimlerine Yönelik Bir Öğretim Tasarımı Uygulaması

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.37, ss.117-128, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

PDR Lisans Programı Öğrencilerinin Mesleki ve Kişisel Gelişimlerine Yönelik Bir Öğretim Tasarımı Uygulaması

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.9, ss.185-193, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

PDR Hizmetlerinde Uygulamalar

ÖĞRETMEN DÜNYASI, ss.27-29, 2016

Eleştirel düşünme eğilimi, genel öz yeterlik ve umutsuzluk arasındaki ilişkinin incelenmesi

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.13, ss.202-218, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gençlerin Siyasal ve Toplumsal Katılımı Ölçeğinin Geliştirilmesi

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt.46, ss.369-398, 2013

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

EBEVEYNLERE BAĞLANMA İLE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

23.Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, Sivas, Türkiye, 16 - 19 Kasım 2017, cilt.18, ss.39-40

Üniversite Öğrencilerinin Anne- Babalarının Çocuk Yetiştirme stilleri ile Mizah Tarzları ve Mizah Yoluyla Başa Çıkma Becerilerinin İncelenmesi

23. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi ve 1. ruhsal İyileştirim Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 16 - 19 Kasım 2017, cilt.18

Bewusstsein-Training über die Wahrnehmung die Haltung des Genders der Studenten/inen

İnternational Social Sciences and Humanaties Berlin Conference’na, Berlin, Almanya, 18 - 21 May 2017, ss.58

Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Algısını Yordayan Psikolojik Değişkenler

International Social Sciences and Humanities Berlin Conference, Berlin, Almanya, 18 - 21 May 2017, ss.39

RPD öğrencilerinin mesleki ve kişisel gelişimlerine yönelik bir program uygulaması

The 5th World Conference on Educational and Instructional Studies, Antalya, Türkiye, 27 - 29 Ekim 2016

PDR ALANINDA YARATICI DRAMA UYGULAMALARI

25. ULUSLARARASI EĞİTİMDE YARATICI DRAMA KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 2 - 05 April 2015, ss.398-408

TEMEL DRAMA TANIŞMA

24. ULUSLARARASI EĞİTİMDE YARATICI DRAMA KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 24 - 27 April 2014, ss.244-251

Influential factors in political and civic participation of university students

1st International Conference on Lifelong Education and Leadership for All, Olomouc, Çek Cumhuriyeti, 29 - 31 Ekim 2015, ss.187-202

Post-trauma interaction skill development model for children aged 10-12

1st International Conference on Lifelong Education and Leadership for All, Olomouc, Çek Cumhuriyeti, 29 - 31 Ekim 2015, ss.378-379

EĞİTSEL MESLEKİ HEDEF BELİRLEME SÜRECİNDE YARATICI DRAMA VE GRUP REHBERLİĞİ PROGRAMLARININ UYGULANMASI

VIII. Üniversiteler Psikolojik Danışma ve Rehberlik Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 9 - 10 April 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

CURRENT DEBATES IN EDUCATION

AN EXAMINATION OF VOCATIONAL MATURITY ANDCAREER DECISION MAKING STRATEGY LEVELS OFHIGH SCHOOL STUDENTSLİSE ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ OLGUNLUK VEKARAR VERME STRATEJİLERİ’NİN İNCELENMESİ, ŞENEL GERÇEK, Editör, IJOPEC Publication Limited, London, ss.151-161, 2018

Recent Developments in Sociology and Social Work

Psychological and Demographic Factors Affecting the Political and Social Participationof Turkish Immigrants in Germany, Georgeta Rata / Mehmet Ali Icbay / Hasan Arslan, Editör, E-Bwn., Bialystok, ss.182-191, 2017

Okul Öncesinden İlköğretime Kuramdan Uygulamaya DRAMA

PSİKOLOJİK DANIŞMA REHBERLİK HİZMETLERİ VE DRAMA, TOLGA ERDOĞAN, Editör, Eğiten Kitap Yayıncılık, Ankara, ss.529-566, 2016

Okul Öncesinden İlköğretime Kuramdan Uygulamaya DRAMA

ÖZEL EĞİTİM VE DRAMA, TOLGA ERDOĞAN, Editör, Eğiten Kitap Yayıncılık, Ankara, ss.571-606, 2016

HAYATBOYU KAPSAMLI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA

EĞİTSEL REHBERLİK, HAKAN UŞAKLI, Editör, PEGEM AKADEMİ, Ankara, ss.144-163, 2016

Theater und Community kreativ gestalten Drama ve Toplum Yaratıcı Biçim Vermek

Naturpaedagogik mit creative drama, Ömer Adıgüzel, Ute Handwerg, Gerd Koch, Editör, Kopaed, München, ss.157-164, 2014