Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A fuzzy ANP model for the selection of 3D coordinate-measuring machine

JOURNAL OF INTELLIGENT MANUFACTURING, cilt.26, ss.999-1010, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Analytic hierarchy process application in selecting the mode of transport for a logistics company

JOURNAL OF ADVANCED TRANSPORTATION, cilt.48, ss.974-999, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Using artificial neural networks to forecast operation times in metal industry

INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER INTEGRATED MANUFACTURING, cilt.27, ss.48-59, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

An efficient solving of the traveling salesman problem: the ant colony system having parameters optimized by the Taguchi method

TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES, cilt.21, ss.2015-2036, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Fuzzy FMEA application to improve purchasing process in a public hospital

APPLIED SOFT COMPUTING, cilt.13, ss.721-733, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

6 Sigma Yaklaşımı ve Tekstil Sektöründe bir uygulama

Beykoz Akademi Dergisi, cilt.8, no.26515393, ss.1-19, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Developing a Model for Measuring Project Performance with Software Life Cycle Process Metrics and Calculating Project Success Score

Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.24, sa.3, ss.536-554, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Integrated Approach to Thermal Hotel Selection

Proelium, cilt.8, sa.2, ss.193-206, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Six Sigma Methodology and an Application in the Textile Sector

Kocaeli Journal of Science and Engineering, cilt.2, sa.1, ss.7-20, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Forecasting operation times by using Artificial Intelligence

International Advanced Researches and Engineering Journal, cilt.2, ss.109-116, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier identifier

Calendar-Based Short-Term Forecasting of Daily Average Electricity Demand

IEEE Conference Publications, ss.1-5, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Haritalar Üzerinde Suç Verilerinin Görüntülenmesi ve Analizinin Sağlanması: Kocaeli İli Örneği

KMÜ Sosyal ve Ekonomı̇k Araştırmalar Dergı̇si, cilt.16, ss.67-72, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yüksek Öğretimde Öğrenci İşleri Hizmet Kalitesinin Ölçümü ve Bir Örnek Uygulama

İstatistik Araştırma Dergisi, cilt.9, sa.2, ss.29-40, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Determination of a logistic warehouse location based on the median problem before a possible earthquake disaster

5th International Caucasus-Central Asia Foreign Trade and Logistics Congress, İstanbul, Türkiye, 19 - 20 Eylül 2019

Analytic hierarch süreci ve TOPSIS yöntemleri ile hizmet sağlayıcı seçimi

IMASCON Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2019

An integrated approach to thermal hotal selection

24th Joint Conference on Industrial Engineering and Operations Management, Lizbon, Portekiz, 18 - 20 Temmuz 2018

Talent Selection for Supply Chain Management Using Fuzzy Logic

IV. Uluslararası Kafkasya – Orta Asya Uluslararası Ticaret ve Lojistik Kongresin, Aydın, Türkiye, 7 - 08 Eylül 2018

SOLUTION OF CONSTRAINTS THROUGH THINKING PROCESS IN SOFTWARE CODE REVIEWS

International Conference on Technology, Engineering and Science (IConTES), Antalya, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2017, cilt.1, ss.411-419

Kalıp İmalatçılarının Doğrusal Ağırlıklandırma, AHP ve Bulanık AHP Yöntemleri Kullanılarak Performanslarının Değerlendirilmesi

18th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Trabzon, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2017

Kalıp imalatcılarının AHP ve bulanık AHP yöntemleri kullanılarak performanslarının değerlendirilmesi

18.Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 5 - 07 Ekim 2017

Supplier Evaluation with Fuzzy Moora Method in Green Supply Chain

15th Internatiınal Logistics and Supply Chain Management Congress, 19 - 20 Ekim 2017

Bulanık Promethee Yöntemiyle İnsansız Hava Aracı Seçimi

17th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Sivas, Türkiye, 2 - 04 Haziran 2016

Clustering of Hotel Customers by K-means

CIE44 IMSS’14, İstanbul, Türkiye, 14 - 16 Ekim 2014

Forecasting by Genetic Algorithm the Short-Term Electricity Demand of Major Cities in Turkey

26th European Conference on Operational Research, Roma, İtalya, 1 - 04 Temmuz 2013

Quality Function Deployment Application for an Authorized White Appliances Service Agency

8th International Symposium of Statistics, Eskişehir, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2012

A Fuzzy ANP Model for the Selection of Coordinate-Measuring Machine

8th International Symposium on Intelligent and Manufacturing Systems, Antalya, Türkiye, 27 - 28 Eylül 2012

Bir Kamu Hastanesinde Yemekhane Hizmet Sürecinin İyileştirilmesi

III. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, Ankara, Türkiye, 24 - 26 Kasım 2011

Türk Bankacılık Sektöründeki Bireysel Performans Değerlendirme Uygulamalarının İncelenmesi ve Analizi

9th International Congress on Knowledge, Economy and Management, Sarayova, Bosna-Hersek, 23 - 25 Haziran 2011

Bir Yüksek Okulda Öğrenci İşleri Hizmet Kalitesinin Müşteri Grupları Bazında Ölçümü ve Quadrant Analizi”

12. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Kongresi, Denizli, Türkiye, 26 - 29 Mayıs 2011

Yüksek Öğretimde Öğrenci İşleri Hizmet Kalitesinin Ölçümü ve Bir Uygulama

7. Uluslararası İstatistik Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Nisan - 01 Mayıs 2011

Hastanelerde satın alma sürecinin iyileştirilmesi: Bir örnek uygulama

” 2nd International Conference on Performance Management and Quality in Health Services, Antalya, Türkiye, 28 Nisan - 01 Mayıs 2010

Performans Değerlendirme ve Performansa Dayalı Ücretlendirme

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 28.Ulusal Kongresi, Türkiye, 30 Haziran - 02 Temmuz 2008