Asst. Prof. YILDIZ ŞAHİN


Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği

Yöneylem Araştırması


Research Areas: Industrial Engineering, Multiobjective Optimization, Linear Programming, Integer and Mixed Integer Programming, Project Management, Decision Theory, Multi Criteria Decision Making, Decision Support Systems


Names in Publications: Yıldız Yuluğkural

Metrics

Publication

77

Citation (WoS)

26

H-Index (WoS)

4

Citation (Scopus)

38

H-Index (Scopus)

4

Citation (Scholar)

3

H-Index (Scholar)

1

Citiation (TrDizin)

8

H-Index (TrDizin)

2

Project

6

Thesis Advisory

10

Open Access

9
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2003 - 2009

2003 - 2009

Doctorate

Kocaeli University, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Turkey

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Research Areas

Industrial Engineering

Multiobjective Optimization

Linear Programming

Integer and Mixed Integer Programming

Project Management

Decision Theory

Multi Criteria Decision Making

Decision Support Systems

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Assistant Professor

Kocaeli University, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği

2011 - 2018

2011 - 2018

Assistant Professor

Kocaeli University, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği

1996 - 2011

1996 - 2011

Research Assistant

Kocaeli University, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği

Managerial Experience

2021 - Continues

2021 - Continues

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Kocaeli University, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği

Non Academic Experience

2016 - Continues

2016 - Continues

EİM Meslek Dalı Komisyon Üyeliği

TMMOB MMO KOcaeli Şubesi

2014 - 2016

2014 - 2016

Yönetim Kurulu Üyeliği

TMMOB MMO Kocaeli Şubesi

2012 - 2014

2012 - 2014

EİM Meslek dalı komisyon başkanı

TMMOB MMO Kocaeli Şubesi

1995 - 1996

1995 - 1996

Endüstri Mühendisi

Diler Demirçelik Endüstrisi Tic. ve A.Ş.

Courses

Undergraduate

Undergraduate

YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI I

Postgraduate

Postgraduate

Proje Planlama Teknikleri

Undergraduate

Undergraduate

FİZİBİLİTE ETÜTLERİ

Undergraduate

Undergraduate

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ B

Undergraduate

Undergraduate

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ A

Undergraduate

Undergraduate

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ (İ.Ö.)

Undergraduate

Undergraduate

FİZİBİLİTE ETÜTLERİ (İ.Ö.)

Doctorate

Doctorate

Endüstri Mühendisliğinde Güncel Konular

Undergraduate

Undergraduate

Yöneylem Araştırması I (İ.Ö.)

Undergraduate

Undergraduate

Yöneylem Araştırması II

Undergraduate

Undergraduate

İnovasyon ve Proje Yönetimi (Mekatronik Mühendisliği)

Postgraduate

Postgraduate

Müşteri İlişkileri Yönetimi

Undergraduate

Undergraduate

Vakalarla Proje Yönetimi

Undergraduate

Undergraduate

Yöneylem Araştırması II (İ.Ö.)

Undergraduate

Undergraduate

İnovasyon ve Proje Yönetimi (Mekatronik Mühendisliği İ.Ö.)

Undergraduate

Undergraduate

İnovasyon ve Proje Yönetimi (Harita Mühendisliği)

Advising Theses

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

EXPERIMENTAL INVESTIGATION AND THEORETICAL EXPRESSION OF THE EFFECT OF STEEL WIRE ROPE PARAMETERS ON BREAKING LOAD

Başer E., Şahin Y., Polat M.

21st International Metallurgy and Materials Congress, İstanbul, Turkey, 6 - 08 October 2022, pp.259-262 Creative Commons License

2022

2022

A Fuzzy Multicriteria Decision Making Approach for Lean Supplier Selection

Şahin Y., Kulaklı A., Birgün S.

e International Conference on Industrial Engineering and Operations Management, İstanbul, Turkey, 7 - 10 March 2022, pp.3765-3776 Creative Commons License

2021

2021

Multi-criteria Decision Support with SWARA and TOPSIS Methods to the Digital Transformation Process in the Iron and Steel Industry

ŞAHİN Y., Bozkurt Y.

21st International Symposium on Production Research (ISPR) - Digitizing Production System, ELECTR NETWORK, 7 - 09 October 2021, pp.309-322 identifier identifier

2021

2021

ELEMENTLERİN MEKANİK DEĞERLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN DERİN ÖĞRENME METODU İLE KESTİRİMİ

İkiz E., ŞAHİN Y.

International Marmara Sciences Congress (Imascon Autumn) 2021, Kocaeli, Turkey, 10 December 2021

2021

2021

PLASTİK ENJEKSİYONDA TAGUCHİ METODU İLE PARAMETRE OPTİMİZASYONU

Pazar Yılmaz B., ŞAHİN Y.

International Marmara Sciences Congress (Imascon Autumn 2021), Kocaeli, Turkey, 10 December 2021

2021

2021

BULANIK AHS YÖNTEMİ İLE PASLANMAZ ÇELİK FABRİKASINA EN UYGUN EKONOMİZER TEDARİKÇİSİ SEÇİMİ

Vural Aslan R., ŞAHİN Y.

International Marmara Sciences Congress (Imascon Autumn) 2021, Kocaeli, Turkey, 10 December 2021

2021

2021

Yerlileştirme Faaliyetlerinde Alt Yüklenci Seçimi

Polat E., Kırklar B., Bozkurt Y., Şahin Y., Çorapçıoğlu M. E., Bodur K., et al.

TUSAŞ LIFTUP Sanayi Odaklı Bitirme Tezleri Programı 2020-2021 Projeleri Bildiri Kitabı, Ankara, Turkey, 01 July 2021, pp.534-538

2021

2021

Şirket Yapısına Uygun Açık İnovasyon (İşbirlikçi İnovasyon) Modelinin Oluşturulması

Okuyan N., Alkan B., Bektaş G. C., Sargın A. F., Şahin Y., Karasazoğlu M. M.

TUSAŞ LIFTUP Sanayi Odaklı Bitirme Tezleri Programı 2020-2021 Projeleri Bildiri Kitabı, Ankara, Turkey, 01 July 2021, pp.522-526

2020

2020

BİR OTOMOTİV YAN SANAYİ FİRMASINDA HATA TÜRÜ VE ETKİLERİ ANALİZİ İLE PROSES GELİŞTİRME

ŞAHİN Y., Özkan E., Kasap S. S., Deveci Ş.

International Marmara Sciences Congress (Spring) 2020, Kocaeli, Türkiye ss.71-72, Kocaeli, Turkey, 19 - 20 June 2020, pp.428-435 Sustainable Development

2020

2020

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖĞRENCİ BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİTİK AĞ SÜRECİ (AAS) İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Şahin Y., Özkan E., Kasap S. S., Fırtına B.

International Marmara Sciences Congress (Spring) 2020, Kocaeli, Türkiye ss.71-72, Kocaeli, Turkey, 19 - 20 June 2020, pp.71-72

2020

2020

PROJE/VANA SEKTÖRÜNDE ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ YÖNTEMİ İLE PAZARLAMA STRATEJİSİ BELİRLEME

ŞAHİN Y., Kasap S. S., Özkan E., Ağar G.

International Marmara Sciences Congress (Spring) 2020, Kocaeli, Turkey, 19 - 20 June 2020, pp.436-442 Sustainable Development

2020

2020

TARIM SEKTÖRÜNE YÖNELİK ENDÜSTRİ 4.0 UYGULAMALARININ AHPYÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

ATEŞ M. G., ŞAHİN Y., Fırtına B.

II.ULUSLARARASIMÜHENDİSLİKFEN BİLİMLERİ veMİMARLIKSEMPOZYUMU(ISENSA), Diyarbakır, Turkey, 05 March 2020, pp.66-71

2019

2019

Selection of Renewable Energy Investment Project in Eastern Anatolia Region by Multi-Criteria Decision Making Methods

ALADAĞ Z., AVCI S., ŞAHİN Y., özkan e.

5th International Regional Development Conference (IRDC’2019), Malatya, Turkey, 26 - 28 September 2019, pp.1975 Sustainable Development

2019

2019

Similar Cluster of Cities According to Turkey’s Renewable Energy Typ

ŞAHİN Y., özkan e., ALADAĞ Z., AVCI S.

5th International Regional Development Conference (IRDC’2019), Malatya, Turkey, 26 - 28 September 2019, pp.564-574 Sustainable Development

2019

2019

Multi Criteria Evaluation of New Product Development Processthrough Analytic Network Process and Artificial ImmuneSystems

ŞAHİN Y., TERZİ Ü., ALADAĞ Z.

10th International Symposium on Intelligent Manufacturing and Service Systems, Sakarya, Turkey, 9 - 11 September 2019

2019

2019

OTOMOTİV YAN SANAYİ FİRMASINDA YALIN LOJİSTİK UYGULAMALARI

Patır E., ŞAHİN Y.

IMASCON Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi, Kocaeli, Turkey, 26 - 28 April 2019

2019

2019

DEPO YÖNETIM SISTEMI İÇIN UYGUN KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA’NIN SEÇILMESI VE BIR İŞLETMEDE UYGULAMA

Korkmaz M. E., ŞAHİN Y.

IMASCON Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi, Kocaeli, Turkey, 26 - 28 April 2019

2018

2018

Polipropilen Talk/Kolemanit Hibrit Kompozit Malzemelerin Eğilme Özelliklerinin Deneysel Tasarım Yöntemi ile Eniyilenmesi

BODUR A., ŞAHİN Ş., ŞAHİN Y.

VII. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi, Eskişehir, Turkey, 9 - 12 September 2018, pp.251 Creative Commons License

2018

2018

Polipropilen Talk/Kolemanit Hibrit Kompozit Malzemelerin Isıl Özelliklerinin Deneysel Tasarım Yöntemi ile Eniyilenmesi

YÜKSEK B., ŞAHİN Ş., ŞAHİN Y.

VII. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi, Eskişehir, Turkey, 9 - 12 September 2018, pp.244 Creative Commons License

2018

2018

POLİPROPİLEN TALK/KOLEMANİT HİBRİT KOMPOZİT MALZEMELERİN EĞİLME MUKAVEMETİNİN DENEYSEL TASARIM YÖNTEMİ İLE ENİYİLENMESİ

BODUR A., ŞAHİN Ş., ŞAHİN Y.

3rd International Congress On Engineering, Architecture And Design, Kocaeli, Turkey, 4 - 05 May 2018, pp.182-183 Creative Commons License

2017

2017

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE SATIŞ STRATEJİLERİNİN BELİRLENMESİNDEVERİ MADENCİLİĞİ ÇALIŞMASI

ŞAHİN Y., Demir C.

INTERNATIONAL CONGRESS ON MANAGEMENT ECONOMICS AND BUSINESS - ICMEB’17, Zonguldak, Turkey, 7 - 09 September 2017

2017

2017

SOLUTION OF CONSTRAINTS THROUGH THINKING PROCESS IN SOFTWARE CODE REVIEWS

ŞAHİN Y., YILDIZ KUMRU P., Gün Ö.

International Conference on Technology, Engineering and Science (IConTES), Antalya, Turkey, 26 - 29 October 2017, vol.1, pp.411-419

2017

2017

FROM AUTOMATION SYSTEMS TO INDUSTRY 4.0: AN ENERGY SECTOR APPLICATION

ŞAHİN Y., Demircan T., İs D. M.

International Symposium for Production Research 2017, Viyana, Austria, 13 - 15 September 2017

2017

2017

DETERMINING THE INDUSTRY 4.0 COMPONENT TO BE APPLIED PRIMARILY IN THE RETAIL SECTOR WITH THE ANALYTIC HIERARCHY PROCESS

ŞAHİN Y., Gürkaya G., Ayaz A.

International Symposium for Production Research 2017, Viyana, Austria, 13 - 15 September 2017

2017

2017

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİ İLE EN İYİ KONAKLAMA YERİ SEÇİMİ

AVCI S., ŞAHİN Y., ÇELİK B.

7TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF STRATEGIC RESEARCH IN SOCIAL SCIENCE AND EDUCATION (ICOSRESSE), Antalya, Turkey, 13 - 15 October 2017, pp.173-182

2017

2017

KARAR ANALİZİ YÖNTEMLERİ KULLANILARAK BİR SPOR MAĞAZASINDA MARKA SEÇİMİ DEĞERLENDİRMESİ

ŞAHİN Y., ALADAĞ Z., AVCI S., SOYLU M., OVAT M.

7TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF STRATEGIC RESEARCH IN SOCIAL SCIENCE AND EDUCATION (ICOSRESSE), Antalya, Turkey, 13 - 15 October 2017, pp.154-163

2017

2017

TOPSIS YÖNTEMİ İLE YÜKSEK LİSANS TEZİ İÇİN ÇALIŞMA ALANI SEÇİMİ

ŞAHİN Y., AVCI S., MARMARA S.

7TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF STRATEGIC RESEARCH IN SOCIAL SCIENCE AND EDUCATION (ICOSRESSE), Antalya, Turkey, 13 - 15 October 2017, pp.213-224

2017

2017

EVALUATION OF SMES IN TURKEY FOR THE TRANSITION TO INDUSTRY 4.0

ŞAHİN Y., Bostanoğlu G.

INTERNATIONAL CONGRESS ON MANAGEMENT ECONOMICS AND BUSINESS - ICMEB’17, 7 - 09 September 2017

2017

2017

Supplier Evaluation with Fuzzy Moora Method in Green Supply Chain

ŞAHİN Y., YILDIZ KUMRU P., Ergül Ö.

15th Internatiınal Logistics and Supply Chain Management Congress, 19 - 20 October 2017

2016

2016

Deniz Haydutluğu 2006 2015 Yılları Saldırı Analizleri

SAVAŞ G., MEHMET GÖKÇE N., FIĞLALI N., ŞAHİN Y.

Xth International Statistics Days Conference, 7 - 09 October 2016, pp.442-452

2015

2015

Personal Selection and Applying to CIMTAS with Fuzzy Analytical Hierarchy Process and Fuzzy TOPSIS Method

PEMBE YASEMİN K., ŞAHİN Y., ÖZKALE C.

XVIth INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMETRICS, OPERATIONS RESEARCH AND STATISTICS, 7 - 12 May 2015, vol.4, pp.602-604

2013

2013

A hybrid multi criteria decision making model for evaluating Job Satisfaction of white collar employees

KOCABAŞ M., ÖZCAN B., ŞAHİN Y.

14. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu -(EYİ), 24 - 26 May 2013

2011

2011

CaCO3 Takviyesinin Polimer Malzemede Gerilme Gevşemesine Etkisinin Taguchi Yöntemi İle İncelenmesi

Şahin T., Şahin Ş., Şahin Y., Koca N.

12th International Symposium On Econometrics Operations Research And Statistics, Denizli, Turkey, 26 - 29 May 2011, pp.366-372 Creative Commons License

2006

2006

Kurumsal Karne Performans Göstergelerinin Ağırlıklandırılmasında Analitik Serim Sürecinin Kullanımı

İZGİ M. A., ÖZCAN B., ALADAĞ Z., ŞAHİN Y.

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 26. Kongresi, Turkey, 3 - 05 July 2006

2002

2002

Otomotiv Yan Sanayii nde Yerleşim Düzenine Sistematik Yaklaşım

ŞAHİN Y., ÖZKALE C., ALADAĞ Z.

YA/EM'02 Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği XXIII. Ulusal Kongresi, Turkey, 3 - 05 July 2002, pp.27

2001

2001

Çağdaş Yerleşimlerde Endüstri Mühendisleri

ALADAĞ Z., ŞAHİN Y., ÖZKALE C.

III. Ulusal Endüstri-İşletme Mühendisliği Kurultayı, Turkey, 19 - 20 October 2001, pp.141-153

2001

2001

Kocaeli de Yeni Yerleşim Birimleri Seçiminin Çok Ölçütlü Olarak Değerlendirilmesi

ŞAHİN Y., ÖZKALE C., ALADAĞ Z.

XXII. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, Turkey, 4 - 06 July 2001, pp.73

Books & Book Chapters

2023

2023

Bir Yalın Teknik Uygulaması

ŞAHİN Y.

in: Yedi Yalın Yaklaşım, Semra Birgün, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti, pp.213-236, 2023

2023

2023

Teknoloji, Çevre ve Sürdürülebilirlik Açısından Toplum 5.0’a Bakış: Sistematik Literatür Analizi

KULAKLI A., OKUMUŞ H. Ş., BİRGÜN S., ŞAHİN Y.

in: Akıllı Topluma Geçişte Rekabet Zincirleri, Semra Birgün, Kemal Güven Gülen, Atik Kulaklı, Yıldız Şahin, Kıvanç Onan, Editor, Eğitim Yayınevi, İstanbul, pp.3-32, 2023

2023

2023

Green Lean Supplier Selection Using Fuzzy SWARA and Fuzzy COPRAS

ŞAHİN Y., KULAKLI A., BİRGÜN S., OKUMUŞ H. Ş.

in: Lecture Notes in Mechanical Engineering Towards Industry 5.0, Durakbasa Numan M., Gençyılmaz M. Güneş, Editor, Springer Nature, pp.618-632, 2023

2022

2022

Multi-criteria Decision Support with SWARA and TOPSIS Methods to the Digital Transformation Process in the Iron and Steel Industry

ŞAHİN Y., Bozkurt Y.

in: Lecture Notes in Mechanical Engineering Digitizing Production Systems, Durakbasa Numan M., Gençyılmaz M. Güneş, Editor, Springer Nature, Cham, pp.309-322, 2022

2021

2021

Kimya Endüstrisinde Çok Kriterli ABC-VED Analizine Dayalı Envanter Yönetimi

ŞAHİN Y., Özkan E., Kasap S. S.

in: Akıllı Dönüşüme Yolculuk, Semra Birgün, Kemal Güven Gülen, Atik Kulaklı, Yıldız Şahin, Editor, Artikel Akademi, İstanbul, pp.708-721, 2021

2021

2021

Otomotiv Sektöründe Hedef Programlama Yöntemi ile Tedarikçi Değerlendirmesi

Pamuk K. Ç., ŞAHİN Y.

in: Akıllı Dönüşüme Yolculuk, Semra Birgün, Kemal Güven Gülen, Atik Kulaklı, Yıldız Şahin, Editor, Artikel Akademi, İstanbul, pp.815-830, 2021

2021

2021

Yükseköğretim Kurumlarında Öğrenci Başarı Faktörlerinin Çok Kriterli Analizi

ŞAHİN Y., Kasap S. S., Özkan E., Fırtına B.

in: Akıllı Dönüşüme Yolculuk, Semra Birgün, Kemal Güven Gülen, Atik Kulaklı, Yıldız Şahin, Editor, Artikel Akademi, İstanbul, pp.1022-1037, 2021

2021

2021

Uyarlanabilir Üretim Sistemlerinde Dağıtım Maliyetlerinin Optimizasyonu

Kahrıman M., Aktürk E., ŞAHİN Y.

in: Akıllı Dönüşüme Yolculuk, Semra Birgün, Kemal Güven Gülen, Atik Kulaklı, Yıldız Şahin, Editor, Artikel Akademi, İstanbul, pp.679-692, 2021

2021

2021

Gelişmekte Olan Ülkelerde Çokuluslu İşletmelerin Doğrudan Yabancı Yatırımlarında ÇKKV ile Lokasyon Seçimi: Türkiye Örneği

UTLU N., ŞAHİN Y., CAN E.

in: Akıllı Dönüşüme Yolculuk, Semra Birgün, Kemal Güven Gülen, Atik Kulaklı, Yıldız Şahin, Editor, Artikel Akademi, İstanbul, pp.618-630, 2021

2018

2018

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SEÇİMLİK DERS TERCİH ETMESİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİNANALİTİK AĞ SÜRECİ İLE İNCELENMESİ

ŞAHİN Y., AVCI S., Duymaç R.

in: Teknik Bilimlerde Güncel Yaklaşımlar, Ali Öz, Editor, Hiperlink Eğitim İletişim Yayıncılık San. Paz. ve Tic. Ltd. Şti., İstanbul, pp.37-60, 2018

Activities in Scientific Journals

2020 - 2022

2020 - 2022

SAKARYA UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE

Assistant Editor/Section Editor

Scientific Refereeing

September 2020

September 2020

Endüstri Mühendisliği Dergisi

Other Indexed Journal

August 2020

August 2020

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

July 2020

July 2020

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

July 2020

July 2020

Endüstri Mühendisliği Dergisi

Other Indexed Journal

July 2020

July 2020

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

July 2020

July 2020

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

May 2020

May 2020

Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi

Other Indexed Journal

November 2019

November 2019

I. Endüstri ve İşletme Mühendisliği Kongresi

Conference Paper (Full Text)

May 2015

May 2015

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY

Journal Indexed in SCI-ECongress and Symposium Activities

01 September 2019 - 01 September 2019

01 September 2019 - 01 September 2019

10th International Symposium on Intelligent Manufacturing and Service Systems

Working Group

Sakarya-Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 28

h-index (WOS): 4