Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The effect of somatostatin analogues on Ki-67 levels in GH-secreting adenomas

GROWTH HORMONE & IGF RESEARCH, cilt.45, ss.1-5, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Parathyroid adenoma in a patient with congenital hypothyroidism

JOURNAL OF THE PAKISTAN MEDICAL ASSOCIATION, cilt.68, ss.290-292, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Thyroid autoimmunity: is really associated with papillary thyroid carcinoma?

EUROPEAN ARCHIVES OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY, cilt.274, ss.1677-1681, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Mixed medullary-papillary carcinoma of the thyroid: Report of two cases and review of the literature

INDIAN JOURNAL OF PATHOLOGY AND MICROBIOLOGY, cilt.57, ss.598-602, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Plasma visfatin level in women with polycystic ovary syndrome

GYNECOLOGICAL ENDOCRINOLOGY, cilt.27, ss.475-479, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Serum levels of hepatoprotective peptide adiponectin in non-alcoholic fatty liver disease

EUROPEAN JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY, cilt.18, ss.175-180, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Local anesthesia for groin hernia repair Inguinal herni onariminda lokal anestezi

Turkish Journal of Surgery, cilt.14, ss.58-64, 1998 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Metastatic MEN1 Syndrome Treated with Lutetium-177 – A Case Report

European Endocrinology, cilt.15, ss.92, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

The Utility of Preoperative ACTH/Cortisol Ratio for the Diagnosis and Prognosis of Cushing's Disease

JOURNAL OF NEUROSCIENCES IN RURAL PRACTICE, cilt.9, ss.106-111, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Pituitary Abscess Due to Staphylococcus Lugdunensis in a Patient with Lymphocytic Hypophysitis

TURKISH JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM, cilt.20, ss.144-147, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Dermatologic Findings In Adult Obese Patients

JOURNAL OF HEALTH SCIENCES OF KOCAELI UNIVERSITY, cilt.2, ss.1-6, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bariatrik Cerrahi Sonrası Endokrinolojik ve Metabolik Takip

Türkiye Klinikleri Endokrinoloji Dergisi, cilt.11, ss.1-9, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pituitary Abscess Due to Staphylococcus Lugdunensis in a Patientwith Lymphocytic Hypophysitis

TURKISH JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Insulin resistance and metabolic syndrome in female androgenetic alopecia

TURKDERM-ARCHIVES OF THE TURKISH DERMATOLOGY AND VENEROLOGY, cilt.49, ss.134-138, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Subklinik hipertiroidizmde metabolik parametrelerin değerlendirilmesi ve antitiroid tedavinin etkileri

Turkiye Klinikleri Tip Bilimleri Dergisi, cilt.23, ss.450-458, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Papillary Thyroid Carcinoma Presented as a Primary Renal Tumor with Multiple Pulmonary andBone Metastases: A Case Report

Postgraduate Training Course inClinical Endocrinology, Zagreb, Hırvatistan, 5 Nisan - 06 Haziran 2019, cilt.13, ss.95

Tip 2 diyabetlilerde ayak muayenesi yaptırma durumlarının değerlendirilmesi

1. internal medicine nursing congress, Antalya, Türkiye, 25 - 27 Kasım 2018

Wagner-II diyabetik ayak ülserlerinin tedavisinde podolojik uygulamalar

4. Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 15 - 18 November 2017

Diyabetli bireylerin kallus ve korn tedavisinde podolojik yaklaşım

4. Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 15 - 18 November 2017

Tırnak batmasının orthonyxie ile tedavisi

4. Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 15 - 18 November 2017

Akromegali hastalarına podolojik yaklaşım.

39. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları kongresi, Antalya, Türkiye, 3 - 07 May 2017

Tiroid nodül sitolojisinin Bethesda sistemi sınıflaması ve kategori 3 nodüllerin malignite riski. (S35)

39. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Antalya, Türkiye, 3 - 07 Mayıs 2017

Kallus ve Kornların Podolojik Tedavisi

1. Ulusal Podoloji Sempozyumu, Türkiye, 28 - 30 April 2016

New onset sarcoidosis after remission of Cushing s Syndrome

17th European Congress of Endocrinology, Dublin, İrlanda, 16 - 20 Mayıs 2015

A rare case of papillary thyroid cancer pituitary metastasis

17th European Congress of Endocrinology, Dublin, İrlanda, 16 - 20 Mayıs 2015

Uzak organ metastazlı medüller tiroid kanseri hastalarında Vandetanib tecrübelerimiz

37. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 10 Mayıs 2015

ACTH independent Cushing’s syndrome ectopic beta receptor expression

12.ESE postgraduate Course in Clinical Endocrinology, Antalya, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2012

giant prolactinoma presented as a nasopharyngeal mass

12.ESE postgraduate Course in Clinical Endocrinology, Antalya, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2012

THE PERCENTAGE OF CD44-/CD24-/LIN- CELLS IN PRIMARY BREAST TUMORS AND CORRELATION BETWEEN PROGNOSTIC FACTORS

37th Congress of the European-Society-for-Medical-Oncology (ESMO), Vienna, Avusturya, 28 Eylül - 02 Ekim 2012, cilt.23, ss.110-111

Kitap & Kitap Bölümleri

Taylan Kabalak’xxın Tiroid hastalıkları Kitabı

Hipotiroidiler, Çetinkalp Şevki, Özgen Ahmet Gökhan, Editör, BİLMEDYA, İstanbul, ss.507-526, 2019