Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Matematiksel Modellemenin Kültürel Perspektifi: Etnomodelleme

KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.12, pp.253-270, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions)

STATISTICAL ANXIETY AND METACOGNITIVE AWARENESS LEVELS OF GRADUATE STUDENTS STUDYING IN MATHEMATICS EDUCATION PROGRAM

European Journal of Education Studies, vol.9, no.1, pp.44-70, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions)

ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİME YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR), vol.8, no.78, pp.3299-3303, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN İNCELENMESİ

SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL(SMART), vol.7, no.52, pp.3104-3108, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

TEACHERS' ATTITUDES AND OPINIONS ON MATHEMATICS LESSONS CONDUCTED WITH DISTANCE EDUCATION DUE TO COVID-19 PANDEMIC

TURKISH ONLINE JOURNAL OF DISTANCE EDUCATION, vol.22, no.4, pp.147-163, 2021 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier identifier

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE SORUNLARI ve YENİLENEBİLİR ENERJİYE YÖNELİK FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR), vol.8, no.73, pp.2154-2166, 2021 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

TÜRKİYEDE 2004-2021 YILLARI ARASINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILMIŞ DOKTORA TEZLERİNİN İNCELENMESİ

International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR), vol.8, no.76, pp.2915-2920, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

TÜRKİYE’DE 2020 YILI PANDEMİ DÖNEMİNDE UZAKTAN EĞİTİM ÜZERİNE YAPILAN MAKALELERİN ANALİZİ

JOURNAL OF ACADEMIC SOCIAL RESOURCES, vol.5, no.19, pp.835-838, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

BİREYSEL YENİLİKÇİLİK DÜZEYİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ: KOCAELİ ÜNİVERSİTE ÖRNEĞİ

SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL, vol.6, no.39, pp.2576-2582, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

KOVİD-19 SÜRECİNDE MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİNUZAKTAN EĞİTİME YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR), vol.7, no.63, pp.3905-3910, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Analysis of Thesis in Turkey between the years 2008-2020 on Mathematics Literacy

SAKARYA UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.3, no.10, pp.667-685, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİM İLE YÜRÜTÜLEN MATEMATİK DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL, vol.6, no.39, pp.2448-2454, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN DİJİTAL OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR), vol.7, no.61, pp.3330-3335, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Matematik Eğitiminde Manga Çizgi Roman Kullanımı

Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.2, no.2, pp.261-265, 2019 (Other Refereed National Journals)

ÖZEL GÜVENLİK ÖĞRENCİLERİNİN FİZİKSEL AKTİVİTE YETERLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA

Journal of Social and Humanities Sciences Research, vol.6, no.47, pp.4242-4247, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının “Kültür ve “Matematik” Algılarının İncelenmesi

Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi DergisiArşiv, vol.2, no.5, pp.61-71, 2019 (Other Refereed National Journals)

Kurum Kültürü, Dönüşümcü Liderlik ve İnovasyon İlişkisi Üzerine Nitel Bir Araştırma

INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH, vol.6, no.47, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

İLK YARDIMI KONU ALAN KAMU SPOTLARININ İNCELENMESİ

International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR), vol.6, no.44, pp.3544-3551, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

SPOR AKTİVİTELERİNİN ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI VE MOTİVASYONUNA ETKİSİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

International Journal of Disciplines In Economics and Administrative Sciences Studies (IDEAstudies), vol.5, no.12, pp.196-203, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İLK YARDIM FARKINDALIĞININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR), vol.6, no.42, pp.2869-2874, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

AKADEMİSYENLERİN AÇIK LİDERLİK İLE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR), vol.6, no.48, pp.4643-4645, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİNDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİNİN SPOR OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR), vol.6, no.45, pp.3814-3821, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

ÖĞRENCİLERİN MATEMATİKSEL DÜŞÜNME BECERİLERİNİN ARAŞTIRMA GELİŞTİRME (AR-GE)YETENEKLERİNİ ORTAYA KOYMAYA YÖNELİK ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR), vol.5, no.24, pp.1872-1884, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İŞLETME ÇALIŞANLARININ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR), vol.5, no.31, pp.4769-4775, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYADA YÜRÜTÜLENSİYASAL İLETİŞİM ÇALIŞMALARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Journal Of Social Humanities Sciences Research (JSHSR), vol.4, no.15, pp.1945-1951, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

İş Arama Sürecinin Karmaşıklığı

International Journal of Academic Value Studies (Javstudies JAVS), vol.3, no.16, pp.53-59, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tersane Çalışanlarının Örgütsel Sessizlik Ve Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Bazı

International Journal of Academic Value Studies (Javstudies JAVS), vol.3, no.15, pp.114-126, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Meslek Liselerinde Okuyan Öğrencilerin İş Güvenliği Farkındalığı

International Journal of Academic Value Studies (Javstudies JAVS), vol.3, pp.328-347, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDE GÖSTERİLEN REKLAMLARIN AHLAK KAVRAMI AÇISINDANDEĞERLENDİRİLMESİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

TURAN-SAM: TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi, vol.8, no.32, pp.274-284, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

YAZMA ETKİNLİKLERİNİN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK TUTUMLARINAETKİSİ

TURANSAM-TURAN STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ DERGİSİ, vol.8, no.32, pp.80-86, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ DERSİNİN DÖNÜŞTÜRÜCÜ ÖĞRENME KURAMIKAPSAMINDA İNCELENMESİ

TURANSAM-TURAN STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ DERGİSİ, vol.8, no.32, pp.199-207, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

YAZILI İŞ ARAMA ARACI OLARAK ÖZGEÇMİŞTE GÖRSEL İLETİŞİM NİTELİĞİ

TURANSAM-TURAN STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ DERGİSİ, vol.8, no.32, pp.308-315, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Perspectives of Generation 2000 and Their Parents on E Communication Addiction in Turkey

International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI, vol.5, no.11, pp.51-61, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

TERMAL TURİZMİN SORUNLARINA İLİŞKİN YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİ

TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi, vol.8, no.31, pp.199-210, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ortaokul Öğrencilerinin Bilgi Paylaşımı Alanında İnternetin Kullanımına İlişkin Tutumlarının İncelenmesi

21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.5, no.14, pp.111-134, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Program Öğrencilerinin İletişim Becerilerinin İncelenmesi

Elektronik Meslek Yüksekokulları Dergisi, vol.5, pp.378-386, 2015 (Other Refereed National Journals)

YEREL YÖNETİMLERDE Y KUŞAĞINI YÖNETME GÜÇLÜKLERİ KOCAELİ BELEDİYELERİ ÖRNEĞİ

Electronic Journal Of Vocational Colleges, vol.5, pp.118-131, 2015 (Other Refereed National Journals)

New Media Based Learning Practice: Use of Social Networks Wikis and Blogs at University Education in Turkey

International Journal of Business and Social Science, vol.5, no.11, pp.274-285, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

Bolonga Sürecindeki Myo’larda Öğrenci Merkezli Eğitim (ÖME) ”Öğretim Elemanı Görüşleri”

Elektronik Meslek Yüksekokulları Dergisi, vol.3, pp.51-58, 2013 (Other Refereed National Journals)

Özel Güvenlik Sektörünün Türkiye deki Rolü Ve Dünya daki Konumu

Elektronik Mesleki Gelişim Ve Araştırmalar Dergisi, vol.2, no.2, pp.22-30, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

On The Stability of Second Order Neutral Delay Differential Equation

Beykent Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi ( BEYKENT UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND ENGINEERING ), vol.5, pp.109-129, 2012 (Other Refereed National Journals)

Meslek Yüksek Okullarında Görevli Akademik Yöneticilerin Üst Bilişsel Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi Kocaeli Üniversitesi Örneği

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.2, no.24, pp.51-74, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

ilköğretim 6 8 sınıflarda Matematik Öğretiminde Karşılaşılan Bazı Kavram Yanılgıları Üzerine Bir Çalışma

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Epğitim Fakültesi Dergis, vol.13, no.13, pp.97-112, 2009 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Investigation Of Relationship Between Mathematical Modeling Self-Efficacy And Metacognitive Awareness Of Engineering Candidates

5th International Symposium on Turkish Computer and Mathematics Education (TURCOMAT-5), October 28-30, 2021, 28 October 2021

Mühendislik Eğitiminde Matematiksel Modelleme

Mühendislikte Matematik Eğitimi, 12 February 2021

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ “KÜLTÜR VE“MATEMATİK” ALGILARININ İNCELENMESİ

International Marmara Social Sciences Congress (Autumn) 2019, Kocaeli, Turkey, 1 - 03 November 2019, pp.1

YENİLENEN İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANSPROGRAMIN İNCELENMESİ

International Marmara Social Sciences Congress (Autumn), Kocaeli, Turkey, 1 - 03 November 2019

STUDİES INVESTİGATİNG THE EFFECTS OF THE USE OF MANGA COMİCS INMATHEMATİCS TEACHİNG

International Marmara Social Sciences Congress (Autumn) 2019, Kocaeli, Turkey, 1 - 03 November 2019

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN FİNANSAL TUTUMLARININBAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

International Marmara Social Sciences Congress (Autumn), Kocaeli, Turkey, 1 - 03 November 2019, pp.1-2

MESLEK YÜKSEKOKULUNDA GÖREVLİ ÖĞRETİM ELEMANLARINAKADEMİK İLETİŞİM BECERİLERİNİN İNCELENMESİ

nternational Marmara Social Sciences Congress (Autumn), Kocaeli, Turkey, 1 - 03 November 2019

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Matematiksel Tahmin Ve Değerlendirme Becerilerinin Dokümental Yaklaşım Bağlamında İncelenmesi

IMASCONGRESS Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi (Bahar 2019), Kocaeli, Turkey, 26 - 28 April 2019, vol.1, pp.34

MESLEK YÜKSEKOKULUNDA GÖREVLİ ÖĞRETİM ELEMANLARININBİLİŞSEL ESNEKLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi (Bahar), Kocaeli, Turkey, 26 - 28 April 2019

5. SINIF MATEMATİK DERS KİTAPLARININ GENEL EĞİTİMSEL DEĞERLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi, Kocaeli, Turkey, 26 - 28 April 2019

MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİM SÜRECİNDEKİ GENELEĞİTİMSEL DEĞERLERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi (Bahar) 2, Kocaeli, Turkey, 26 - 28 April 2019 Sustainable Development

İş Sağlığı Ve Güvenliği Öğrencilerinin Mesleki Yeterlilik Düzeylerinin İncelenmesi

İnternational Marmara Science And Social Sciences Congress, Kocaeli, Turkey, 23 - 25 November 2018

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Matematik Felsefesine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi, Kocaeli, Turkey, 23 - 25 November 2018, pp.1952-1956

İşletmelerde Kurumsal Yönetim Ve Kurumsal İtibar Çalışmalarının Rekabete Katkısı

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi 2, 23 - 25 November 2018

KOCAELI ÜNIVERSITESI İKTISADI İŞLETME ÇALIŞANLARININ MEMNUNIYET DÜZEYLERININ BELIRLENMESI

International Congress on Tourism, Economic and Business Science, Kocaeli, Turkey, 1 - 04 November 2018

İKTISADI İŞLETME ÇALIŞANLARININ İŞ MOTIVASYONU DÜZEYLERININ BELIRLENMESI

International Congress on Tourism, Economic and Business Science, Kocaeli, Turkey, 1 - 04 November 2018

Biyomedikal mühendisliği programı öğrencilerinin matematiksel modelleme becerilerininincelenmesi

INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES IV, Bucuresti, Romania, 26 - 28 October 2018

Elektronik Ortamda Girişimcilik: Elektronik Ticaret ve Sosyal Medyanın Girişimcilik Üzerine Etkileri

VII. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, Edirne, Turkey, 24 - 25 March 2018, pp.757

Marka Bağlamında Marka Adı Kavramının Pazarlama ve Hukuk Açısından Değerlendirilmesi

VII. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, Edirne, Turkey, 24 - 25 March 2018, pp.759

İş Sağlığı Ve Güvenliğinde İletişimin Önemi

INTERNATIONAL CONFERENCE ON QUALITY IN HIGHER EDUCATION, 7 - 08 December 2017

İşletmelerde Kurumsal Yönetim ve Kurumsalİtibar Çalışmalarının Rekabete etkisi

ULUSLARARASI MARMARA FEN VE SOSYALB İ Lİ M LER K O NGR E S, Kocaeli, Turkey, 23 - 25 November 2018

Endüstri 4.0 Çağında Ar-Ge ve Proje Yönetimi Dersi Kapsamında Akıllı Eğitim Pratikleri

Dmitri Yavorinitski 1. Uluslararası Avrupa Sosyal Bilimler Kongresi, Kyyiv, Ukraine, 17 - 20 July 2017

İŞ ARAMA SÜRECİNİN KARMAŞIKLIĞI

Dmitri Yavorinitski 1. Uluslararası Avrupa Sosyal Bilimler Kongresi, Kyyiv, Ukraine, 17 - 20 July 2017

İş Güvenliği Kültürünün Oluşturulmasında Eğitimin Önemi

II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 18 - 20 May 2017

YENI MEDYANIN EĞITIM AMAÇLI KULLANIMINA YÖNELIK BIR ARAŞTIRMA ÖĞRETIM ELEMANI VE ÖĞRENCI GÖRÜŞLER

International Conference on Quality in Higher Education (ICQH), Sakarya, Turkey, 24 - 25 November 2016

Kişilik Özellikleri ile Kariyer Çapaları İlişkisine Yönelik Bir Çalışma Kocaeli MYO Örneği

Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 December 2016

YANSITICI YAZMA YÖNTEMININ ÖĞRENCILERIN MATEMATIK DERSI BAŞARILARINA ETKILERI

International Conference on Quality in Higher Education, Sakarya, Turkey, 24 - 25 November 2016

Yansıtıcı Yazma Yönteminin Matematik Dersine Yönelik Tutuma Etkileri

Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2016

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİM TARİHİ DERSİNE YÖNELİK ALGILARININ İNCELENMESİ

VI. ULUSLARARASI EĞİTİMDE ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Rize, Turkey, 13 - 15 October 2016

Yansıtıcı Yazma Yönteminin Öğrencilerin MatematikDersine Yönelik Tutumuna Etkileri

Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, 1 - 04 December 2016

Kişilik Özellikleri İle Kariyer Çapaları İlişkisine Yönelik Bir Çalışma Kocaeli Myo Örneği

Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, 1 - 04 December 2016

EĞİTİM PRATİKLERİNDE KİTLE KAYNAK KULLANIMI HEREKE Ö İ U MESLEKYÜKSEK OKULU ÖRNEĞİ

VI. ULUSLARARASI EĞİTİMDE ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Rize, Turkey, 13 - 15 October 2016

İnovasyon Yeteneğinin Uluslararası Boyutta Üniversite Sanayi İşbirliğindeki Rolü

2. Uluslararası Multidisipliner Avrasya Kongresi-İMCOFE 2016, Odesa, Ukraine, 11 - 13 July 2016

Türkiye deki MYO ların EUROPASS Uygulamalarındaki Durumunun İncelenmesi

IV.ULUSLARASI MESLEK YÜKSEKOKULLARI SEMPOZYUMU, IV.ULUSLARASI MESLEK YÜKSEKOKULLARI SEMPOZYUMU, 21 - 23 May 2015

Spor Aktivitelerinin Üniversite Öğrencilerinin Başarı ve Motivasyonu ile İlişkisi

IV.ULUSLARASI MESLEK YÜKSEKOKULLARI SEMPOZYUMU, İzmir, Turkey, 21 - 23 May 2015

Endüstri Meslek Lisesi Elektrik Bölümü Öğrencilerinin İşyeri Eğitimlerinin Etkinliği

I.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal ve Teknik Bilimler Kongresi, Zonguldak, Turkey, 22 - 23 May 2014, pp.479-491

Bologna Sürecindeki MYO larda Öğrenci Merkezli Eğitim ÖME Öğretim Elemanı Görüşleri

3. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 01 January 2014

İnovasyon Yeteneğinin ArtırılmasındaÜniversite Sanayi İşbirliği ve MeslekYüksekokullarının Rolü.

UMYOS ”Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu”, Ardağan, Turkey, 2 - 04 October 2013

ÖZEL GÜVENLİKTEGELECEK PERSPEKTİFİ VE BRANŞLAŞMA

3. Ulusal Özel Güvenlik Sempozyumu, İzmir, Turkey, 1 - 03 March 2013

Özel Güvenlik Görevliliklerinin Mesleğe Bakış Açıları ve Mesleki Sorunlara Yönelik Yaklaşımları

3.Ulusal Özel Güvenlik Sempozyumu” Tüm Boyutlarıyla Özel Güvenlik”, Gaziantep, Turkey, 1 - 02 March 2013, pp.141-153

Turizmde Kümelenme Çalışmaları İle Yenilik Kavramının Turizme Etkileri ”Kocaeli Örneği”

I.Uluslararası Eğirdir Turizm Sempozyumu, Isparta, Turkey, 1 - 04 December 2011, pp.559-567

İlköğretim 6 7 ve 8 Sınıf Öğrencilerine Göre Matematik Öğretimindeki İletişimin Önemi

9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İzmir, Turkey, 23 - 25 September 2010

Books & Book Chapters

Pazarlama Fonksiyonu, İşletmelerde Niş Pazarlama

in: Klasikten Moderne İşletme Yönetimine Bakış, UÇKUN, C. GAZİ, Editor, UMUTTEPE YAYINLARI, İZMİT-KOCAELİ, pp.211-238, 2018