Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİN İŞ TATMİNİ SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR), cilt.7, sa.61, ss.3097-3108, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KADIN İŞGÜCÜNÜN İÇSEL VE DIŞSAL İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN CAM TAVAN ENGELLERİ:SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.12, sa.64, ss.903-913, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çok Kültürlü Ortamda Çalışanların Kültürel Zekâ Düzeylerinin Duygusal Emek Gösterimlerine Etkisi

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.12, ss.719-740, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

The Impact Transformational Leadership in Developing Psychological Empowerment

International Journal of Humanities and Social Science, cilt.9, sa.8, ss.136-144, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Örgütsel Sessizliğin Üretkenlik Karşıtı İş Davranışları Üzerindeki Etkisi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.11, sa.61, ss.938-947, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Liderlik Stillerinin Yaratıcı Davranış Üzerindeki Etkilerinin X ve YKuşağı Açısından İncelenmesi

Jounal of Business Research Turk, cilt.10, ss.151-170, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ETİK LİDERLİĞİN ÜRETİM KARŞITI İŞ DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ANKARA ÜRETİM SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA• THE

Econlbiz,Proquest, SociINDEX ,Ebscohost, Journalseek,MLA, cilt.10, sa.52, ss.915-928, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP AND INDIVIDUAL CREATIVITY: THE MEDIATING ROLE OF INTRINSIC MOTIVATION

Business and Economics Research Journal, cilt.6, sa.3, ss.224-232, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Örgütsel Sinizm ile Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi ve Bir Araştırma

Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi, cilt.2, sa.1, ss.43-53, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kurumsal İtibarın Oluşturulmasında Güçlendirme İkliminin Rolü: İmalat Sektöründe Bir Araştırma

Eurasian Business &Economics Journal, cilt.1, sa.1, ss.390-408, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÖRGÜT KÜLTÜRÜ İLE ÖRGÜTSEL SESSİZLİK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

The Journal of Academic Social Science Studies, sa.32, ss.139-157, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lider Üye Etkileşimi ve Çalışan Tutumları Üzerindeki Etkisi Eğitim Sektöründe Bir Araştırma

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.28, ss.35-58, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Göreve ve İnsana Yönelik Liderlik Tarzlarının Örgütsel Bağlılık İş Performansı ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkileri

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, sa.28, ss.21-24, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Örgüt İkliminin İş Tatmini Ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Blimler Dergisi, cilt.9, sa.1, ss.79-97, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Örgüt İkliminin İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi Bir Araştırma

Cumhuriyet Üniversitesi Dergisi, cilt.6, sa.2, ss.23-39, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

THE ASSESSMENT OF THE RELATIONSHIP BETWEEN EMOTIONAL LABOR AND COUNTER-PRODUCTIVE WORK BEHAVIOR

Joint Conference of 14th International Strategic Management Conference (ISMC) and 8th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business (ICLTIBM), Prague, Çek Cumhuriyeti, 12 - 14 Temmuz 2018, cilt.54, ss.406-419 Creative Commons License identifier

EXAMINING THE EFFECTS OF DIMENSIONS OF CORPORATE REPUTATION ON FIRM PERFORMANCE

Joint Conference of 14th International Strategic Management Conference (ISMC) and 8th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business (ICLTIBM), Prague, Çek Cumhuriyeti, 12 - 14 Temmuz 2018, cilt.54, ss.270-280 Creative Commons License identifier

Transformational Leadership and Individual Creativity: The Mediating Role of Intrinsic Motivation

13.International Strategic Management Conference, Podgorica, Karadağ, 6 - 08 Temmuz 2017, ss.589-597

Etik Liderlik, Tükenmişlik ve Üretim Karşıtı İş Davranışlarının İncelenmesi

International Conference on Global Competition and Innovation Management (ICGCIM 2017, İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2017, ss.123-128

The Effects of Outsourcing in Logistics Services to Competitive Advantage

9th International Conference on Social Sciences, Dubrovnik, Hırvatistan, 8 - 09 Nisan 2016, ss.240-249

The Effects of Knowledge Sharing and Organizational Citizenship Behaviors on Creative Behaviors in Educational Institutions

12th International Strategic Management Conference (ISMC), Antalya, Türkiye, 28 - 30 Ekim 2016, cilt.235, ss.342-350 identifier

Rol Stres Kaynaklarının Psikolojik Güçlendirme Boyutları Üzerindeki Etkileri

13.İşletmecilik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2014, cilt.1, ss.463-470

Exploring the Effects of Perceived Organizational Impediments and Role Stress on Job Performance

10th International Strategic Management Conference, Rome, İtalya, 19 - 21 Haziran 2014, cilt.150, ss.1129-1136 identifier

The Moderating Effects of Motivating Job Characteristics on the Relationship between Burnout and Turnover Intention

10th International Strategic Management Conference, Rome, İtalya, 19 - 21 Haziran 2014, cilt.150, ss.438-446 identifier

Effects Of Emotional Intelligence On Job Satisfaction An Empirical Study

Proc. 8. International Strategic Management Conference, Barcelona, İspanya, 21 - 23 Haziran 2012

Effects Of Emotional Intelligence On Job Satisfaction: An Empirical Study On Call Center Employees

8th International Strategic Management Conference, Barcelona, İspanya, 21 - 23 Haziran 2012, cilt.58, ss.363-369 identifier

Promoting creativity among employees of mature industries: The effects of autonomy and role stress on creative behaviors and job performance

7th International Strategic Management Conference, Paris, Fransa, 30 Haziran - 02 Temmuz 2011, cilt.24, ss.889-895 identifier identifier

Organizational Citizenship Behaviors In Relation To Perceived Supervisory Support and Job Performance

16th World Business Congress, Maastricht, Hollanda, 4 - 08 Temmuz 2007, cilt.16, ss.427-434 identifier