Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The effects of gibberellic acid on Allium cepa root tip meristematic cells

BIOLOGIA PLANTARUM, cilt.63, ss.365-370, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

THE EFFECTS OF THE HERBICIDE ROUNDUP ON ZEA MAYS L.

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.28, sa.3, ss.1693-1700, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The genotoxic effects of some food colorants on Zea mays L. var. saccharata Sturt

CARYOLOGIA, cilt.71, sa.4, ss.438-445, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

CYTOLOGICAL EFFECTS OF COUMARIN ON THE MITOSIS OF LENS CULINARIS MEDIK

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.26, sa.11, ss.6400-6407, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

GENETIC DIVERSITY AND CONSERVATION STRATEGIES OF SOME LILIUM CANDIDUM L. POPULATION IN TURKEY

BANGLADESH JOURNAL OF BOTANY, cilt.45, sa.1, ss.133-141, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

EVALUATION OF GENETIC DIVERSITY AMONG MELIA AZEDARACH L. (MELIACEAE) WITH RAPD MARKERS

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.25, sa.7, ss.2374-2382, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

GENOTOXIC EFFECTS OF THE FUNGICIDE SPORTAK ON ZEA MAYS

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.24, sa.2, ss.552-559, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Cytotoxic effects of Reactive Blue 33 on Allium cepa determined using Taguchi's L-8 orthogonal array

ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY, cilt.98, ss.36-40, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Ultrastructural changes in the root tip and leaf cells of Lens culinaris treated with fluazifop-p-butyl

TURKISH JOURNAL OF BOTANY, cilt.35, sa.4, ss.389-402, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Determination of Pesticide-induced Genotoxicity on Soybean (Glycine max L.)

Commagene Journal of Biology, cilt.3, ss.83-87, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Cytotoxic Effects of Benzoic Acid and Coumarin on Alliumcepa var. cepa

Journal of Functional and Environmental Botany, cilt.8, ss.1-6, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determination of pesticide induced genotoxicity in soybean (Glycine max L.)

Commagene journal of biology, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Su Stresi Koşullarında Bitkilerde Gözlenen Değişimler

DERLEME - Turkish Journal Of Scientific Reviews, cilt.10, ss.1-5, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Morphological and Anatomical Effects of the Herbicide Roundup on Zea mays (Poaceae)

Journal of Functional and Environmental Botany, cilt.4, sa.2, ss.71-76, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Genetic variation in critically endangered plant Amsonia orientalis Decne

Journal of Biodiversity and Environmental Sciences, cilt.3, sa.1, ss.44-53, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Calcium oxalate crystals in generative organs of Astragalus hamosus and Astragalus glycyphyllos

Biological Diversity and Conservation, cilt.6, ss.8-12, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The phytotoxic and genotoxic effects of olive oil and milk industry waste water on Elodea canadensis

Journal of Functional and Environmental Botany, cilt.3, ss.43-53, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Phytotoxic effect of quizalofop-P-ethyl on soybean (Glycine max L.)

Journal of Biodiversity and Environmental Science, cilt.3, ss.44-53, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects of wastewater from olive oil and milk industry on growth and mitosis in Allium cepa root apical meristem

Journal of Applied Biological Sciences, cilt.5, ss.75-78, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mitotic changes in root meristems of Lens culinaris treated with fusilade (fluazifop-p-butyl)

Asian Journal of Cell Biology, cilt.3, ss.34-40, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Karyological and Palynological Studies on Astragalus hamosus and Astragalus glycyphyllos in Turkey

Phytologia Balcanica, cilt.13, ss.387-391, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The effects of Fusilade (Fluazifop-p-butyl) on root and shoot growth of lentil (Lens culinaris Medik.) seedlings

Journal of Applied Biological Sciences, cilt.1, ss.9-13, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Some of the Molecular Mechanisms of Pollen Tube Growth and Guidance

Asian Journal of Plant Sciences, cilt.4, ss.702-710, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

In vitro pollen germination of some plant species in basic culture medium

Journal of Cell and Molecular Biology, cilt.3, ss.71-76, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Larenks Kanserinin İmmünogenetik Orijini

Balkan Medical Journal, cilt.18, sa.2, ss.93-99, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Larenks Kanseri Etyolojisinde İmmünogenetik Faktörlerin Rolü

Balkan Medical Journal, cilt.18, sa.2, ss.111-116, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ankilozan Spondilitisli Hastalarda HLA-B27 Antijen Dağılımı

Trakya Universitesi Tip Fakultesi Dergisi, cilt.18, sa.1, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Atopik Dermatitli Olgularda HLA Antijenlerinin Dağılımı

Trakya Universitesi Tip Fakultesi Dergisi, cilt.18, sa.1, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Effect of Sodium Hypochlorite on Hordeum vulgare and Eisenia fetida

II. International Green Biotechnology Congress, 9 - 11 Eylül 2019

Begonia semperflorens (Begonya) polen tüpü oluşumunda alüminyumun etkisi

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi, 26 - 28 Nisan 2019

Begonia semperflorens (Begonya) polen tüpü oluşumunda NaCl’nin etkisi

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi, 26 - 28 Nisan 2019

Methylisothiazolinone’nun Pisum sativum (Bezelye)’da Sitotoksik Etkileri

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi, 26 - 28 Nisan 2019, ss.62

Cytological Effects of Coumarin on the Mitosis of Lens culinaris Medik.

nternational Conference on Biochemistry and Molecular Biology, Munich, Almanya, 3 - 05 Nisan 2017

Cytotoxic effects of gibberellic asit on Allium cepa

2nd Internatinal Congress on Applied Biological Science, 27 - 31 Mayıs 2016

Cytotoxic effects of gibberellic acide on Allium cepa

2nd International Congress on Applied Biological Science, 27 - 31 Mayıs 2016

Bazı Deterjanların Vicia faba Üzerindeki Sitotoksik Etkileri

1. Ulusal Bitki Biyolojisi Kongresi, Türkiye, 2 - 04 Eylül 2015, ss.265

Determination of genotoxic effects of gibberellic acid on Galleria mellonella L. by comet test

International Conference on Biochemistry and Molecular Biology, 17 - 19 Nisan 2014

Genotoxic effects of Sportak on sweet corn (Zea mays var saccharata Sturt cv.Merit)

1st International congress of the molecular biology association of Turkey, 23 - 24 Kasım 2012

Bazı endüstriyel atık su örneklerinin Elodea canadensis üzerindeki sitotoksik etkileri

20. Ulusal Biyoloji Kongresi, Türkiye, 21 - 25 Haziran 2010, ss.1058-1059

Kocaeli Dilderesi Suyu ile Muamele edilen Soğan (A. cepa) Bitkisi Kök Uçlarında Gözlenen Sitotoksik Etkiler

Ulusal Su Günleri 2009 Sempozyumu, Elazığ, Türkiye, 29 Eylül - 01 Ekim 2009, cilt.1, ss.55

Leucojum aestivum’ un (Amaryllidaceae) anterlerindeki sporogen dokunun ve polen ana hücrelerinin (PAH) ince yapısının incelenmesi

Uluslararası Katılımlı 18. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, Türkiye, 26 - 29 Ağustos 2007, ss.184

Bazı Bitki Türlerinde In vitro Polen Çimlenmesi Üzerinde Bir Ön Çalışma

XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2002, ss.37

Kitap & Kitap Bölümleri

FOOD COLORANTS AND THEIR TOXIC EFFECTS

CURRENT STUDIES AT POSITIVE SCIENCES, Emek Mihriban, Şahin E. İlhan, Editör, İKSAD, Kocaeli, ss.245-274, 2020

MUTAGENIC POTENTIAL OF THE INSECTICIDE ARRIVO 25 EC ON MITOSIS AND MEIOSIS OF HYACINTHUS ORIENTALIS

ADVANCES IN HEALTH AND NATURAL SCIENCES, YÜKSEL BURCU, KARAGÜL MUSTAFA SENCER, Editör, NOVA SCIENCE PUBLISHERS, New-York, ss.139-154, 2018

Detection of Environmental Mutagens Through Plant Bioassays

Plant Ecology Traditional Approaches to Recent Trends, Zubaida Yousaf, Editör, InTech, 2017