Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Effect Of Decision-Making Styles On Procrastination

TH INTERNATIONAL CONGRESS ON 5 TOURISM, ECONOMIC AND BUSINESS SCIENCES, Kocaeli, Turkey, 20 - 22 October 2022, pp.29-43

BİR ÜRÜNÜN BEĞENİ DÜZEYİNİN NÖROPAZARLAMA KAPSAMINDA FMRI TEKNİĞİ İLE TEST EDİLMESİ: KAMYON ÜRÜNÜ ÖRNEĞİ

International Congress of Management, Economy and Policy ICOMEP’20, İstanbul, Turkey, 05 December 2020, pp.57-76

The Correlations between Environmentalist Consumer Behavior and Personal Values

14th International Strategic Management Conference, Prag, Czech Republic, 12 - 14 July 2018, vol.1 Sustainable Development identifier

Augmented Reality Practices In Tourism Sector

17. Uluslararası Katılımlı İşletmecilik Kongresi, İzmir, Turkey, 26 - 28 April 2018

Teknoloji Kabul Modeli Çerçevesinde Endüstri 4.0

23. Pazarlama Kongresi, Kocaeli, Turkey, 27 - 29 June 2018, pp.443-469

THE INFLUENCE OF CONSUMER INNOVATIVENESS ON BRAND LOYALTY

International Conference on Global Competition and Innovation Management (ICGCIM 2017) November 9-11, 2017 Istanbul University, TURKEY, İstanbul, Turkey, 09 November 2017, pp.134-146

TÜKETİCİ YENİLİKÇİLİĞİNİN MARKA SADAKATİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

International Conference on Global Competition Innovation Management, 9 - 11 September 2017

Çağdaş Pazarlama Anlayışı Çerçevesinde Küçük İşletmelerde Pazarlama Kültürünün İncelenmesi

17. Ulusal Pazarlama Kongresi,Pazarlamada Kültür ve Eğitim Paradigması, Turkey, 18 - 21 October 2012

Mobile Marketing Mobile Games And InclinationOf The Turkish Young People

International Conference On It Applications andManagement, 28 - 30 June 2012 Sustainable Development

Mobile Life And Trends In Turkey

InternationalConference for Marketing,Management,Finance,Consumer Behavior,Tourism and Retailing Research-8th Circle Conference, 27 - 29 April 2011

Multi Dimensional Scaling MDS in Marketing Research

InternationalConference On Multivariate Statistical Modelling and High Dimensional Data Mining, 19 - 23 June 2008

A Research On Quality Function Deployment In Beauty Parlours

Proc. 11th International Symposium On Quality Function Deployment, 26 - 30 September 2005

An Antique Logistics Centre On The Silk Road ANİ

Proc. The International Association Of Maritime Economists Annual Conference, 30 June - 02 July 2004

Pazarlamanın Bölgesel Kalkınmada Kullanılması

6.Ulusal Pazarlama Kongresi, Turkey, 28 June - 01 July 2001

Books & Book Chapters

The Effect of Lifestyle on Conspicuous Consumption

in: Current Debates In Busıness Studıes, , Editor, Ijopec Publication, pp.109-125, 2018

Services in Virtual World

in: The Virtual World and Marketing, Başar Enes Emre, Erciş Aysel, Ünal Sevtap, Editor, Cambridge Scholars Publishing, pp.21-32, 2018

Sosyal Yenilikçilik İle Teknolojik Yenilikçilik Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Ampirik Bir Çalışma

in: İşletme Biliminde Güncel Araştırmalar, Nezihe TÜFEKÇİ, Editor, SRA Academic Publishing, pp.149-162, 2017

Pazarlama Çevresi ve Pazar Fırsatlarının Ölçümü

in: Pazarlama Yönetimi, Kırcova İbrahim, Benli Tahir, Editor, LİSANS YAYINCILIK, İstanbul, pp.473-487, 2013

Metrics

Publication

73

Citation (Scholar)

1

H-Index (Scholar)

1

Citiation (TrDizin)

1

H-Index (TrDizin)

1

Project

3

Thesis Advisory

11
UN Sustainable Development Goals