Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sanal Ortamda Karşıt-Kamusal Alanlar Yaratmak :Digital Eylemci Ağları

Aydın Sanat, cilt.1, sa.2, ss.5-10, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

”Modernizm ve Çağdaş Sanat Pratiklerinde Yöntem olarak Oyun Örnekleri”

9. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Ankara, Türkiye, 12 - 13 Aralık 2020, ss.991-1005 Creative Commons License

”SOKAK SANATINI LEFEBVRE’NİN MEKÂNIN ÜRETİMİKAVRAMI ÜZERİNDEN OKUMAK”

9. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri AraştırmalarıKongresi (UBAK), Ankara, Türkiye, 12 - 13 Aralık 2020, ss.979-990 Creative Commons License

GÜNÜMÜZ SANAT PRATİKLERİNDE İRONİK ÜSLUP IRONIC STYLE IN TODAY’S ART PRACTICES

X. Uluslararası Varna Sanat ve Tasarım Sempozyumu/ Madebyartist 10 Symposium “Modernism and Post in Visual Arts”, Varna, Bulgaristan, 13 Aralık 2018 - 16 Aralık 2019 Creative Commons License