Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Identification of Key Genes in Papillary Thyroid Cancer by Transcriptome Analysis

UHOD-ULUSLARARASI HEMATOLOJI-ONKOLOJI DERGISI, cilt.30, sa.1, ss.11-22, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Genomic copy number alteration of glycolytic pathway in endometrial cancer

EUROPEAN JOURNAL OF GYNAECOLOGICAL ONCOLOGY, cilt.40, sa.4, ss.640-646, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Array-CGH and clinical findings in a patient with a small supernumerary r(8) mosaicism.

Genetic counseling (Geneva, Switzerland), cilt.25, ss.305-13, 2014 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Microarray-based gene expression analysis of an animal model for closed head injury

INJURY-INTERNATIONAL JOURNAL OF THE CARE OF THE INJURED, cilt.43, sa.8, ss.1264-1270, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Solid Tümörlerde BRAF varyasyonlarının Yeni Nesil Dizileme ve Real Time-PCR Metodları ile Saptanması

9. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 19 - 20 Aralık 2020, ss.46-47

Mozaik 22q11.2 mikrodelesyon sendromu

4. ÇOCUK GENETİK KONGRESİ, Türkiye, 25 Eylül - 27 Aralık 2019

SLC35A2-CDG (CDG-2M) TANISI ALAN OLGUDA İZLEM VE GALAKTOZ DESTEĞİNİN YERİ

21. ULUSLARARASI KATILIMLI ULUSAL ÇOCUK NÖROLOJİSİ KONGRESİ, Muğla, Türkiye, 1 - 05 Mayıs 2019

Mosaic Trisomy 9: A case study

11. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, Türkiye, 24 Ağustos - 27 Eylül 2014

46,XX,t(2222) karyotipli olgu sunumu

11. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, Türkiye, 24 - 27 Ağustos 2014

Olgu sunumu: 9p tetrazomisi

13. Ulusal Tıbbi biyoloji ve Genetik Kongresi, Türkiye, 27 - 30 Ekim 2013