Publications & Works

Articles Published in Other Journals

İstanbul Lâvtası ve Yorgo Bacanos’un Ud İcrasındaki Lavta Etkileri

EU Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Dergisi, no.11, pp.73-84, 2017 (Other Refereed National Journals)

Çalgı Eğitimi Bağlamında Teknik Ud Eğitimine Bir Yaklaşım

IJTASE - International Journal Of New Trends in Arts, Sports & Science Education, vol.1, no.3, pp.28-32, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türk Halk Musikisin de Kanun

Folklor Halkbilim Dergisi, vol.3, no.59, pp.5-6, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türk Halk Musikisin de Ud

Folklor Halkbilim Dergisi, vol.6, no.52, pp.9-10, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Çalgı Eğitimi Bağlamında Teknik Ud Eğitimine Bir Yaklaşım

GEC 2011 - Global Education Conference, Girne, Cyprus (Kktc), 23 - 25 November 2011

Kadın Udilerin Kullandığı Udlar ve Yapısal Özellikleri

Malatya İnönü Üniversitesi - Uluslararası Kadın Sempozyumu, Malatya, Turkey, 4 - 06 May 2011, vol.2, pp.1175

Books & Book Chapters

İstanbul Lavtası Metodu

Müzik Eğitimi Yayınları, Ankara, 2020

Ud Alıştırmaları Ud Exercises

Pan Yayıncılık, İstanbul, 2011