Education Information

Education Information

 • 2003 - 2010 Doctorate

  Marmara University, Faculty Of Theology, İlahiyat Pr., Turkey

 • 1997 - 2000 Postgraduate

  Marmara University, Faculty Of Theology, Basic Islamic Sciences, Turkey

 • 1994 - 1997 Undergraduate

  Marmara University, Faculty Of Theology, İlahiyat Pr., Turkey

Dissertations

 • 2010 Doctorate

  Kur'ân-ı Kerîm'de Akrabalık

  Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr.

 • 2000 Postgraduate

  KUR’AN-I KERİM’DE LÛT(as), BUNUNLA İLGİLİ İSRÂİLİYYÂT VE GÜNÜMÜZE MESAJLARI(BİR KONU TEFSÎRİ DENEMESİ)

  Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate Arabic