Academic and Administrative Experience

Academic Titles

  • 2018 - Continues Assistant Professor

    Kocaeli University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

  • 2015 - 2018 Assistant Professor

    Kocaeli University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

Managerial Experience

  • 2013 - 2014 Head of Department

    Muş Alparslan Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi