Publications & Works

Articles Published in Other Journals

İLHAMINI KUR’ÂN’DAN ALAN ŞAİR, MEHMED ÂKİF ERSOY

e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, vol.11, no.2, pp.896-930, 2019 (Other Refereed National Journals)

İzmitli Karaveys el-Kocevî’xxnin Kavsu Kuzah Adlı Risâlesinin Tahkik, Tercüme ve Tahlili

İhya Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.2, pp.334-358, 2019 (Other Refereed National Journals)

Hz. İbrahim’in Konukları Bağlamında Kur’an’da Lafzî Müteşabih

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.8, no.15, pp.244-280, 2019 (Other Refereed National Journals)

İbrahim Sûresi 34 Ayet ile Nahil Sûresi 18 Ayetlerin Tefsîr ve Belağat Açısından Değerlendirilmesi

Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.19, pp.315-346, 2015 (Other Refereed National Journals)

Hz Nûh Kıssası Bağlamında Ailevî İlişkiler

Süleyman Demirel Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi, pp.215-248, 2015 (Other Refereed National Journals)

İslam ın Kardeşlik Anlayışı Bir Vücudun Organları

Yakın Doğu Ünİversİtesİİslam Tetkİklerİ Merkezİ Dergİsi, vol.1, pp.113-140, 2015 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

MÜMTEHİNE SÛRESİ EKSENİNDE HOŞGÖRÜDE DENGE

İSLÂM DÜŞÜNCESİNDEELEŞTİRİ KÜLTÜRÜve TAHAMMÜL AHLÂKI, Muş, Turkey, 26 - 28 April 2019

İZMİTLİ MUHYİDDİN ŞEYHZADE NİN ŞERHU KASİDETİ’xxL BURDE ADLI ESERİNİN TANITIMI

Uluslararası Gazi Süleyman Paşa ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu III, 25 - 27 March 2016 Sustainable Development

Risâletu’xxl-Cûdiyye Bağlamında Ömer İspirî’xxnin (ö. 1202/1788) Tefsir Anlayışı

Erzurum İspirli Kadızade Mehmed Arif Efendi (ö. 11731760) ve Ömer Efendi (ö. 1202/1788) Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 2 - 04 May 2014, vol.1, pp.773-795

Kur’ân Işığında Medyayı İlgilendiren Ahlakî İlkeler

Sempozyum, Sakarya, Turkey, 23 - 24 May 2014, vol.1, pp.94-124

Medeni Surelerde Şirk Anlayışının Ele Alınış Biçimi

X Tefsir Akademisyenler Buluşması Kur’xxân Nüzulunun Medine Dönemi, Kahramanmaraş, Turkey, 17 - 19 May 2013, vol.1, pp.285-322

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Giden Yolda Âkif’e Göre Medrese Ve Mektep

SEMPOZYUM, Muş, Turkey, 5 - 07 October 2012, vol.2, pp.385-415

Books & Book Chapters

Arapça Seçme Hikayeler I-II

Nizamiye Akademi Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2019

KUR’ÂN-I KERÎM’DE AKRABALIK

Ensar Neşriyat, İstanbul, 2019

Şiirlerle Hz. Peygamber

in: TÜM YÖNLERİYLE HZ. PEYGAMBER VE AHLAKI, Abdulkadir MACİT, Editor, Ensar Neşriyat, İstanbul, pp.457-488, 2019

İZMİT’Lİ MUHYİDDİN ŞEYHZADE’NİN ŞERHU KASİDETİ’L-BURDE ADLI ESERİ

in: KOCAELİLİ ALİMLER, SEFER YAVUZ-ALİ KAYA, Editor, ENSAR NEŞRİYAT, Kocaeli, pp.243-282, 2019

İctihad, hac ve Kurban

in: Anadolu İmam Hatip Liseleri Fıkıh Öğretim Materyali, Eyüp Koç, Editor, MEB Devlet Kitapları, Ankara, 2016

6

in: İmam Hatip Liseleri Hitabet ve Mesleki Uygulama, , Editor, Devlet Kitapları, İstanbul, pp.99-121, 2012

Kur’xxân’xxda Su

in: Türk Kültüründe Su, İbrahim Akış, Ferhat Aslan, Editor, Manavgat Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, pp.19-54, 2007

Other Publications