Genel Bilgiler

Biyografi

Oğuzhan Urhan, lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini sırasıyla 2001, 2003 ve 2006 yıllarında Kocaeli Üniversitesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü‘nden almıştır. Lisansüstü öğrenimi boyunca aynı bölümde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. 2002 yılında Kocaeli Üniversitesi işaret ve görüntü İşleme laboratuvarının kurulmasında yer alıp 2013 yılına kadar bu laboratuvarda görev yapmıştır. 2006-2007 yıllarında Güney Kore’de bulunan Chung-Ang Üniversitesi‘nde misafir öğretim üyesi (visiting professor) olarak lisansüstü seviyede ders verip, Koreli araştırma ekibi ile ortak araştırma çalışmaları gerçekleştirmiştir. 2007 yılında Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü’nde yardımcı doçent olarak göreve başlayıp, 2009 yılında doçent, 2015 yılında profesör unvanını almıştır.


Bu süreçte TÜBİTAK-ARDEB, TÜBİTAK-TEYDEB, DPT (Devlet Planlama Teşkilatı), Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB gibi farklı kurumlar tarafından desteklenen 30’dan fazla projede yürütücü, danışman ve araştırmacı olarak görev yapmıştır. Bu projelerin çıktısı olarak işaret/görüntü işleme ve gömülü sistemler alanlarında birçoğu SCI/SCI-E kapsamındaki dergilerde olmak üzere 150’den fazla bilimsel çalışması yayınlanmıştır. Bu çalışmaları 400’den fazla atıf almıştır. Alanına yaptığı katkılar nedeniyle 2019 yılında IEEE tarafından Senior Member statüsüne yükseltilmiştir. Halen TUBITAK Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences dergisinde editörler kurulu üyesi ve IEEE Access dergisinde ise yardımcı editör (associate editor) olarak görev yapmaktadır.


Oğuzhan Urhan akademik çalışmalarının yanı sıra çeşitli idari görevlerde de bulunmuştur. Bunlar arasında fakülte ve üniversite seviyesinde komisyon üyelikleri, bölüm başkan yardımcılığı, bölüm başkanlığı, fakülte yönetim kurulu üyeliği mevcuttur. Kendisi halen Kocaeli Üniversitesi Bilişim Sistemleri Koordinatörü olup Kocaeli Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nin dekanlığını yürütmektedir.


2008 yılında Kocaeli Üniversitesi’nden çıkan ilk spin-off şirketlerden biri olan Pars Ar-Ge Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti.’nin kurucu ortağı olup şirketten ayrıldığı 2013 yılına kadar birçok projenin teknik yürütücülüğünü ve yazılım ekibi liderliğini yapmıştır. Bu süreçte Türkiye’de geliştirilen ilk “Dijital Takograf” sisteminin bütün bileşenlerinin (takograf -araç ünitesi-, hareket sensörü, kalibrasyon cihazı, veri indirme cihazı, uzaktan veri indirme cihazı, yazılım güncelleme cihazı) tasarımını sıfırdan gerçekleştirmiş, dijital takografın Common Criteria (Ortak Kriterler) EAL 4+ seviyesindeki güvenlik sertifikasyonu sürecini yönetmiş ve projenin teknik yürütücülüğünü yapmıştır.


2013 yılı itibari ile Kocaeli Üniversitesi’nde gömülü sistemler ve görüntüleme teknolojileri alanında uzmanlaşan KULE (Kocaeli University Laboratory of Embedded and Vision Systems) isimli araştırma laboratuvarını kurmuştur. Bu laboratuvar gömülü sistemler ve görüntüleme teknolojileri alanında yenilikçi Ar-Ge projeleri ile ülkemizde bu alanda yer alan önemli boşluğu doldurmayı hedeflemektedir. Kendisi aynı zamanda Kocaeli Üniversitesi Teknoparkı’nda faaliyet gösteren EVSTEK Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti. isimli firmanın kurucusu olup aynı zamanda 2020 yılından itibaren Kocaeli Üniversitesi Teknoparkı'nın genel müdürlük görevini yürütmektedir.

Kurum Bilgileri

Birim
Mühendislik Fakültesi
Bölüm
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Ana Bilim Dalı
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

İletişim

E-posta
urhano@kocaeli.edu.tr
Web Sayfası
kule.kocaeli.edu.tr/oguzhan
Fax Telefonu
+90 262 303 3003
Ofis
1006
Posta Adresi
Kocaeli Üniversitesi, Umuttepe Kampüsü, Elektronik ve Haberleşme Müh. Böl., 41380, İzmit-Kocaeli