Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Dijital Göçmenlerle Dijital Yerlilerin Bir Sanal Topluluktaki Davranışları Üzerine Karşılaştırma

2. Uluslararası 19 Mayıs Yenilikçi Bilimsel Yaklaşımlar Kongresi, Samsun, Turkey, 27 - 29 December 2019, pp.766-777 Creative Commons License Sustainable Development

Yeşil Yakalıların İstihdamda Değerlendirilebilirliği Üzerine Bir Araştırma

2. Uluslararası 19 Mayıs Yenilikçi Bilimsel Yaklaşımlar Kongresi, Samsun, Turkey, 27 - 29 December 2019, pp.778-787 Creative Commons License Sustainable Development

Moderating Effect of Innovation Strategy on the Relationships Between Eco-Determinants and Sustainable Performance Factors

International Marmara Sciences Congress, Kocaeli, Turkey, 1 - 03 November 2019, vol.1, pp.781-789 Creative Commons License Sustainable Development

A Model of Monitoring and Monitoring Effects of a Virtual Organization

2. ICHUS Uluslararası İnsan Çalışmaları Kongresi, Ankara, Turkey, 23 - 24 November 2019, pp.110-111 Sustainable Development

REGIONAL TOURISM VALUES OF PUBLIC AWARENESS OF KARTEPE

Uluslararası Sosyal Bilimlerde Yeni Yaklaşımlar ve Eğilimler Kongresi, Kocaeli, Turkey, 8 - 09 November 2018, vol.1, pp.36-45 Creative Commons License Sustainable Development

VALUE of CONSUMER PERCEPTIONS of KANDIRA DISTRICT BRAND ASSETS

V. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 25 - 27 October 2018, pp.664-679 Creative Commons License Sustainable Development

Scale Development Study For The Determining The Preferences Of Using Instagram Of Z Generation

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi, Kocaeli, Turkey, 23 - 25 November 2018, pp.953-966 Creative Commons License Sustainable Development

Scale Development Study For The Determining The Negative Features Perception On Instagram Of Z Generation

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi, Kocaeli, Turkey, 23 - 25 November 2018, pp.967-980 Creative Commons License Sustainable Development

Geleceğin İşgücü Olarak Z Kuşağının Dijital Teknolojiye Yönelik Tutumları

5th InternationalSymposium on Multidisciplinary Studies, Ankara, Turkey, 16 - 17 November 2018

İşletmelerin Eko-Yetenekleri ve Eko-İnovatif İşbirliklerinin Sürdürülebilirliğe Etkisi

Dmitri Yavorinitski 2nd International European Congress On Social Sciences, Kyyiv, Ukraine, 26 - 29 April 2018 Sustainable Development

İşletmelerin Ekolojik Yeteneklerinin Sürdürülebilir Performanslarına Olan Etkisine Alternatif Bir Bakış

Dmitri Yavorinitski 2nd International European Congress On Social Sciences, 26 - 29 April 2018

Evlilik Programlarında Toplumsal Cinsiyet Kavramının İncelenmesi

II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 18 - 20 May 2017, pp.2225-2236 Creative Commons License Sustainable Development

Attitudes of Generation Z towards Technology as the New Workforce in the Projection of Smart Businesses of the Future

I. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi (BILMES 2017), Nevşehir, Turkey, 5 - 08 October 2017, pp.84-91 Creative Commons License Sustainable Development

Measurement of Sustainability Performance of Manufacturing Firms in Kocaeli By Their Eco-Innovation Structure

International Congress on New Trends in Science, Engineering and Technology (ICONTRENDS), Barcelona, Spain, 27 - 29 April 2017, vol.1, pp.178-188 Creative Commons License Sustainable Development

İşletmelerin Eko-Yetenekleri ve Eko-İnovatif İşbirliklerinin Sürdürülebilir Performanslarina Etkisi

37. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 5 - 07 July 2017

Halka İlişkiler Öğrencilerinin Mesleğe Bakışı: Birey-Meslek Uyumu Açısından Bir Değerlendirme

International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, Ruse, Bulgaria, 8 - 09 April 2017, pp.873 Sustainable Development

THE ANALYSIS OF THE FACTORS AFFECTING TO THE SENSE OF SELF-CONFIDENCE AT PROSPECTIVE TEACHERS

1st International Academic Research Congress (INES), Antalya, Turkey, 3 - 05 November 2016, pp.741-752 Creative Commons License Sustainable Development

Do Vocational Schools Effect On Expectations Of The Young About Future?

4.Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Yalova, Turkey, 21 - 23 May 2015, vol.1, pp.112-121 Creative Commons License Sustainable Development

ANALYSIS OF THE PREFERENCE TO PURCHASE OF PRIVATE LABEL PRODUCT BY LOGISTIC REGRESSION

XI. Üretim Araştırmaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, İstanbul, Turkey, 23 - 24 June 2011, pp.359-365 Creative Commons License Sustainable Development

Shainin and Taguchi Methods and Their Comparison On An Application

The 1st International Symposium on Computing in Science Engineering, İzmir, Turkey, 3 - 05 June 2010, pp.801-809 Creative Commons License Sustainable Development

Reducing Output Variation with Shainin Experimental Design and an Application

YAEM 2009 – Yöneylem Arastirmasi / Endüstri Mühendisligi – XXIX. Ulusal Kongresi,Bildiriler Kitabı (CD), Ankara, Turkey, 22 - 24 June 2009 Creative Commons License Sustainable Development

The Assignment of Courses with Fuzzy Goal Programming in Weekly Schedule Preparation

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 28. Ulusal Kongresi (YA/EM’08), İstanbul, Turkey, 30 June - 02 July 2008 Creative Commons License Sustainable Development

The Place of Socio-Economic and Family Structure of Izmit Gypsies in Kocaeli Urban Culture

I. Uluslararası Kocaeli ve Çevresi Kültür Sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 20 - 22 April 2006, vol.1, pp.35-63 Creative Commons License Sustainable Development

Books & Book Chapters

Bir Sanal Organizasyonun İzleme ve İzlenme Etkilerine Dair Bir Model

in: Current Debates on Social Sciences / Human Studies 3, Salih Çeçen, Ömer Kahya, Şafak Bozgun, Editor, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, pp.518-530, 2019

Z Generation Attitudes towards Digital Technology as the Workforce of the Future

in: Sosyal Bilimlerinde Güncel Akademik Çalışmalar-2018, Burak ERYILMAZ,Kurtuluş ÖZLÜ,Yusuf Bahadır KESKİN,Cem YÜCETÜRK, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.469-488, 2018 Sustainable Development

Temel Matematik

Kocaeli Üniversitesi Vakfı, Kocaeli, 2015

Bölüm 2 - Cebirsel İşlemler

in: Temel Matematik, Fehim Fındık, Mehmet Kayalar, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.35-60, 2008

Metrics

Publication

46

Citation (Scopus)

2

H-Index (Scopus)

1

Project

5

Open Access

22
UN Sustainable Development Goals