Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Comparison between somatostatin analog injections

REVISTA DA ASSOCIACAO MEDICA BRASILEIRA, vol.68, no.4, pp.514-518, 2022 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Thyroid autoimmunity: is really associated with papillary thyroid carcinoma?

EUROPEAN ARCHIVES OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY, vol.274, no.3, pp.1677-1681, 2017 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Mixed medullary-papillary carcinoma of the thyroid: Report of two cases and review of the literature

INDIAN JOURNAL OF PATHOLOGY AND MICROBIOLOGY, vol.57, no.4, pp.598-602, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Hygiene behavior in persons with type 2 diabetes

AMERICAN JOURNAL OF INFECTION CONTROL, vol.42, no.7, pp.817-818, 2014 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Plasma visfatin level in women with polycystic ovary syndrome

GYNECOLOGICAL ENDOCRINOLOGY, vol.27, no.7, pp.475-479, 2011 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Dispnea After Appendectomy Operation: Case Report

TRAKYA UNIVERSITESI TIP FAKULTESI DERGISI, vol.27, no.2, pp.205-208, 2010 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Ret proto-oncogene mutations in apparently sporadic Turkish medullary thyroid carcinoma patients: Turkmen study

JOURNAL OF ENDOCRINOLOGICAL INVESTIGATION, vol.28, no.9, pp.806-809, 2005 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Clinical and surgical diversity of pheochromocytoma Feokromositomanin klinik ve cerrahi çeşitliliǧi

Turkish Journal of Surgery, vol.20, no.4, pp.173-179, 2004 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier

Homocysteine concentrations in subclinical hypothyroidism

ENDOCRINE RESEARCH, vol.30, no.3, pp.351-359, 2004 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Hemostatic system as a risk factor for cardiovascular disease in women with subclinical hypothyroidism.

Thyroid : official journal of the American Thyroid Association, vol.13, no.10, pp.971-7, 2003 (Journal Indexed in SCI Expanded) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier identifier

Nosocomial infections and obesity in surgical patients

OBESITY RESEARCH, vol.11, no.6, pp.769-775, 2003 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Bone mineral metabolism during anti-thyroid therapy for endogenous subclinical hyperthyroidism

EUROPEAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE, vol.28, no.8, pp.1006, 2001 (Journal Indexed in SCI) identifier

Lichen amyloidosis, ankylosing spondylitis and autoimmune thyroiditis: coincidence or association?

JOURNAL OF THE EUROPEAN ACADEMY OF DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY, vol.14, no.2, pp.135-137, 2000 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Abnormal QT dispersion in Behcet's disease

INTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOLOGY, vol.61, no.1, pp.55-59, 1997 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

The Effect of Chronic Glucocorticoid Exposure on Brown Adipose Tissue in Cushing's Disease

HASEKI TIP BULTENI-MEDICAL BULLETIN OF HASEKI, vol.59, no.2, pp.133-138, 2021 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

İnflamasyonla İlişkili Hemogram Parametreleri Diyabetes Mellitusun Bir Göstergesi Olabilir Mi?

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.7, no.1, pp.39-42, 2021 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Thyroid gland metastasis from breast cancer: a case report

Journal of Research in Clinical Medicine, vol.8, no.1, pp.15, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Assessment of Mean Platelet Volume in Acromegaly And Its Relation With TheTreatment

Journal of Harran University Medical Faculty, vol.3, no.17, pp.355-359, 2020 (Other Refereed National Journals)

Importance of Magnetic Resonance Imaging in Pituitary Stalk Interruption Syndrome

TURKISH JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM, vol.23, no.2, pp.77-84, 2019 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier identifier

Metastatic MEN1 Syndrome Treated with Lutetium-177 – A Case Report

European Endocrinology, vol.15, no.2, pp.92, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier identifier

The Utility of Preoperative ACTH/Cortisol Ratio for the Diagnosis and Prognosis of Cushing's Disease

JOURNAL OF NEUROSCIENCES IN RURAL PRACTICE, vol.9, no.1, pp.106-111, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier identifier

Bariatrik Cerrahi Sonrası Endokrinolojik ve Metabolik Takip

Türkiye Klinikleri Endokrinoloji Dergisi, vol.11, no.1, pp.1-9, 2016 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Pituitary Abscess Due to Staphylococcus Lugdunensis in a Patientwith Lymphocytic Hypophysitis

TURKISH JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Diyabet ve hipoglisemi Hipoglisemide mortaliteye neden olan mekanizmalar

Diabet Yıllığı 2014-2015, pp.37-43, 2015 (National Non-Refereed Journal) Sustainable Development

Diyabet ve böbrek

Türkiye Klinikleri Endokrinoloji tip 2 diyabetin komplikasyonları özel sayısı, vol.8, no.1, pp.22-27, 2015 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Subklinik hipertiroidizmde metabolik parametrelerin değerlendirilmesi ve antitiroid tedavinin etkileri

Turkiye Klinikleri Tip Bilimleri Dergisi, vol.23, no.6, pp.450-458, 2003 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İnflamasyonla ilişkili hemogram parametreleri DiabetesMellitusun birgöstergesi olabilir mi?

56. Ulusal Diyabet Metabolizma ve Beslenme Hastalıkları Kongresi., Kocaeli, Turkey, 3 - 07 November 2020 Sustainable Development

Test Öncesi Anksiyetenin Oral Glukoz Tolerans Test Sonuçlarına Etkisi

56. Ulusal Diyabet Metabolizma ve Beslenme Hastalıkları Kongresi., Kocaeli, Turkey, 3 - 07 November 2020

Tip 2 diyabetlilerde ayak muayenesi yaptırma durumlarının değerlendirilmesi

1. internal medicine nursing congress, Antalya, Turkey, 25 - 27 November 2018 Sustainable Development

Diyabet tedavisinde korkumuz:: Hipoglisemi

54. Ulusal Diyabet Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018 Sustainable Development

Wagner-II diyabetik ayak ülserlerinin tedavisinde podolojik uygulamalar

4. Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 15 - 18 November 2017 Sustainable Development

Diyabetli bireylerin kallus ve korn tedavisinde podolojik yaklaşım

4. Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 15 - 18 November 2017 Sustainable Development

Tırnak batmasının orthonyxie ile tedavisi

4. Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 15 - 18 November 2017

Tiroid nodül sitolojisinin Bethesda sistemi sınıflaması ve kategori 3 nodüllerin malignite riski. (S35)

39. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Antalya, Turkey, 3 - 07 May 2017

Akromegali hastalarına podolojik yaklaşım.

39. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 07 May 2017

Vascular complications associated with gestational diabetic mothers and their newborn

3rd Heidelberg International Symposium on Diabetic Complications 2016, Heidelberg, Germany, 06 October 2016

Vascular complications associated with gestational diabetic mothers and their newborn

3rd Heidelberg International symposium on Diabetic Complications, 3 - 05 October 2016 Sustainable Development

Kallus ve Kornların Podolojik Tedavisi

1. Ulusal Podoloji Sempozyumu, Turkey, 28 - 30 April 2016

New onset sarcoidosis after remission of Cushing s Syndrome

17th European Congress of Endocrinology, Dublin, Ireland, 16 - 20 May 2015

A rare case of papillary thyroid cancer pituitary metastasis

17th European Congress of Endocrinology, Dublin, Ireland, 16 - 20 May 2015 Sustainable Development

Şok tablosunda tanı konulan latent otoimmün poliglandüler sendrom tip 2 olgusu

37. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 10 May 2015

Ektopik hipofiz dokusunda tiroidi stimüle edici hormon salgılayan adenom TSHOMA Olgu sunumu

37. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 10 May 2015

Uzak organ metastazlı medüller tiroid kanseri hastalarında Vandetanib tecrübelerimiz

37. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 10 May 2015 Sustainable Development

Proteomic analysis of thyroid tissue in Graves disease and toxic multinodular goiter

16th European Congress of Endocrinology, Wroclaw, Poland, 3 - 07 May 2014, vol.35, pp.1010

ACTH independent Cushing’s syndrome ectopic beta receptor expression

12.ESE postgraduate Course in Clinical Endocrinology, Antalya, Turkey, 18 - 21 October 2012

giant prolactinoma presented as a nasopharyngeal mass

12.ESE postgraduate Course in Clinical Endocrinology, Antalya, Turkey, 18 - 21 October 2012

Kliniğimizde paratiroidektomi deneyimimiz

5. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 27 April 2011

Graves Hastalığına Bağlı Tek Taraflı Ekzoftalmus:Bir Olgu

5. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 27 April 2011

Adrenal Onkositoma-Bir Olgu

8. Medikal ve Cerrahi Endokrinoloji mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, İzmir, Turkey, 5 - 08 November 2009

Multinodüler Guatr Olgularında Total ya da Subtotal Tiroidektomi Seçiminin Prospektif Analizi

8. Medikal ve Cerrahi Endokrinoloji mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, İzmir, Turkey, 5 - 08 November 2009

Kistik Feokromasitoma-Olgu sunumu

8. Medikal ve Cerrahi Endokrinoloji Kursu, İzmir, Turkey, 5 - 08 November 2009

Homocysteine concentrations in Type 2 diabetic patients with silent myocardial ischemia: a predictive marker

40th Annual Meeting of the European-Association-for-the-Study-of-Diabetes, Munich, Germany, 5 - 09 September 2004, vol.47 Sustainable Development identifier

Books & Book Chapters

TRANS ERKEKLERDE ENDOKRIN YAKLASIM

in: Cinsiyet Disforisi Multidisipliner Yaklaşım İlkeleri, Dr. Seher Şirin, Prof. Dr. Aslıhan Polat, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevi, Kocaeli, pp.167-180, 2020

Diyabetik Ayak Sorunları

in: TEMD Diabetes Mellitus ve Komplikasyonlarının Tanı, Tedavi ve İzlem Kılavuzu-2020, TEMD, Editor, BAYT Bilimsel Araştırmalar Basın Yayın ve Tanıtım Ltd Şti, Ankara, pp.187-198, 2020 Sustainable Development

TRANS KADINLARDA ENDOKRIN YAKLASIM

in: Cinsiyet Disforisi Multidisipliner Yaklaşım İlkeleri, Dr. Seher Şirin, Prof. Dr. Aslıhan Polat, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevi, Kocaeli, pp.123-135, 2020

Hipoparotiroidi ve yalancı hipoparatiroidiler

in: Geçmişten geleceğe endokrinoloji, Şazi İmamoğlu - Canan Özyardımcı Ersoy, Editor, BAYT yayınevi, Ankara, pp.287-294, 2019

Geçici hipotiroidi

in: Taylan Kabalak’xxın Tiroid Hastalıkları Kitabı, Çetinkalp Şevki, Özgen Ahmet Gökhan, Editor, BİLMEDYA, İstanbul, pp.527-530, 2019

Uygunsuz TSH sekresyonu sendromu: Tiroid hormon direnci (Bozulmuş tiroid hormon duyarlılığı)

in: Türkiye Klinikleri 2019Tanı ve Tedavide Güçlük Yaratan Tiroid Hastalıkları, Belgin Efe, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.41-48, 2019

Hipotiroidiler

in: Taylan Kabalak’xxın Tiroid hastalıkları Kitabı, Çetinkalp Şevki, Özgen Ahmet Gökhan, Editor, BİLMEDYA, İstanbul, pp.507-526, 2019

Diyabet tedavisinde korkumuz: Hipoglisemi

in: Türk Diyabet Yıllığı 2018-2019, Nevin Dinççağ, Editor, Özgün Ofset, İstanbul, pp.27-31, 2019 Sustainable Development

Hipokalsemi ve tedavisi

in: Geçmişten geleceğe endokrinoloji, Şazi İmamoğlu - Canan Özyardımcı Ersoy, Editor, BAYT yayınevi, Ankara, pp.295-303, 2019

Diyabetli hastada ayak problemleri

in: Geçmişten geleceğe diabetes mellitus, İmamoğlu Şazi, Satman İlhan, Salman Serpil, Akalın Sema N.,Yılmaz Candeğer, Editor, BAYT Bilimsel Araştırmalar Basın Yayın ve Tanıtım Ltd. Şti., Ankara, pp.415-420, 2015 Sustainable Development

Kadın reproduktif (Üreme) Endokrinolojisi ve İnfertilite

in: LANGE Greenspan’xxs Temel ve Klinik Endokrinoloji, Gardner David G.,Shoback Dolores, Arslan Metin, Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.502-561, 2009