Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Çok Kültürlü Ortamda Çalışanların Kültürel Zekâ Düzeylerinin Duygusal Emek Gösterimlerine Etkisi

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.12, pp.719-740, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

THE ASSESSMENT OF THE RELATIONSHIP BETWEEN EMOTIONAL LABOR AND COUNTER-PRODUCTIVE WORK BEHAVIOR

Joint Conference of 14th International Strategic Management Conference (ISMC) and 8th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business (ICLTIBM), Prague, Czech Republic, 12 - 14 July 2018, vol.54, pp.406-419 Creative Commons License Sustainable Development identifier

Bilişim Sektöründe Mesleki Gelişim Olanaklarinin İş Değiştime Tutum ve Davranışlarına Etkileri

II. Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu, Antalya, Turkey, 21 - 23 October 2018, pp.374-387

Etik Liderlik, Tükenmişlik ve Üretim Karşıtı İş Davranışlarının İncelenmesi

International Conference on Global Competition and Innovation Management (ICGCIM 2017, İstanbul, Turkey, 9 - 11 November 2017, pp.123-128

Books & Book Chapters

Ücret Yönetimi

in: Yönetim Biliminde Etkin Ve Güncel Konular, Cem KARABAL Murat SAĞBAŞ, Editor, Kriter Yayınevi, İstanbul, pp.163-182, 2019