Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Başkurt Türkçesindeki Eski Türkçe Bazı Fonetik Eğilimler

Türk Dünyası Araştırmaları, ss.123-142, 2014

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğüne Kandıra Ağzından Katkılar

Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.8, ss.375-386, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kuzeybatı Anadolu Manav Türkmen Ağızları Üzerine Birkaç Not

Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fen-Edebiyat Dergisi, cilt.12, ss.1-7, 2010

Darîr’in Sîretü’n-Nebî’si Üzerinde Bir Stilistik Sentaks Denemesi

TDAY Belleten, ss.343-353, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Til ve İmlâ Metodikası Meseleleri Adlı Eserinin Işığında Bekir Çobanzade nin Dil ve İmlâ Öğretimiyle İlgili Görüşleri

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, ss.7-13, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Günümüzdeki Bazı Dil Yanlışları

Türk Kültürü,, ss.4-7, 1993

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ağız Metinlerine Göre Kandıra Kocakaymaz ve İzmit Çevresinde İşgal Yılları

Üçüncü Uluslararası Gazi Süleyman Paşa ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu, Kocaeli, Türkiye, 25 - 27 March 2016, cilt.2, ss.1147-1159

Oğuz Dışı Türk Şivelerindeki İki #t > #d Ötümlüleşmesi Üzerine Bir Tez

Süleyman Demirel Üniversitesi I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 23 October 2007, ss.9-16

Kocaeli Ağızlarında Kullanımdan Düşmekte Olan Bazı Sözler

I. Uluslar arası Kocaeli ve Çevresi Kültür Sempozyumu, Kocaeli, Türkiye, 20 April 2006, ss.1-22

Kandıra’daki Üç Ağız Bölgesinin Bazı İzmit Ağızlarıyla Karşılaştırılması

Kandıra Sempozyumu ve Kurultayı, Kocaeli, Türkiye, 25 December 2004, ss.99-115

Sait Faik’ten Günümüz Gençliğine Ulaşmayan Alıntı Sözler

Sait Faik Abasıyanık’ı Anma Günleri, Sakarya, Türkiye, 18 October 2004, ss.4-23

Kocaeli Yer Adlarının Dili

TDK V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, Ankara, Türkiye, 20 September 2004, ss.3-38

-A başla-

TDK IV. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, İzmir, Türkiye, 24 September 2000, ss.21-32

Adapazarı Aşağı Dereköy Yerli Ağzının İncelenmesi

Sakarya Üniversitesi I. Sakarya ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu, Sakarya, Türkiye, 22 June 1998, ss.232-257

Bakû Türkoloji Kurultayının Faal Delegelerinden Bekir Sıtkı Çobanzade

1926 Bakû Türkoloji Kongresinin 70. Yıl Dönümü Toplantısı (TDK), Ankara, Türkiye, 29 November 1996, cilt.1999, ss.91-95

Kitap & Kitap Bölümleri