Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

To-friend or not-to-friend with teachers on SNSs: University students' perspectives

COMUNICAR, cilt.28, sa.63, ss.87-96, 2020 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Programlama öğretimine yönelik öğretmen görüşleri

Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.10, sa.2, ss.70-86, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumunun Sistematik Analizi: 2013-2018 Dönemi

SDU International Journal of Educational Studies, cilt.7, sa.2, ss.188-211, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ile ilgili tezlerin sistematik analizi

Başkent University Journal of Education, cilt.7, sa.2, ss.393-408, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Utilizing an online learning environment: Main strategies and enablers

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.19, ss.936-955, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Pre-service teachers’ perceptions and experiences: Courses based on the active learning model and environment

Journal of Learning Spaces, cilt.8, sa.2, ss.41-56, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pre-Service Teachers' TPACK Development and Conceptions through a TPACK-Based Course

AUSTRALIAN JOURNAL OF TEACHER EDUCATION, cilt.42, ss.150-171, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Pre-Service Teachers’ Experiences and Views on Project-Based Learning Processes

International Education Studies, cilt.10, sa.7, ss.18-39, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Öğretmen adaylarının proje tabanlı öğrenme sürecine yönelik görüşleri

Education Sciences, cilt.7, ss.200-211, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Design development and implementation of a web based support material for English as second language

Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Dergisi, cilt.1, ss.84-110, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Programlama öğretimine yönelik öğretmen görüşleri

13th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Kırşehir, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2019, ss.41-42

TPAB (TPACK) tabanlı dersgeliştirme süreci

12th International Computer and Instructional Technologies Symposium, 2 - 04 Mayıs 2018

Üniversite öğrencilerinin bakış açısıyla sosyal ağlarda öğretim elemanı-öğrenci etkileşimini etkileyen temel faktörler

5th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, İzmir, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2017, cilt.5, ss.406

Sputnik sonrası Amerikan eğitim reformlarının değerlendirilmesi

11th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Malatya, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2017, cilt.11, ss.760-761

Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu: 2012-2016 Analizi

11th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Malatya, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2017, cilt.11, ss.154-155

Öğretmen adaylarının bakış açısıyla 21. yüzyılda dijital öğrenme

10th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Rize, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2016, ss.236

Aktif sınıfta aktif öğrenme modeline göre işlenen derslerin değerlendirilmesi

3rd International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, 9 - 11 Eylül 2015, ss.233

AKTİF SINIFTA AKTİF ÖĞRENME MODELİNE GÖRE İŞLENEN DERSLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

3.Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 9 - 11 Eylül 2015, ss.233

Aktif Sınıflarda Aktıf Ogrenme Modeline Göre İşlenen Derslerim Değerlendirilmesi

3rd International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium, Trabzon, Türkiye, 9 - 11 Eylül 2015, ss.233

Matematik öğretmenliği öğretmen adaylarının TPACK gelişimine nitel bir bakış açısı

8th International Computer and Instructional Technologies Symposium, 18 - 20 Eylül 2014

Dünden bugüne FATİH projesi çevrimiçi gazetelerden bir bakış

8th International Computer and Instructional Technologies Symposium, 18 - 20 Eylül 2014

Evaluation of Educational Authoring Tools for Teachers stressing of Perceived Usability Features

5th World Conference on Educational Sciences (WCES), Rome, İtalya, 5 - 08 Şubat 2013, cilt.116, ss.888-901 identifier

Yazarlık araçlarının kullanılabilirlik test süreci Bir durum çalışması Usability testing process of authoring languages A case study

7th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Erzurum, Türkiye, 6 - 08 Haziran 2013, ss.100-104

Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi Dünü bugünü ve geleceği

6th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Gaziantep, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2012, cilt.1, ss.1

Öğretmen adaylarının proje tabanlı öğrenme sürecine yönelik görüşleri

5th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Elazığ, Türkiye, 22 - 24 Eylül 2011, cilt.1, ss.772-777

Evaluation of an Online Courseware Development Process by the DONC2 Develeopment Framework: EPPICC Case

InternationalDistance Education Conference IDEC‐2010, Gazi Magosa, Kıbrıs (Kktc), 2 - 29 Ekim 2010, ss.948-953

Evaluation of an online courseware development process by the DONC2 development framework: Eppicc Case

International Distance Education Conference 2010, Türkiye, 27 - 29 Ekim 2010, ss.948-953

E-öğrenme ve Öğrenme Yönetim Sistemi Olarak Moodle

3. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 29 - 30 Nisan 2010

An online basic English support material for children

12th International CALL Research Conference Proceeding, Antwerp, Belçika, 20 - 22 Ağustos 2006, cilt.1, ss.73-82

How does time spent on CALL software affect students perceptions

12th International CALL Research Conference Proceeding, Antwerp, Belçika, 20 - 22 Ağustos 2006, cilt.1, ss.64-72

Bilgisayar destekli eğitimde öğretmen ve öğrenciler için ortak bir bilgisayar okuryazarlık düzeyi önerisi

Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim, Ankara, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2003, cilt.1, ss.1-10

Kitap & Kitap Bölümleri

Digital Games for Peace Education

Empowering Multiculturalism and Peacebuilding in Schools, Soner Polat, Gizem Günçavdı, Editör, IGI Global, Hershey, ss.238-269, 2020

Dijital öğrenme ortamları

Dijital teknoloji aracılı düşünme öğretimi, MUKADDES ERDEM, FIRAT SARSAR, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.549-571, 2020

Açık ve uzaktan öğrenmede sorunlar ve çözüm önerileri

Açık ve uzaktan öğrenmede sorunlar ve çözüm önerileri (Açık ve Uzaktan Öğrenme), Erkan Tekinarslan, Melih Derya Gürer, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.225-266, 2019

Veri toplama yöntemleri

Veri toplama yöntemleri (Eğitimde üretim tabanlı çalışmalar için nitel araştırma yöntemleri), M. Yaşar ÖZDEN, Levent DURDU, Editör, Anı Yayıncılık, Ankara, ss.93-124, 2016

Öğretim teknolojilerinin tarihsel değişimi

Öğretim teknolojilerinin tarihsel değişimi (Öğretim teknolojilerinin temelleri: Teoriler, araştırmalar, eğilimler), Kürşat ÇAĞILTAY, Yüksel GÖKTAŞ, Editör, PEGEM Akademi, Ankara, ss.25-40, 2016

Çevrimiçi öğrenme ortamları

Öğretim teknolojilerinin temelleri: Teoriler, araştırmalar, eğilimler, ÇAĞILTAY Kürşat, GÖKTAŞ Yüksel, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.535-552, 2013