Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Gazi Üniversitesi Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 24 - 26 November 2021 Creative Commons License

FeTeMM YAKLAŞIMIYLA İŞLENEN AYNALARDA YANSIMAVE IŞIĞIN SOĞRULMASI ÜNİTESİNİN ÖĞRENCİKAZANIMLARINA ETKİSİ

ULUSLARARASI NECATİBEY EĞİTİM VE SOSYALBİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, 26 - 28 October 2018

Argümantasyon Öğretiminin 6 SınıfÖğrencilerinin Bilimsel Düşünme Ve BiliminDoğası Bileşenlerini Kavrama Düzeyine Etkisi

12. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİKEĞİTİMİ KONGRESİ, Trabzon, Turkey, 28 - 30 September 2016

Fen Başarı Farkı Bulunan Okullarda Fen Başarısına Etki Eden Bilişsel ve Duyuşsal Faktörlerin İncelenmesi

3rd International Conference on Primary Education, Nevşehir, Turkey, 8 - 10 October 2015

The effect of gender and socio-economic status of students on their physics conceptual knowledge, scientific reasoning, and nature of science understanding

5th International Conference on New Horizons in Education (INTE), Paris, France, 25 - 27 June 2014, vol.174, pp.2753-2756 Sustainable Development identifier

Argumentation and formal reasoning skillsin an argumentation-based guided inquiry course

4th World Conference on Educational Sciences (WCES), Barcelona, Spain, 2 - 05 February 2012, vol.46, pp.4756-4760 identifier

Students' cognitive conflict and conceptual change in a physics by inquiry class

2005 Physics Education Research Conference, Salt Lake City, UT, United States Of America, 10 - 11 August 2005, vol.818, pp.117-120 Creative Commons License identifier

Books & Book Chapters

GENDER AND SCHOOL-BASED DIFFERENCES ON STUDENTS’ SCIENCE TEACHING PERCEPTIONS, NATURE OF SCIENTIFIC INQUIRY VIEWS AND SCIENCE ACHIEVEMENT

in: Academic Studies in Educational Sciences, Prof. Dr. Erdal BAY Doç. Dr. Çiğdem KAN, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.89-106, 2023 Creative Commons License

Metrics

Publication

38

Citation (WoS)

107

H-Index (WoS)

5

Citation (Scopus)

125

H-Index (Scopus)

5

Project

4

Thesis Advisory

7

Open Access

8
UN Sustainable Development Goals