Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

An investigation of grade level and gender-based science achievement gaps in schools with different science achievement levels

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, cilt.10, sa.1, ss.1-16, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Basit Fen Deneylerinin Öğrencilerin Bilimsel Bilgiye Ulaşmasına Etkileri

Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi, cilt.7, sa.1, ss.1-26, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Examination of Science Learning Equity through Argumentation and Traditional Instruction noting differences in socio economic status

Science Education International, cilt.26, ss.24-41, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

FeTeMM YAKLAŞIMIYLA İŞLENEN AYNALARDA YANSIMAVE IŞIĞIN SOĞRULMASI ÜNİTESİNİN ÖĞRENCİKAZANIMLARINA ETKİSİ

ULUSLARARASI NECATİBEY EĞİTİM VE SOSYALBİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, 26 - 28 Ekim 2018

Argümantasyon Öğretiminin 6 SınıfÖğrencilerinin Bilimsel Düşünme Ve BiliminDoğası Bileşenlerini Kavrama Düzeyine Etkisi

12. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİKEĞİTİMİ KONGRESİ, Trabzon, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2016

Fen Başarı Farkı Bulunan Okullarda Fen Başarısına Etki Eden Bilişsel ve Duyuşsal Faktörlerin İncelenmesi

3rd International Conference on Primary Education, Nevşehir, Türkiye, 8 - 10 Ekim 2015

The effect of gender and socio-economic status of students on their physics conceptual knowledge, scientific reasoning, and nature of science understanding

5th International Conference on New Horizons in Education (INTE), Paris, Fransa, 25 - 27 Haziran 2014, cilt.174, ss.2753-2756 identifier

Argumentation and formal reasoning skillsin an argumentation-based guided inquiry course

4th World Conference on Educational Sciences (WCES), Barcelona, İspanya, 2 - 05 Şubat 2012, cilt.46, ss.4756-4760 identifier

Students' cognitive conflict and conceptual change in a physics by inquiry class

2005 Physics Education Research Conference, Salt Lake City, UT, Amerika Birleşik Devletleri, 10 - 11 Ağustos 2005, cilt.818, ss.117-120 Creative Commons License identifier