Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Endüstriyel Pazarlarda Satış Elemanları ve Satın Almacılar Arasındaki İlişkilerde İş Ahlakının Sınırları: Nitel Bir Araştırma

XIX. International Balkan and Near Eastern Congress Series on Economics, Business and Management, Plovdiv, Bulgaria, 8 - 09 April 2023, vol.1, no.27, pp.582-595 Creative Commons License

CEP TELEFONU SEKTÖRÜNDE MARKA BEĞENİLİRLİĞİNİNBELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

ULUSLARARASI MARMARA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 1 - 03 November 2019, pp.368-376

PAZARLAMA ETİĞİ VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK BAĞLAMINDA GÜVEN, İTİBAR, MEMNUNİYET VE AĞIZDAN AĞIZA PAZARLAMA DEĞİŞKENLERİNİN İNCELENMESİ: TURKCELL ÖRNEĞİ

ICOAEF VI International Conference on Applied Economics and Finance EXTENDED WITH SOCIAL SCIENCES, Balıkesir, Turkey, 16 - 17 November 2019, pp.631-654

ŞEHİR İMAJININ AİDİYET ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: KANDIRA ÖRNEĞİ

International Marmara Social Sciences Congress (Autumn), Kocaeli, Turkey, 1 - 03 November 2019, pp.452-460

Şehire ve Şehirde Yaşayanlara Yönelik Algının Davranışsal Niyetler Üzerindeki Etkisi: Kandıra İlçesi Örneği

XIII. IBANESS Congress Series on Economics, Business and Management, Tekirdağ, Turkey, 5 - 06 October 2019, vol.1, pp.891

Genç Tüketicilerde Eşsizlik İhtiyacı Cinsiyete Göre Farklılaşmakta Mıdır?

XI. InternaƟonal Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Serie, Tekirdağ, Turkey, 9 - 10 March 2019, vol.11, pp.884-890

Consumer Regret Arising From Sub-Optimal Conditions in Stock-Out Situations and Its’ Influence on Brand Loyalty

14th International Strategic Management Conference, PRAG, Czech Republic, 12 - 14 July 2018

Effects of Higher Education Service Quality on Intention to Adopt the Profession: A Study on Public Relations Students

International Academic Conference on Social Sciences, Multidisciplinary, Economics, Business andFinance Studies (Global Meeting of Social Science Community), Lisbon, Portugal, 27 - 29 November 2017, pp.33

Halka İlişkiler Öğrencilerinin Mesleğe Bakışı: Birey-Meslek Uyumu Açısından Bir Değerlendirme

International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, Ruse, Bulgaria, 8 - 09 April 2017, pp.873 Sustainable Development

How Professional Accountant s Tax Morale Affects Taxpayer s Tax Morale A study in Balikesir

6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON LEADERSHIP, TECHNOLOGY, INNOVATION AND BUSINESS MANAGEMENT, Antalya, Turkey, 28 - 30 October 2016, pp.252-257

How professional accountant s tax morale affects taxpayer s tax morale A study in Balikesir İsmail Atabay Fatih Koç Ümit Alnıaçık 28 30 October 2016 Antalya 2016

6th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business Management, Antalya, Turkey, 28 - 30 October 2016, vol.1, pp.1-10

Dışadönüklük ve Uyumluluğun Tüketici Etnosentrizmi Üzerindeki Etkisi

2. International Congress on Economics and Business ICEB 2016, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 30 May - 03 June 2016, vol.1, pp.1239-1249

ADVERTISING ETHICS: PERCEPTIONS OF SEX APPEALS IN TELEVISION ADVERTISING

Global Business Research Congress (GBRC), İstanbul, Turkey, 26 - 27 May 2016, vol.2, pp.692-702 Sustainable Development identifier

THE EFFECT OF MORAL PHILOSOPHY ON INDIVIDUAL INTENTIONS TOWARD SOCIALLY RESPONSIBLE TOURISM FIRMS

3rd International Conference on Social Responsibility,Ethics, and Sustainable Business, Barcelona, Spain, 9 - 10 October 2014

The Impact of Personality on Technology Acceptance: A Study on Smart Phone Users

10th International Strategic Management Conference, Rome, Italy, 19 - 21 June 2014, vol.150, pp.541-551 identifier

Afete Hazırlık Çalışmalarında İkna Edici İletişim

Türkiye'nin Afet Yönetimi 15. Yuvarlak Masa Toplantısı, Turkey, 11 January 2013

Identifying dimensions of attractiveness in employer branding: effects of age, gender, and current employment status

8th International Strategic Management Conference, Barcelona, Spain, 21 - 23 June 2012, vol.58, pp.1336-1343 identifier

Relationships between career motivation, affective commitment and job satisfaction

8th International Strategic Management Conference, Barcelona, Spain, 21 - 23 June 2012, vol.58, pp.355-362 identifier

CAN GLOBAL FINANCIAL CRISIS MAKE AMENDS FOR UNFAIR TREATMENT TO EMPLOYEES?

6th International Scientific Symposium on Business Administration, Karvina, Czech Republic, 27 - 28 May 2010, pp.1-3 identifier

How Does Positive and Negative CSR Information Influence the Intentions of Various Stakeholders

9th International Conference on Corporate Social Responsibility, Zagreb/Croatia, Zagreb, Croatia, 16 - 18 June 2010

Değer Yargıları ve Tüketimde Çevreci Eğilimler

13. Ulusal Pazarlama Kongresi, Adana, Turkey, 30 October - 01 November 2008

Kurumsal İtibar ve Bölgesel Kalkınmadaki Önemi

Bölgesel Kalkınma Kongresi, Balıkesir, Turkey, 14 November 2009 - 16 May 2005

Books & Book Chapters

Turkey

in: Corporate Social Responsibility and Employer Attractiveness An International Perspective, Silke Bustamante,Fabio Pizzutilo,Martina Martinovic,Susana Herrero Olarte, Editor, Springer, London/Berlin , Zug, pp.301-318, 2021 Creative Commons License Sustainable Development

Bölüm9: Marka Sermayesinin Kaynaklarının Ölçülmesi: Tüketicinin Zihnini Anlamak

in: Stratejik Marka Yönetimi: Marka Sermayesinin İnşası, Ölçümü ve Yönetimi, Aykan Candemir, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.290-318, 2019

The Effect of Cultural Differences on Technology Readiness and Acceptance: A Study on Online Shopping Technologies

in: SELECTED DISCUSSIONS ON SOCIAL SCIENCE RESEARCH, BEDRIYE TUNÇSIPER, FERHAN SAYIN, BURAK HERGÜNER, FATMA İREM AYDIN, Editor, FRONTPAGE PUBLICATIONS LIMITED, London, pp.266-291, 2019

THE IMPACT OF PERCEIVED EASE OF USE, PERCEIVED USEFULNESS AND PERCEIVED RISK ON BEHAVIORAL INTENTIONS:A STUDY ON ONLINE BOOKING SITES

in: Studies on Balkan and Near Eastern Social Sciences, Rasim Yılmaz Günther Löschnigg, Editor, PETER LANG, Frankfurt, pp.29-35, 2017

The Impact Of Perceived Ease Of Use, Perceived Usefulness And Perceived Risk On BehavioralIntentions: A Study On Online Booking Sites

in: Studies on Balkan and Near Eastern Social Sciences, Rasim Yilmaz, Günther Löschnigg, Editor, Peter Lang GmbH, Frankfurt, pp.29-35, 2017

Metrics

Publication

103

Citation (WoS)

455

H-Index (WoS)

9

Citation (Scopus)

238

H-Index (Scopus)

5

Project

6

Thesis Advisory

13

Open Access

12
UN Sustainable Development Goals