Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

How Corporate Social Responsibility Information Influences Stakeholders' Intentions

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, cilt.18, ss.234-245, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Fuzzy logic in legal education

Turkish Online Journal of Distance Education, cilt.12, ss.60-69, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Likert Ölçeklerinde Etiketleme Kararları: Kullanılan Etiketler Ölçüm Sonuçlarına Etkiler mi?

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.148-196, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

MARKA BEĞENİLİRLİĞİNİN MARKA TERCİHİ ÜZERİNE ETKİSİ: CEP TELEFONU SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA

International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR), cilt.6, ss.3484-3494, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Consumer Regret Arising From Sub-Optimal Conditions In Stock-Out Situations And Its’xx Influence On Brand Loyalty

International Journal of Management and Administration, cilt.3, ss.161-171, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tüketici Karar Verme Tarzları Ölçeği Yapısı ve Boyutları

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, cilt.9, ss.293-304, 2013

Çevreci Yönelim Çevre Dostu Davranış ve Demografik Özellikler Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma

Selçuk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, cilt.14, ss.507-532, 2010

The Growth of Democracy and Political Marketing Applications in Turkey

AKADEMİK BAKIŞUluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, 2009

Otobüs İşletmelerinde Hizmet Kalitesinin Ölçümü Kandıra Gürkan Turizm Örneği

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, cilt.1, ss.125-138, 2009

Tüketicilerin Çevreye Duyarlılığı ve Reklamlardaki Çevreci İddialar

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.48-79, 2009

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

CEP TELEFONU SEKTÖRÜNDE MARKA BEĞENİLİRLİĞİNİNBELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

ULUSLARARASI MARMARA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 1 - 03 Kasım 2019, ss.368-376

Şehire ve Şehirde Yaşayanlara Yönelik Algının Davranışsal Niyetler Üzerindeki Etkisi: Kandıra İlçesi Örneği

XIII. IBANESS Congress Series on Economics, Business and Management, Tekirdağ, Türkiye, 5 - 06 Ekim 2019, cilt.1, ss.891

Consumer Regret Arising From Sub-Optimal Conditions in Stock-Out Situations and Its’ Influence on Brand Loyalty

14th International Strategic Management Conference, PRAG, Çek Cumhuriyeti, 12 - 14 July 2018

Effects of Higher Education Service Quality on Intention to Adopt the Profession: A Study on Public Relations Students

International Academic Conference on Social Sciences, Multidisciplinary, Economics, Business andFinance Studies (Global Meeting of Social Science Community), Lisbon, Portekiz, 27 - 29 Kasım 2017, ss.33

Halka İlişkiler Öğrencilerinin Mesleğe Bakışı: Birey-Meslek Uyumu Açısından Bir Değerlendirme

International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, Ruse, Bulgaristan, 8 - 09 April 2017, ss.873

How professional accountant s tax morale affects taxpayer s tax morale A study in Balikesir İsmail Atabay Fatih Koç Ümit Alnıaçık 28 30 October 2016 Antalya 2016

6th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business Management, Antalya, Türkiye, 28 - 30 October 2016, cilt.1, ss.1-10

Dışadönüklük ve Uyumluluğun Tüketici Etnosentrizmi Üzerindeki Etkisi

2. International Congress on Economics and Business ICEB 2016, Saraybosna, Bosna-Hersek, 30 May - 03 June 2016, cilt.1, ss.1239-1249

Factors Affecting the Sales Performance in Industrial B2B Markets A Qualitative Study on Companies Operating in Turkey Uğur Burak Aydın Ümit Alnıaçık

2ND ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, AICSS 2016, İstanbul, Türkiye, 2 - 04 June 2016, cilt.1, ss.1-10

ADVERTISING ETHICS: PERCEPTIONS OF SEX APPEALS IN TELEVISION ADVERTISING

Global Business Research Congress (GBRC), İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Mayıs 2016, cilt.2, ss.692-702

The Impact of Personality on Technology Acceptance: A Study on Smart Phone Users

10th International Strategic Management Conference, Rome, İtalya, 19 - 21 Haziran 2014, cilt.150, ss.541-551

Attracting Talented Employees to the Company: Do We Need Different Employer Branding Strategies in Different Cultures?

10th International Strategic Management Conference, Rome, İtalya, 19 - 21 Haziran 2014, cilt.150, ss.336-344

Afete Hazırlık Çalışmalarında İkna Edici İletişim

Türkiye'nin Afet Yönetimi 15. Yuvarlak Masa Toplantısı, Türkiye, 11 January 2013

Does person-organization fit moderate the effects of affective commitment and job satisfaction on turnover intentions?

9th International Strategic Management Conference, Riga, Letonya, 27 - 29 Haziran 2013, cilt.99, ss.274-281

Relationships between career motivation, affective commitment and job satisfaction

8th International Strategic Management Conference, Barcelona, İspanya, 21 - 23 Haziran 2012, cilt.58, ss.355-362

Identifying dimensions of attractiveness in employer branding: effects of age, gender, and current employment status

8th International Strategic Management Conference, Barcelona, İspanya, 21 - 23 Haziran 2012, cilt.58, ss.1336-1343

CAN GLOBAL FINANCIAL CRISIS MAKE AMENDS FOR UNFAIR TREATMENT TO EMPLOYEES?

6th International Scientific Symposium on Business Administration, Karvina, Çek Cumhuriyeti, 27 - 28 Mayıs 2010, ss.1-3

Değer Yargıları ve Tüketimde Çevreci Eğilimler

13. Ulusal Pazarlama Kongresi, Adana, Türkiye, 30 October - 01 November 2008

Consumer Decision Making Styles As A Tool For Developing Effective Marketing Strategies

3. International Strategic Management Conference, Antalya, Türkiye, 21 - 23 June 2007

Kurumsal İtibar ve Bölgesel Kalkınmadaki Önemi

Bölgesel Kalkınma Kongresi, Balıkesir, Türkiye, 14 November 2009 - 16 May 2005

Kitap & Kitap Bölümleri

Studies on Balkan and Near Eastern Social Sciences

The Impact Of Perceived Ease Of Use, Perceived Usefulness And Perceived Risk On BehavioralIntentions: A Study On Online Booking Sites, Rasim Yilmaz, Günther Löschnigg, Editör, Peter Lang GmbH, Frankfurt, ss.29-35, 2017