Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

The Turkish Version of Web-Based Learning Platform Evaluation Scale: Reliability and Validity Study

EDUCATIONAL SCIENCES-THEORY & PRACTICE, vol.16, pp.1531-1561, 2016 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License identifier identifier

Turkish Adaptation of Technological Pedagogical Content Knowledge Survey for Elementary Teachers

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.13, no.1, pp.302-306, 2013 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

A Blended Learning Experience

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.12, no.1, pp.425-442, 2012 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Articles Published in Other Journals

Teacher Views on Programming Teaching

Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.10, no.2, pp.70-86, 2020 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Systematic Analysis of International Computer and Instructional Technologies Symposium: 2013-2018 Period

SDU International Journal of Educational Studies, vol.7, no.2, pp.188-211, 2020 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Pre-service teachers’ perceptions and experiences: Courses based on the active learning model and environment

Journal of Learning Spaces, vol.8, no.2, pp.41-56, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Prepare pre-service teachers to teach computer programming skills at K-12 level: experiences in a course

Journal of Computers in Education, vol.6, pp.277-313, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Pre-Service Teachers' TPACK Development and Conceptions through a TPACK-Based Course

AUSTRALIAN JOURNAL OF TEACHER EDUCATION, vol.42, pp.150-171, 2017 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

Pre-Service Teachers’ Experiences and Views on Project-Based Learning Processes

International Education Studies, vol.10, no.7, pp.18-39, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

STUDENT OPINIOINS ABOUT ELECTIVE COURSES IN CHANGING EDUCATION THE EXAMPLE OF KOCAELI UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION

Journal of Educational and Instructional Studies in the world, vol.2, no.6, pp.135-141, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Student opinions about elective courses in changing education The example of Kocaeli University faculty of Education

Journal of Educational and Instructional Studies in the World, vol.2, pp.135-142, 2012 (Other Refereed National Journals)

Öğretmen adaylarının proje tabanlı öğrenme sürecine yönelik görüşleri

Education Sciences, vol.7, pp.200-211, 2012 (Other Refereed National Journals)

Harmanlanmış Karma Öğrenme Ortamları ve Tasarımına İlişkin Öneriler

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), vol.12, pp.73-97, 2011 (Other Refereed National Journals)

Bireyselleştirilmiş Öğretim Sistemleri ve Semantik Web in Etkisi

Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi (ETAD), vol.2, 2011 (National Non-Refereed Journal)

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR OKUR YAZARLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.7, pp.20-44, 2010 (Other Refereed National Journals)

Relations between online learning and learning styles

Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol.1, no.1, pp.862-871, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier identifier

Prolog Tabanlı Zeki Öğretim Sistemi ZÖS

PAU Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.10, pp.47-55, 2004 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Dijitalleşen Toplumda Kadının Yeri

EJER 2019 - VI. INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Ankara, Turkey, 19 - 22 June 2019, vol.1, pp.473-492

Programlama öğretimine yönelik öğretmen görüşleri

13th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Kırşehir, Turkey, 2 - 04 May 2019, pp.41-42

Öğretmen Adaylarının Programlama Öğretimi’ne Yönelik Bir Derse İlişkin Algıları ve Görüşleri

12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim TeknolojileriSempozyumu, İzmir, Turkey, 2 - 04 May 2018

Meslek Seçimine Yönelik Bir Destek Aracı: “meslegimiseciyorum.org”

5.Uluslararası Avrupa-Asya Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2 - 05 May 2018

TPAB (TPACK) tabanlı dersgeliştirme süreci

12th International Computer and Instructional Technologies Symposium, 2 - 04 May 2018

Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu: 2012-2016 Analizi

11th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Malatya, Turkey, 24 - 26 May 2017, vol.11, pp.154-155

FATİH Projesi ve Matematik Eğitimine Teknoloji Entegrasyonuna İlişkin ÖğretmenGörüşlerinin İncelenmesi

3. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, Afyon, Turkey, 17 - 19 May 2017, vol.1, pp.385

Aktif sınıfta aktif öğrenme modeline göre işlenen derslerin değerlendirilmesi

3rd International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, 9 - 11 September 2015, pp.233

Matematik öğretmenliği öğretmen adaylarının TPACK gelişimine nitel bir bakış açısı

8th International Computer and Instructional Technologies Symposium, 18 - 20 September 2014

Semantik Web ve Eğitimde Etkileri

8th International Computer & Instructional TechnologiesSymposium, Edirne, Turkey, 18 - 20 September 2014

Evaluation of Educational Authoring Tools for Teachers stressing of Perceived Usability Features

5th World Conference on Educational Sciences (WCES), Rome, Italy, 5 - 08 February 2013, vol.116, pp.888-901 identifier

Personal, educational and vocational needs profiles of Kocaeli University students: problems and solution suggestions

5th World Conference on Educational Sciences (WCES), Rome, Italy, 5 - 08 February 2013, vol.116, pp.1059-1063 identifier

Yazarlık araçlarının kullanılabilirlik test süreci Bir durum çalışması Usability testing process of authoring languages A case study

7th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Erzurum, Turkey, 6 - 08 June 2013, pp.100-104

Öğretmen adaylarının proje tabanlı öğrenme sürecine yönelik görüşleri

5th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Elazığ, Turkey, 22 - 24 September 2011, vol.1, pp.772-777

8 Sınıf Doğal Süreçler Ünitesi için Web Tabanlı Öğretim Materyali Hazırlığı Farklı Alan Uzmanlarının Materyal Hakkındaki Görüşleri

5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Elazığ, Turkey, 22 - 24 September 2011, pp.14-23

Harmanlanmış Öğrenme Ortamlarına Yönelik Araştirmaların İncelenmesi ve Harmanlanmış Öğrenme Tasarımına İlişkin Öneriler

ICITS 2010- 4.Uluslar arası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sepozyumu, Konya, Turkey, 24 - 26 September 2010, pp.369-375

Bireyselleştirilmiş Öğretim Sistemleri ve Yeni Yaklaşımlar

International Educational Technologies Conference (IETC 2010), İstanbul, Turkey, 26 - 28 April 2010, vol.1, pp.233-236

Domain Ontology for Personalized E learning Environment

Second International Conference on Innovations in Learning for The Future 2008, İstanbul, Turkey, 27 - 29 March 2008, pp.307-314

Uyarlanır Hiperortamların Eğitim Sistemine Getirdiği Katkılar

UMES’07 Ulusal Teknik Eğitim Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 20 June 2007, vol.2, no.0, pp.929-932

E Öğrenme ve Anlamsal WEB

Ulusal Teknik Eğitim, Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu, Turkey, 20 - 22 June 2007, vol.1, pp.146-150

Realizing the Personalized Learning Paths in a LMS

International Educational Technology (IETC) Conference (7th, Nicosia, Turkish Republic of Northern Cyprus, May 3-5, 2007), Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 3 - 05 May 2007

Öğretim Sistemleri İçin Bilginin Gösterimi Web Tabanlı Bir Zeki Öğretim Sistemi Örneği

1. Mesleki ve Teknik Eğitim Kongresi, Turkey, 5 - 07 September 2005, vol.2, pp.743-749

Zeki Öğretim Sistemleri nde Kullanıcı Modeli

1. Mesleki ve Teknik Eğitim Kongresi Bildiri Kitabı, Turkey, 5 - 07 September 2005, vol.2, pp.705-711

Realizing of Optimal Curriculum Sequences for A Web Based General Purpose Intelligent Tutoring System

International XII. Turkish Symposium of Artificial Intelligence and Neural Networks (TAINN 2003), Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 2 - 04 July 2003, vol.1

Prolog Tabanlı Zeki Öğretim Sistemi

Bilgi Teknolojileri Kongresi II (Pamukkale Üniversitesi), Turkey, 1 - 04 May 2003, vol.1, pp.88-90

Books & Book Chapters

Eğitimde Yapay Zeka Uygulamalarına İlişkin Teknolojik vePedagojik Yaklaşımlar

in: Eğitimde Yapay Zeka: Kuramdan Uygulamaya, Nabiyev,Vasif Erümit,Ali Kürşat, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.148-169, 2020

Eğitimde Yapay Zeka Uygulamalarına İlişkin Yaklaşımlar ve Modeller

in: Eğitimde Yapay Zeka: Kuramdan Uygulamaya, Nabiyev,Vasif Erümit,Ali Kürşat, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.114-144, 2020

E-Öğrenme Ortamları İçin İçerik Geliştirme

in: Eğitim Teknolojileri Okumaları 2019, Aytekin İşman, Hatice Ferhan Odabaşı, Buket Akkoyunlu, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.349-364, 2019

A Personalized Learning System Based on Semantic Web Technologies

in: Intelligent Tutoring Systems in E Learning Environments Design Implementation and Evaluation, Stankov,Slavomir; Glavinic,Vlado; Rosic,Marko, Editor, IGI GLOBAL, Alabama, pp.258, 2010

Episodes in the Encyclopedia

Türkiye Bilişim Ansiklopedisi

Papatya Yayıncılık, pp., 2006

Türkiye Bilişim Ansiklopedisi

Papatya Yayıncılık, pp., 2006