Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Protease Inhibitors Drug Resistance Mutations in Turkish Patients with Chronic Hepatitis C

INTERNATIONAL JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES, cilt.50, ss.1-5, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Evaluation of hepatitis B virus transmission and antiviral therapy among hepatitis B surface antigen-positive pregnant women

JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY RESEARCH, cilt.41, sa.12, ss.1870-1876, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Retreatment of Chronic Hepatitis C Infection with Telaprevir: Preliminary Results in Turkey

BALKAN MEDICAL JOURNAL, cilt.32, sa.3, ss.266-272, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Predictors of response to pegylated interferon treatment in HBeAg-negative patients with chronic hepatitis B

JOURNAL OF INFECTION IN DEVELOPING COUNTRIES, cilt.8, sa.12, ss.1601-1608, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

First Case of Hepatitis B Virus Genotype H Infection in Turkey

MIKROBIYOLOJI BULTENI, cilt.47, sa.3, ss.550-555, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The sustained virologic response of nonresponder hepatitis C virus patients with retreatment

INDIAN JOURNAL OF PATHOLOGY AND MICROBIOLOGY, cilt.54, sa.1, ss.81-84, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Genotype A2/adw2 Strain of Hepatitis B Virus in Turkey: A Case Report

HEPATITIS MONTHLY, cilt.10, sa.4, ss.302-305, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Association Between Biochemical Parameters and Extent of Disease in Patients with Chronic Hepatitis B

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, cilt.29, sa.1, ss.36-41, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Two cases of brucellosis presented with hepatic and muskulatesklatal system involvement

TRAKYA UNIVERSITESI TIP FAKULTESI DERGISI, cilt.24, sa.1, ss.74-76, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

HBV Flare Under Tenofovir Treatment in Chronic Hepatitis B

Viral Hepatit Dergisi, cilt.26, sa.3, ss.171-173, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Molecular Characterization of Hepatitis B Virus Strains Isolated from Chronic Hepatitis B Patients in Southeastern Region of Turkey

VIRAL HEPATIT DERGISI-VIRAL HEPATITIS JOURNAL, cilt.25, sa.2, ss.40-44, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Hepatitis B Virus and Hepatitis C Virus Co-infection: An Evaluation of Eighty-Two Patients

VIRAL HEPATIT DERGISI-VIRAL HEPATITIS JOURNAL, cilt.23, sa.1, ss.14-19, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Enfeksiyöz Mononükleozu Taklit Eden Bir Akut Myeloid Lösemi Olgusu

Kocatepe Tıp Dergisi, cilt.17, ss.118-122, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kan ve Diğer Vücut Sıvıları ile Bulaşan Enfeksiyonlar

Türkiye Klinikleri J Inf Dis-Special Topics, 2015 (Hakemsiz Dergi)

İzole Kardiyak Kist Hidatik Olgu sunumu

Klimik Dergisi, cilt.26, sa.2, ss.81-82, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kronik Hepatit C Tedavisinde Güncel Klavuzların Değerlendirilmesi

Türkiye Klinikleri Enfeksiyon Hastalıkları, 2013 (Hakemsiz Dergi)

Kronik Hepatit C Hastalarının Beş Yıllık Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Klimik Dergisi, cilt.23, sa.2, ss.39-43, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kronik Hepatit B Hastalarının Beş Yıllık Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Klimik Dergisi, cilt.22, sa.3, ss.82-87, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hepatik ve kemik eklem tutulumunun ön planda olduğu iki bruselloz olgusu

Trakya Universitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2007 (Hakemsiz Dergi)

NEZLE

Actual Medicine, 2005 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kronik hepatit B’li hastalarda izole edilen hepatit B viruslarının moleküler özellikleri.

XVIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 26 Mart 2017

Molecular characterization of HIV-1 in HBV +/- HDV/HCV co-infected HIV-1 positive patients in Turkey

19th Annual Meeting of the European-Society-for-Clinical-Virology, Lisbon, Portekiz, 14 - 17 Eylül 2016, cilt.82 identifier

Daklatasvir asunaprevir HCV tedavisi

KLİMİK Asya İstanbul toplantıları, Türkiye, 22 Ekim 2015

Ombitasvir paritaprevir ritonavir ve dasabuvir ile hepatit C tedavisi

Ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ve dasabuvir ile hepatit C tedavisi, Türkiye, 14 Eylül 2015

Naturally occuring cross resistance mutation to boceprevir and telaprevir in a naive hepatitis C patient Presentation of a case

15th International Symposium on Viral Hepatitis and Liver Diseases Berlin, 2015, 26 - 28 Haziran 2015

Diyaliz hastalarında kronik hepatit C tedavisi

Diyaliz hastalarında kronik hepatit C tedavisi, Türkiye, 31 Mart 2015

Kronik hepatit C tedavisinde telaprevir Kocaeli deneyimi

Klimik 2015. XVII.Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 29 Mart 2015

Sofosbuvir Gerçek Yaşam Verileri

XVII. KLİMİK Kongresi, Türkiye, 27 Mart 2015

Kronik Viral Hepatit Son Durum Oturum Başkanlığı

XVII. KLİMİK Kongresi, Türkiye, 26 Mart 2015

Kronik HCV Hemodiyaliz ve Kronik HBV Gebe Hasta Sunumu

KLİMİK Kayseri Aylık Toplantıları, Türkiye, 05 Aralık 2014

Kronik HCV İnfeksiyonunun Şimdiye Kadarki Tedavisinde Yaşanan Yetersizlikler

Kronik HCV İnfeksiyonunun Şimdiye Kadarki Tedavisinde Yaşanan Yetersizlikler, Türkiye, 01 Kasım 2014

Laboratuvar klinisyen İlişkisi

Laboratuvar klinisyen İlişkisi, Türkiye, 25 Ekim 2014

Kronik HCV İnfeksiyonu Tedavisindeki Yeni İlaçlar

Kronik HCV İnfeksiyonu Tedavisindeki Yeni İlaçlar, Türkiye, 30 Nisan 2014

Hemodiyaliz Ünitesinde HCV

KLİMİK Salgını Sağlık Bakımı ile İlişkili İnfeksiyonlar, Türkiye, 7 - 09 Mart 2014

Kronik HCV İnfeksiyonu Tedavisindeki Gelişmeler

Kronik HCV İnfeksiyonu Tedavisindeki Gelişmeler İstanbul, Türkiye, 13 Şubat 2014

Kronik hepatit B de telbivudin deneyimi

Kronik hepatit B’de telbivudin deneyimi Hilton Kadıköy İstanbul, Türkiye, 18 Aralık 2013

Danışmanlar Kurulu Toplantısı

Danışmanlar Kurulu Toplantısı, Türkiye, 10 Aralık 2013

Danışmanlar Kurulu Toplantısı HCV

Danışmanlar Kurulu Toplantısı HCV İstanbul, Türkiye, 08 Aralık 2013

Kronik Hepatit C de Güncel Tedaviler

Kronik Hepatit C’de Güncel Tedaviler Wellborn Kocaeli, Türkiye, 30 Kasım 2013

Spontan HBsAg serokonversiyonu gelişen kronik hepatit B infeksiyonu Bir olgu sunumu

Yaşlılık ve enfeksiyonlar 5. Tepecik Enfeksiyon Günleri Sempozyumu BUHASDER 2013, Türkiye, 25 - 29 Ekim 2013

Kronik hepatit B ve D enfeksiyonu olan bir hastada akut hepatit A infeksiyonu Bir olgu sunumu

Yaşlılık ve enfeksiyonlar 5. Tepecik Enfeksiyon Günleri Sempozyumu BUHASDER 2013, Türkiye, 25 - 29 Ekim 2013

Entekavir 5 Yıl Deneyimi

Entekavir 5 Yıl Deneyimi Ramada Hotel Kocaeli, Türkiye, 23 Ekim 2013

HCV Özel Konakta Yeni Tedavilerin Yeri

VHÇG Atölye, Türkiye, 21 Eylül 2013

Özel Konakta Kronik Hepatit C Tedavisi

VHÇG UVHS IV, Türkiye, 08 Eylül 2013

IL 28B genotip tayini kronik hepatit B için oral antiviral kullanan hastalarda tedavi cevabını öngörmede kullanılabilir mi

16.Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi 2013, Antalya, Türkiye, 13 Mart - 17 Haziran 2013

Kocaeli nde HBV HCV HDV HIV Koinfeksiyon Olgularının Değerlendirilmesi

Ulusal Viral Hepatit Simpozyumu III Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 2013, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2013

Kronik Hepatit B Olgu Sunumları

Hepatit B Olgu Sunumları Ramada Hotel Kocaeli, Türkiye, 22 Mayıs 2013

Membranoproliferatif glomerülonefrit ve hepatit B infeksiyonu ilişkisi Literatür taraması ile bağlantılı olarak olgu sunumu

16.Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi,Antalya, 2013, Türkiye, 13 - 17 Mart 2013

KLİMİK VHÇG 2012 Ulusal HBV ilaç direnci izlem sonuçları I Oral antiviral naif kronik hepatit B li hastaların değerlendirilmesi

16.Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 2013, Türkiye, 13 - 17 Mart 2013

Kronik hepatit B tedavisinde nadir rastlanılan entekavir direnci mutasyon kombinasyonu

16.Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 2013, Türkiye, 13 - 17 Mart 2013

Kocaeli nde 4 yıllık entekavir deneyimi

16.Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 2013, Türkiye, 13 - 17 Mart 2013

Alanin aminotransferaz düzeyi normal kronik hepatit C infeksiyonlu hastaların karaciğer histolojileri

16.Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 2013, Türkiye, 13 - 17 Mart 2013

Olası hepatik toksokariyaz Olgu sunumu

16.Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi,Antalya, 2013, Türkiye, 13 - 17 Mart 2013

İzole kardiyak kist hidatik Olgu sunumu

16.Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi,Antalya, 2013, Türkiye, 13 - 17 Mart 2013

VHÇG paneli

16.KLİMİK Kongresi, Türkiye, 14 Mart 2013

Kronik Hepatit C Tedavide Yenilikler

16.KLİMİK Kongresi, Türkiye, 14 Mart 2013

Kronik HCV de yeni tedavi

Kronik HCV’de yeni tedavi, Türkiye, 01 Mart 2013

Kronik HCV de Güncel Tedavi

KLİMİK Antalya toplantısı, Türkiye, 04 Ocak 2013

KLİMİK İstanbul toplantısı HCV Olgu Sunumu

KLİMİK İstanbul toplantısı HCV Olgu Sunumu, Türkiye, 25 Aralık 2012

Kronik hepatit B vaka sunumları

Kronik hepatit B vaka sunumları, Türkiye, 31 Ekim 2012

Düşük Viral yüklü hastalarda yüksek etkinlik düşük direnç

Düşük Viral yüklü hastalarda yüksek etkinlik, düşük direnç, Türkiye, 16 Mayıs 2012

Hepatit B virusu ilaç direnci analizinde ön sonuçlar

Ulusal Viral Hepatit Simpozyumu I Ankara, 2012, Türkiye, 5 - 06 Mayıs 2012

Kronik B hepatitli naif bir hastada primer adefovir ve potansiyel entekavir direnci

Ulusal Viral Hepatit Simpozyumu I Ankara, 2012, Türkiye, 5 - 06 Mayıs 2012

Kronik hepatit B infeksiyonunda entekavir ve tenofovirin birlikte kullanım deneyimi Beş olgu sunumu

Ulusal Viral Hepatit Simpozyumu I Ankara, 2012, Ankara, Türkiye, 5 - 06 Mayıs 2012

Dünden bügüne hepatit B tedavisinde hedefler

Dünden bügüne hepatit B tedavisinde hedefler, Türkiye, 06 Mayıs 2012

Kemik iliği transplantasyonu olan hastada hepatit B virus infeksiyonu seyri

Ulusal Viral Hepatit Simpozyumu I Ankara, 2012, Türkiye, 5 - 06 Mayıs 2012

Kronik hepatit B virus infeksiyonu ve S gen mutasyonu

Ulusal Viral Hepatit Simpozyumu I Ankara, 2012, Türkiye, 5 - 06 Mayıs 2012

Türkiye de HBV sıklığı ve direnç durumu

Türkiye’de HBV sıklığı ve direnç durumu, Türkiye, 05 Mayıs 2012

İşyeri Hekimleri Hepatit B Bilgilendirme Toplantısı

İşyeri Hekimleri Hepatit B Bilgilendirme Toplantısı tuzla, Türkiye, 23 Mart 2012

Sefpodoksim

Kocaeli Wes Hotel, Türkiye, 21 Mart 2012

Odak H Hasta Hekim Hepatit B

Güral Sapanca, Türkiye, 10 Mart 2012

HIV and acute HBV infection First case from Kocaeli Turkey

Asian Pacific Association for the Study of the Liver (APASL) Tayvan, Congress, Hepatology 2012, 16 - 19 Şubat 2012

Eğitimcilerin Eğitimi Kronik Hepatit B

Eğitimcilerin Eğitimi Kronik Hepatit B, Türkiye, 19 Kasım 2011

KLİMİK VHCG Kursu

KLİMİK VHCG Kursu, Türkiye, 21 Ekim 2011

Tenofovir Telbivudin ve Adefovir

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Fethi Tezok Günleri, Türkiye, 28 Mayıs 2011

HIV infeksiyonu ile akut hepatit B ya da alevlenme

15.Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi , Antalya, 2011, Antalya, Türkiye, 23 - 27 Mart 2011

Kronik hepatit B tedavi sürecinde ortaya çıkan idiyopatik trombositopenik purpura

15.Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 2011, Türkiye, 23 - 27 Mart 2011

Kronik hepatit B infeksiyonu olan ailede tedavi ile serokonversiyon gelişimi 4 olgu sunumu

15.Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 2011, Türkiye, 23 - 27 Mart 2011

Kronik hepatit B infeksiyonu ve glikoz metabolizma bozukluğu

15.Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 2011, Antalya, Türkiye, 23 - 27 Mart 2011

HIV infeksiyonu tedavisi ile ortaya çıkan jinekomasti Olgu sunumu

15.Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 2011, Türkiye, 23 - 27 Mart 2011

Genotype distribution of hepatitis C in the Kocaeli Turkey

Asian Pacific Association for the Study of the Liver (APASL) Bangkok, Congress, Hepatology 2011, 20 - 24 Şubat 2011

MSSA infeksiyonları

Klasis Otel, Türkiye, 28 Kasım 2010

Hepatit C tedavisinde yeni ilaçlar

15. Klimik Kongresi, Türkiye, 26 Kasım 2010

Vankomisin

Klimik Güz Okulu, Türkiye, 04 Kasım 2010

Kronik hepatit B tedavisi

Güral Otel, Türkiye, 21 Ekim 2010

The early virologic response of nonresponder HCV patients with retreatment

5th APASL Single Topic Conference, İstanbul, 2009, 17 - 20 Mayıs 2010

Hepatitli hastayla yaşam

X.Ulusal Viral Hepatit Kongresi, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2010

Kronik hepatit B ve immün kontrol

X.Ulusal Viral Hepatit Kongresi, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2010

Akut hepatit B infeksiyonu mu kronik zeminde alevlenme mi

X.Ulusal Viral Hepatit Kongresi, Antalya, 2010, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2010

HBsAg antiHBs ve HBV DNA pozitif olan dört olgu sunumu Mutant suşlar mı gündemde

X.Ulusal Viral Hepatit Kongresi, Antalya, 2010, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2010

Kronik hepatit B ve karsinogenez

Hyatt Hotel, Türkiye, 20 Şubat 2010

Kronik HCV infeksiyonu tedavisi

KLİMİK İstanbul Toplantıları, Türkiye, 28 Ocak 2010

Gündemdeki kronik HCV infeksiyonu

KLİMİK Kış Okulu, Türkiye, 8 - 12 Aralık 2009

Kronik hepatit B tedavisi oral antiviraller

Mariott Hotel, Türkiye, 22 Ekim 2009

Akut okült ve kronik hepatit B infeksiyonu

İnfeksiyon Okulu, Türkiye, 4 - 10 Ekim 2009

Genotype A adw2 strain of hepatitis B virus in Turkey a case report

The molecular biology of hepatitis viruses, Tours, Loire Valley, France, 2009, 30 Ağustos - 02 Eylül 2009

Kronik hepatit B infeksiyonu vaka sunumu

14. Türk KLİMİK Kongresi, Türkiye, 25 - 29 Mart 2009

Kronik viral hepatitlerde tedavi rehberleri ve sağlık uygulama tebliği

14. Türk KLİMİK Kongresi, Türkiye, 25 - 29 Mart 2009

HBsAg ve antiHBs pozitif olan Hepatit B infeksiyonu Olgu sunumu

XIV. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 2009, Antalya, Türkiye, 25 - 29 Mart 2009

Kronik HCV infeksiyonu tedavisine yanıtsız hastada yeniden tedavi ile kalıcı viral yanıt Vaka sunumu

XIV. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 2009, Antalya, Türkiye, 25 - 29 Mart 2009

Oral antiviraller

Kronik Viral Hepatit Kursu, Türkiye, 24 Mayıs 2008

Kronik hepatit B infeksiyonunda lamivudine direnç gelişiminin değerlendirilmesi

IX.Ulusal Viral Hepatit Kongresi, Antalya, 2008, Türkiye, 3 - 06 Nisan 2008

Kronik hepatit B prekor mutant infeksiyonunda interferon ve oral antivirallerin değerlendirilmesi

IX.Ulusal Viral Hepatit Kongresi, Antalya, 2008, Antalya, Türkiye, 3 - 06 Nisan 2008

İkili HBV ve HCV ve üçlü HDV infeksiyonda klinik sonuçlar ve tedavi

Hepatit C Güncelleme Toplantısı, Türkiye, 11 - 13 Ocak 2008

Kronik Hepatit B tedavisinde oral antiviraller

Derbent Uygulama Oteli, Türkiye, 17 Kasım 2007

Hepatit C

II.Viral Hepatit Tanı ve Tedavi Rehberi Konsensus Toplantısı, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2007

Yoğun Bakım Üniteleri nde gram negatif enterik çomaklar

III. Ulusal Yoğun Bakım İnfeksiyonları Simpozyumu, Türkiye, 21 - 24 Haziran 2007

Kronik Hepatit B C infeksiyonunda kullanılan oral antiviraller

Kronik Viral Hepatit Kursu, Türkiye, 16 Haziran 2007

Vaginal kadidiyaz eklem ve kemik Candida infeksiyonları

Candida Simpozyumu, Türkiye, 24 - 26 Mart 2007

HIV HBV Koinfeksiyonu

XIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 14 - 18 Mart 2007

Kronik hepatit B hastalarının serum ve karaciğer örneklerinde hepatit B virus DNA sayısının karşılaştırlması

XIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 2007, Antalya, Türkiye, 14 - 18 Mart 2007

Kronik Hepatit Tedavisi ve tanısı sorun olgu sunumları HBV tedavi

VIII Ulusal Viral Hepatit Kongresi, Türkiye, 2 - 05 Eylül 2006

Kronik hepatit C tedavisi alan hastalarda tedavi sırasında ortaya çıkan tiroid fonksiyon testleri bozuklukları

VIII. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, Antalya, 2006, Antalya, Türkiye, 2 - 05 Eylül 2006

Necrotizing fasciitis evaluation of LRINEC score clinical presentation microbiology and determinants of mortality

The first international congress of central asia infectious diseases ICCAID,Bishkek, Kyrgyzstan, 2006, 23 - 27 Temmuz 2006

One year lamivudine responses of naive chronic hepatitis B patients with normal ALT precore mutant strain

The first international congress of central asia infectious diseases ICCAID, Bishkek, Kyrgyzstan, 2006, 20 - 24 Temmuz 2006

Comparison of lamivudine responses of naive and interferon nonresponder HBeAg negative chronic hepatitis B patients

The first international congress of central asia infectious diseases ICCAID Bishkek, Kyrgyzstan, 2006, 1 - 03 Temmuz 2006

Kronik Hepatit Tedavisinde Kullanılan ve Kullanıma girecek Ajanlar

KLİMİK Yaz Okulu Enine Boyuna Viral Hepatitler, Türkiye, 14 - 18 Haziran 2006

Echinococcus granulosus and hepatitis C infection in liver with major depression a case report

12th International symposium on viral hepatitis and liver disease Journal of Clinical Virology, 1 Temmuz - 05 Nisan 2006

Üriner Sistem İnfeksiyonu Saptanan Hastanın İzlemi

Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK) Derneği, Türkiye, 30 Kasım 2005

Gezici Artritin Ön Planda Olduğu Bir Bruselloz Vakası

XII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 2005, Antalya, Türkiye, 16 - 20 Kasım 2005

İnteferon ve Peg İnterferonlar

İnfeksiyon Okulu, Türkiye, 24 - 31 Ağustos 2005

Response to interferon alpha in chronic hepatitis B with and without precore mutant strain

Clinical Microbiology and Infection, 15th ECCMID,Copenhagen, Denmark, 2005, 2 - 05 Nisan 2005

Psychiatric morbidity and quality of life in chronic hepatitis patients

EACLLP abstracts Journal of Psychosomatic Research 59, Istanbul, 30 Mart - 01 Nisan 2005

Hepatit B ve C Koinfeksiyonu Olan Hastada Pegile İnterferon Ve Ribavirin Tedavisi Olgu Sunumu

VII. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, Ankara, 2004, Ankara, Türkiye, 24 - 28 Kasım 2004

İnteferon Tedavisi Alan Kronik Hepatitli Hastalarda Yaşam Kalitesi Ve Depresyon İlişkisi

VII. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, Ankara, 2004, Ankara, Türkiye, 24 - 28 Kasım 2004

Pegile İnterferon Alfa 2b İle Tedavi Edilen Akut Hepatit C Olgu Sunumu

VII. Ulusal Viral Hepatit Kongresiİ, Ankara, 2004, Türkiye, 24 - 28 Kasım 2004

Relationship of depression and quality of life in interferon receiving chronic hepatitis patients

World Conference on Magic Bullets Celebrating Paul Ehrlich’s 150th Birthday, Abstracts, 626, Nurnberg, Germany, 2004, 9 - 11 Eylül 2004

Alteration of Hb platelet and PNL to interferon alpha in chronic hepatitis B with and without precore mutant strain

World Conference on Magic Bullets Celebrating Paul Ehrlich’s 150th Birthday, Abstracts, 627, Nurnberg, Germany, 2004, 9 - 11 Eylül 2004

Değişen Bakteri Profili

II.Ulusal Yoğun Bakım İnfeksiyonları Simpozyumu, Türkiye, 17 - 20 Haziran 2004

Medikal Profilaksi

Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK) Derneği, Türkiye, 12 Mayıs 2004

İmipenem ve Meropenem Ne zaman Niçin Nasıl

3.İnfeksiyon Günleri, Türkiye, 23 - 25 Nisan 2004

Kitap & Kitap Bölümleri

Yaşlılıkta infeksiyonlarda klinik

Yaşlılıkta infeksiyonlar, Şükran Köse, Ata Nevzat Yalçın,Rıza Hakan Erbay, Editör, Meta Basım, İzmir, ss.79-82, 2019

Progress in Encephalitis Research

Progress in Encephalitis Research, Ebert RA, Editör, Nova Science Publishers, New York, ss.217-229, 2005