Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Medeniyetin Kurucu Unsuru Olarak NübüvvetToplumun Kuruluşu Hakkında Farklı Tarih Tasavvurları

İnsanToplum, vol.10, no.3, pp.1-44, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

Muhammed Hamîdullah’ın İslam İktisadı’na Dair Öncü Katkısı ve Teklifleri

İHYA Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi, vol.6, no.1, pp.119-138, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

İslâm Medeniyetinin Bütünlüklü, Kapsayıcı ve Diğer Medeniyetlerle Etkileşime Açık Yapısı

İslam Medeniyeti Araştrmaları Dergisi (İMAD), vol.4, no.2, pp.195-217, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Milli Görüş ve Çağdaş İslam Düşüncesindeki Yeri

Turkish Studies, vol.12, pp.133-148, 2017 (Other Refereed National Journals)

Şeybânî Özbek Hanları Ve Nakşibendîlik

Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, vol.3, pp.5-22, 2014 (Other Refereed National Journals)

Ahterî Muslihiddîn Mustafa Karahisârî’nin ‘Tarih’i Ve Bu Eseri Çerçevesinde Ahteri’nin İslam Tarihi ile Siyer ilmindeki Yeri

İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi (İMAD), vol.1, pp.246-276, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Fuat Sezgin ve İlim Anlayışı

Uluslararası İslam Bilim Tarihi ve Fuat Sezgin Sempozyumu, Diyarbakır, Turkey, 15 February 2019

Toplumların Oluşumunda Adalet Merkezli Nebevi Ahlakın Rolü

TÜM YÖNLERİYLE HZ. PEYGAMBER VE AHLAKI SEMPOZYUMU, Kocaeli, Turkey, 16 - 17 November 2018

ZOR ZAMANDA ÂLİM OLMA: AHMET MUHTAR BÜYÜKÇINAR’xxIN KENDİ KALEMİNDEN HAYATI VE ESERLERİ ÜZERİNDEN DİN ANLAYIŞI

Uluslararası Gaziantep Alimleri ve Gaziantep’te Dini Hayat Sempozyumu, Gaziantep, Turkey, 14 - 15 October 2016, pp.943-960

MİLLİ GÖRÜŞ VE ÇAĞDAŞ İSLAM DÜŞÜNCESİNDEKİ YERİ

3. ULUSLARARASI MİLLİ GÖRÜŞ SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 11 - 12 March 2017, vol.12, pp.133-148

NECMETTİN ERBAKAN VE ÇAĞDAŞ İSLAM DÜŞÜNCESİNDEKİ YERİ

Doğumunun Doksanıncı Yılında Necmettin Erbakan ve Milli Görüş Düşüncesi, Konya, Turkey, 28 - 30 October 2016

Ahterî nin İslam Tarihi ve siyer İlmindeki Yeri

Ahteri Sempozyumu, Kütahya, Turkey, 7 - 09 November 2013

Books & Book Chapters

”Nedžmettin Erbakan - život, djelo, ideja”

Sarajevo: Balkanski centar za analizu i studije- BALANS, Saray Bosna, 2019

Hindistan Müslümanlarının Hint Hilafet Hareketi’ndenUluslararası Hilafet Konseyi’ne UzananHilafet Anlayışları)

in: Geçmişten Günümüze Hilafet, Mustafa Sabri Küçükaşcı, Ali Satan, Abdulkadir Macit, Editor, Nobel Yayıncılık, İstanbul, pp.279-334, 2019

Bizim hikâyemiz: Seksen sonrası İslamcı fikir muhitlerine dair bazı mülahazalar

in: Bir Başka Hayata Karşı” 1980 sonrası İslamcı Dergilerde Meseleler, Kavramlar ve İsimler, lütfi Sunar, Editor, Konya Kültür AŞ, Konya, pp.411-418, 2019

1990’larda Necmettin Erbakan’ın ve Refah Partisi’nin (RP) Yükselişi veİslamcı Dergilerde Alımlanışı

in: “Bir Başka Hayata Karşı” 1980 Sonrası İslamcı Dergilerde Meseleler, Kavramlar ve İsimler, Lütfi Sunar, Editor, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, Konya, pp.389-410, 2019

Necmettin Erbakan

PLURAL Publications GmbH, Köln, 2018

Mehmed Akif Ersoy

İlke Yayıncılık, İstanbul, 2017

İbn Battuta, Aşık Paşazâde, Hasan Kâfî Akhisarî, Evliya Çelebi, Pirîzâde Mehmed Sahip Efendi, Belh, Herat, Semarkant, Sicistan, Necmettin Erbakan, Mehmet Akif Ersoy

in: İslam Düşünce Atlası, İbrahim Halil Üçer, Editor, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları: 360, Konya, pp.45-303, 2017

Çağdaş İslam Tarihçiliği ve Muhammed Hamidullah

in: Dünyada Tarihçilik Dönemler/ Okullar/ Yaklaşımlar ve Tarihçiler, Ahmet Şimşek, Editor, PEGEM Akademi Yayıncılık, Kocaeli, pp.323-340, 2017

Ahmet Yaşar Ocak Fuat Sezgin İhsan Süreyya Sırma İsmail Hakkı Uzunçarşılı Ömer Lütfi Barkan Zeki Velidi Togan

in: Türkiye’nin Birikimleri-5, “Tarihçiler”, Hüseyin Türkan, Editor, İlke Yayıncılık, İstanbul, pp.32-300, 2015

Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Hayrettin Karaman İsmail Kara

in: Türkiye’nin Birikimleri-1 “İlahiyatçılar”, Hüseyin Türkan, Editor, İlke Yayıncılık, İstanbul, pp.45-329, 2013

Other Publications