Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Şirketlerin Finansal İletişiminde Finans Basınının Rolü ve Finans Dergilerindeki Haberlere Yönelik Bir İçerik Analizi.

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, ss.397-422, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Mersin’in Marka Kent Olma Sürecinde Liman ve Serbest Bölgeye İlişkin İnternet Pazarlaması Uygulamalarının Rolü

AJIT‐e: Online Academic Journal of Information Technology, cilt.3, no.1169884, ss.67-76, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Yatırımcı İlişkileri Penceresinden Finansal Halkla İlişkiler Uygulamaları: Kocaeli'de Faaliyet Gösteren Halka Açık Şirketlerde Yatırımcı İlişkileri

1. International Communication Science & Media Studies Congress, Kocaeli, Türkiye, 12 - 15 Mayıs 2014, cilt.2, ss.754-771 Creative Commons License

Türkiye’deki Firmaların Enerji Temalı Sosyal Sorumluluk Kampanyalarına Eleştirel Bir Bakış

3.Uluslararası Strateji ve Güvenlik Çalışmaları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 15 - 16 Nisan 2010, ss.252-263

The Implementation of Customer Relationship Management in Multi Level Marketing Companies

ICSS International Conference On Social Sciences, İzmir, Türkiye, 21 - 22 Ağustos 2008, cilt.3, ss.69-77 Creative Commons License

The Impact of Psychological Contracts Dimensions On Organizational Commitment: A Field Study of Academicians

IV. Uluslararası Stratejik Yönetim Konferansı, Sarajevo, Bosna-Hersek, 19 - 21 Haziran 2008, ss.955-959

Kitap & Kitap Bölümleri

Çok Katlı Pazarlama

Umuttepe Yayıncılık, İstanbul, 2018

Finansal Hizmet Pazarlaması

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, 2018

Halkla İlişkilerde Uzmanlaşma -III

Umuttepe Yayınları, Kocaeli, 2016

Halkla İlişkilerde Uzmanlaşma I

Yatırımcı İlişkileri Yönetiminde Finansal Halkla İlişkilerin Rolü ve Finansal İletişim Stratejileri, Sevim Koçer, Editör, Derin, İstanbul, ss.51-82, 2015

New Challenges New Opportunities Interdisciplinary Perspectives on Reputation Management

Professional People as Brands: Exploring the Role of Public Relations Applications in Branding Professionals in Turkey, Banu Baybars Hawks,Orhan Samast, Editör, Pozitif Matbaacılık, Ankara, ss.105-116, 2013 Creative Commons License