Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

KOCAELİ SIFIR ATIK FESTİVALİ’NE KATILAN KATILIMCILARIN GIDA ATIĞINA YÖNELİK FARKINDALIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

7. Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi, Kastamonu, Turkey, 28 - 30 September 2023

TEMEL SANAT EĞİTİMİ DERSİNİN GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI ÖĞRENCİLERİNİN ESTETİK ALGILARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

7. Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi, Kastamonu, Turkey, 28 - 30 September 2023

YEREL MUTFAK HİZMETİ SUNAN İŞLETMELERE YÖNELİK ZİYARETÇİ DENEYİMLERİ: ŞANLIURFA MUTFAĞI

7. Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi, Kastamonu, Turkey, 28 - 30 September 2023

VEGANLARIN BESLENME ALIŞKANLIKLARI VE BİTKİSEL BAZLI SÜT TERCİHLERİNE YÖNELİK ARAŞTIRMA

7. Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi, Kastamonu, Turkey, 28 September 2023

Göç ve Kentleşme-Mutfak Kültürü Etkileşiminde Kadının Rolü

The 3th Conference on Managing Tourism Across Continents – Tourism for a better World (MTCON’22), Antalya, Turkey, 24 March 2022 Sustainable Development

COVID-19 Kaygısının Duygusal Yeme Davranışı Üzerindeki Etkisi

UGTAK - Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi, 07 October 2021 Sustainable Development

ÇÖLYAK HASTALARININ YİYECEK-İÇECEK İŞLETMELERİNDEN BEKLENTİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Uluslararası Gastronomi Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Turkey, 19 - 21 September 2019 Sustainable Development

WEB SITES AS MARKETING TOOL - “A Content Analysis of Turkish Wine Companies’xx Websites”

6th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, 24 - 25 October 2019, pp.133-143

Kültürel Miras Madenciliği: Kocaeli Ilinin Kültür Varliklarina Yönelik Bir Değerlendirme

Uluslararası Marmara Sosyal Bilimler Kongresi (IMASCON), Kocaeli, Turkey, 26 - 28 April 2019 Sustainable Development

Engellerde Yeni Umut: Hippoterapi

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi (IMASCON 2018), Kocaeli, Turkey, 23 - 25 November 2018, pp.379-384 Sustainable Development

Hippoterapi Uygulamalarında Dengeli Beslenmenin Önemi

IMASCONGRESS – Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi, Kocaeli, Turkey, 23 - 25 November 2018 Sustainable Development

Engellerde Yeni Umut

IMASCONGRESS – Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi, Kocaeli, Turkey, 23 - 25 November 2018 Sustainable Development

ENGEL TANIMAYAN TERAPİ: HİPPOTERAPİ

1st INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE AND LIFE CONGRESS (IHSLC 2018), Isparta, Turkey, 2 - 05 May 2018, pp.196

BEDENSEL VE ZİHİNSEL ENGELLİOLGULARDA HİPPOTERAPİ UYGULAMALARIVE BU OLGULARIN ÖZEL BESLENME İLEDESTEKLENMESİ

1st INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE AND LIFE CONGRESS (IHSLC 2018), Isparta, Turkey, 2 - 05 May 2018, pp.196-197

A New Strategy to Create Competitive Advantage in the Health Tourism: Hippotherapy

4th International Symposium on Multidisciplinary Studies (ISMS), Paris, France, 26 - 27 April 2018, pp.200-201

USING SOCIAL MEDIA IN CITY MARKETING A Content Analysıs of Hashtags for Istanbul in Instagram

VIII. EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES, Belgrade, Serbia And Montenegro, 3 - 06 September 2015

Dark Tourism in Gallipoli Forecast Analysis to Determine Potential of Australian Visitors

International Conference on Leadership, Technology and Innovation Management (Bu bildiri 2012 yılında Procedia – Social and Behavioral Sciences, Volume: 41’de basılmıştır – s. 386-393), İstanbul, Turkey, 2 - 04 December 2011, pp.424-431

Gay Men and Tourism Gay Men s Tourism Perspectives and Expectations

International Conference on Leadership, Technology and Innovation Management (Bu bildiri 2012 yılında Procedia – Social and Behavioral Sciences, Volume: 41’de basılmıştır – s. 394-401)., İstanbul, Turkey, 2 - 04 December 2011, pp.432-438

Books & Book Chapters

Gastronomi ve Felsefe

in: Disiplinlerarası Bakıs Açısıyla Gastronomi, O. Güler; G. Akdağ. ve A. Kale, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.448-461, 2021

Destinasyon Aşkı

in: Turizm Destinasyonu El Kitabı, Güçlü Caner; Çelik Sedat, Editor, Paradigma Akademi, pp.323-343, 2021

Kırsal Turizmin Pazarlanması

in: Kırsal Turizm ve Kalkınma, G. Yüksek ve P. Çakır, Editor, Anadolu Üniversitesi Açıkögretim Fakültesi, Eskişehir, pp.197-215, 2020

Dünya Mutfak Kültürleri

in: Dünya Mutfak Kültürleri, Nilüfer Şahin Perçin, Editor, Beta Books , İstanbul, pp.25-33, 2020

Kırsal Kalkınma

in: Kırsal Turizm ve Kalkınma, G. Yüksek ve P. Çakır, Editor, Anadolu Üniversitesi Açıkögretim Fakültesi, Eskişehir, pp.3-28, 2020 Sustainable Development

Yiyecek-Içecek Isletmelerinde Kullanılan Ekipmanlar

in: YIYECEK VE IÇECEK ISLETMECILIGI, H. R. Yüncü, Editor, Anadolu Üniversitesi Açıkögretim Fakültesi, Eskişehir, pp.29-66, 2020

ALTERNATİF TURİZM Turizmin 41 Türü

in: ALTERNATİF TURİZM Turizmin 41 Türü, Rahman Temizkan,Duran Cankül,Fikret Gökçe, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.241-249, 2020

Gastronomi ve Din

in: Gastronominin Temelleri, H. R. Yüncü, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.61-88, 2020

Gastronomi ve Antropoloji

in: Gastronominin Temelleri, H. R. Yüncü, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.147-168, 2020

Şehir Turizmi

Detay Yayıncılık, Ankara, 2019

Turizm Endüstrilerinde Mobbing ve Kadın

in: Turizmde Kadın Olmak, Ahmet Vatan, Editor, Değisim Yayınları, İstanbul, pp.110-122, 2019 Sustainable Development

Dünyada Kültürel Miras

in: Kültürel Miras Yönetimi, Bedia Yelda Uçkan, Editor, Anadolu Yayınları, Eskişehir, pp.184-215, 2019

Türkiye’de Kültürel Miras

in: Kültürel Miras Yönetimi, Bedia Yelda Uçkan, Editor, Anadolu Yayınları, Eskişehir, pp.158-183, 2019

Destinasyon Yönetimi

in: Destinasyon Yönetimi, D. Karagöz Yüncü, Editor, Anadolu Üniversitesi Basımevi, Eskişehir, pp.2-18, 2019 Sustainable Development

Termal ve SPA Hizmetleri Yönetim ve Organizasyonu

in: Termal ve SPA Hizmetleri, R. Kozak, Editor, Anadolu Üniversitesi Basımevi, Eskişehir, pp.116-138, 2018

Career Development in Tourism Industry

in: Contemporary Human Resources Management in the Tourism Industry, Tüzünkan, D. ve Altıntaş, V., Editor, IGI Global, pp.130-156, 2018

BRICS Turizm Pazarının Artan Önemi – BRICS Tourism

in: Turizmde Güncel Konu ve Eğilimler II, Aydın,Ş. ve Boz,M., Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.183-196, 2018 Sustainable Development

Türkiye Turizmine Genel Bakış

in: Türkiye Turizm Coğrafyası, Duran, E. ve Sertkaya Doğan, Ö., Editor, Paradigma Akademi, pp.199-215, 2018

The Role of Culture in City Branding

in: Strategic Place Branding Methodologies and Theory for Tourist Attraction, A. Bayraktar ve C. Uslay, Editor, IGI Global, Oregon, pp.1-30, 2017

Kongre Turizmi

in: ALTERNATIF TURIZM, G. Yüksek, Editor, Anadolu Üniversitesi Basımevi, Eskişehir, pp.138-157, 2016

Kültür Turizmi ve Kültürel Miras Turizmi

in: ALTERNATIF TURIZM, G. Yüksek, Editor, Anadolu Üniversitesi Basımevi,, Eskişehir, pp.1-30, 2016

Özel Ilgi Turizmi

in: ALTERNATIF TURIZM, G. Yüksek, Editor, Anadolu Üniversitesi Basımevi, Eskişehir, pp.45-71, 2016

Turist ve Çevre

in: Turizmin Sosyo Psikolojik Dinamikleri, Duran,Erol ve Aslan Cumhur, Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.155-170, 2016 Sustainable Development

Using Social Media in City Marketing: A Content Analysisof Hashtags for Istanbul in Instagram

in: Research on Humanities and Social Sciences, H. Aslan ve M. A. İçbay,C. Reggireo, Editor, Peter Lang Publishing, Inc., Frankfurt, pp.107-120, 2016

Turizm Ulaştırması ve Pazarlama

in: Turizm Ulaştırması, İrfan Arıkan, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.213-237, 2015

Şehir Pazarlaması

in: Çağdaş Pazarlamada Yeni Yaklaşımlar, Doç.Dr. Murat Akın ve Yrd.Doç.Dr. Murat Toksarı, Editor, Paradigma Akademi, Edirne, pp.125-145, 2015

Demografik Degisimler ve Turizm Pazarlamasına Yansımaları

in: Turizmde Güncel Konu ve Egilimler, Ş. Aydın ve M. Boz, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.271-288, 2013

Entegre Destinasyon Yönetimi: Isbirlikçi Aglar ve Ortaklıklar

in: Turizmde Güncel Konu ve Egilimler, Ş. Aydın ve M. Boz, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.253-270, 2013 Sustainable Development

Gambling Tourism and Turkey “Casinos’ Role at Tourism Development

in: THE SCIENCE AND EDUCATION AT THE BEGINNING OF THE 21ST CENTURY IN TURKEY, A. Drujinin,Z. Kostova,I. Sharuho,E. Atasoy, Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofija, pp.200-211, 2013

Eskisehir Odunpazarı Bölgesinin Turizm Amaçlı Kullanımı

in: Eskisehir Turizm Gelistirme Projeleri, İ. Arıkan, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.125-141, 2006

Episodes in the Encyclopedia

Metrics

Publication

115

Citation (WoS)

42

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

42

H-Index (Scopus)

2

Project

3

Thesis Advisory

17

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals