Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

The effect of culture on brand loyalty through brand performance and brand personality

INTERNATIONAL JOURNAL OF TOURISM RESEARCH, vol.19, pp.672-681, 2017 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

PAYLAŞIM EKONOMİSİ KAPSAMINDA YAPILAN KONAKLAMA DENEYİMLERİNİN ÖZ BELİRLEME TEORİSİ PERSPEKTİFİ İLE İNCELENMESİ: COUCHSURFING ÖRNEĞİ

Çatalhöyük Uluslararası Turizm ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, no.8, pp.33-46, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions)

Nitel Araştırmalarda Görüşme Türleri ve Görüşme Tekniklerinin Uygulanma Süreci

Nitel Sosyal Bilimler, vol.4, no.1, pp.78-101, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions)

RESTORANLARDA KULLANILAN ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK (AR) UYGULAMALARININ HİZMET KALİTESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Trakya Üniversitesi Kalite ve Strateji Yönetimi Dergisi, vol.2, no.1, pp.23-38, 2022 (Other Refereed National Journals)

İLKEL ÇAĞLARDAN GÜNÜMÜZE GASTRONOMİ KÜLTÜRÜNDE DİN ETKİSİ (RELIGIOUS EFFECTS ON GASTRONOMY CULTURE FROM PRIMITIVE AGES TO PRESENT)

Journal of Gastronomy, Hospitality, and Travel, vol.4, no.2, pp.526-537, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

THE RELATIONSHIP BETWEEN AESTHETIC EXPERIENCE AND CUSTOMER SATISFACTION IN HOTELS: THE CASE OF ESKİŞEHİR

Journal of Gastronomy, Hospitality and Travel, vol.3, no.2, pp.311-322, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sakin Şehirler Yerel Halk için de Sakin mi? Uzundere Örneğinde Yaklaşma-Kaçınma Çatışması

Uluslararası Kırsal Turizm ve Kalkınma Dergisi, vol.4, no.2, pp.39-48, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

A NEW STRATEGY TO CREATE COMPETITIVE ADVANTAGE INTHE SCOPE OF HEALTH TOURISM: ”HIPPOTHERAPYAPPLICATIONS”

GSI JOURNALS SERIE B: ADVANCEMENTS IN BUSINESS AND ECONOMICS, vol.2, no.2, pp.1-18, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Destinasyonlar İçin Marka Aşkının Marka Sadakati Üzerindeki Etkisi: Bodrum Örneği

Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.8, no.1, pp.278-290, 2020 (Other Refereed National Journals)

DOĞAL KAYNAKLARA DAYALI TURİZM: ORDU İLİ VE JUKKASJARVİ ÖRNEKLERİ

Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2019 (Other Refereed National Journals)

A Study on the Effects of Demographic Factors on Hotel Selection Process

International Journal of Tourism Sciences, vol.17, pp.1-16, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Evaluation of the Websites of the First-Class Restaurants in terms of Design and Marketing Activities

Journal of Tourism – Studies and Research in Tourism (REVISTA DE TURISM), pp.1-8, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Şehir Pazarlaması Kapsamında Marka Kişiliği ve Marka Sadakati İlişkisi Edirne İli Örneği

Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.8, pp.118-136, 2015 (Other Refereed National Journals)

İstanbul da Faaliyet Gösteren Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinin Müşteri Sadakat Programlarının İçerik Analizi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İİBF Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, vol.4, pp.134-157, 2015 (Other Refereed National Journals)

Sosyal Ağlar ve Sosyal Medya Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal, vol.3, pp.89-103, 2015 (Other Refereed National Journals)

Turizm Destinasyonlarında Sürdürülebilirliğe Yönelik Yeni Bir Yaklaşım Sakin Şehirler Slow Cities Zeytinbağı Trilye na Yönelik Bir Uygulama Önerisi

Turizm ve Qonaqperverlik Tedqiqatları – Tourism and Hospitality Studies, vol.4, pp.4-15, 2014 (International Refereed University Journal)

A Research on the Relationship Between Brand Experience and Brand Name With Customer Satisfaction

Journal of Tourism and Hospitality Management, vol.1, pp.10-21, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Dark Tourism in Gallipoli Forecast Analysis to Determine Potential of Australian Visitors

Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol.41, pp.386-393, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Gay Men and Tourism Gay Men s Tourism Perspectives and Expectations

Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol.41, pp.394-401, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Havayolu Şirketlerinin Marka Kişiliklerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, vol.23, no.2, pp.173-186, 2012 (Other Refereed National Journals)

Effective Factors in the Constitution of Leadership Styles A Study of Turkish Hotel Managers

Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research, vol.19, pp.117-134, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

COVID-19 Kaygısının Duygusal Yeme Davranışı Üzerindeki Etkisi

UGTAK - Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi, 07 October 2021 Sustainable Development

GASTRONOMİ TURİZMİNDE TURİSTİK ÇEKİCİLİK UNSURU: İSTANBUL SOKAK LEZZETLERİ

International Marmara Social Sciences Congress, 19 - 20 June 2020

WEB SITES AS MARKETING TOOL - “A Content Analysis of Turkish Wine Companies’xx Websites”

6th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, 24 - 25 October 2019, pp.133-143

Engellerde Yeni Umut: Hippoterapi

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi (IMASCON 2018), Kocaeli, Turkey, 23 - 25 November 2018, pp.379-384

Hippoterapi Uygulamalarında Dengeli Beslenmenin Önemi

IMASCONGRESS – Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi, 23 - 25 November 2018

Engellerde Yeni Umut

IMASCONGRESS – Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi, 23 - 25 November 2018

ENGEL TANIMAYAN TERAPİ: HİPPOTERAPİ

1st INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE AND LIFE CONGRESS (IHSLC 2018), Isparta, Turkey, 2 - 05 May 2018, pp.196

BEDENSEL VE ZİHİNSEL ENGELLİOLGULARDA HİPPOTERAPİ UYGULAMALARIVE BU OLGULARIN ÖZEL BESLENME İLEDESTEKLENMESİ

1st INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE AND LIFE CONGRESS (IHSLC 2018), Isparta, Turkey, 2 - 05 May 2018, pp.196-197

A New Strategy to Create Competitive Advantage in the Health Tourism: Hippotherapy

4th International Symposium on Multidisciplinary Studies (ISMS), Paris, France, 26 - 27 April 2018, pp.200-201

A Study on the Effects of Demographic Factors on Hotel Selection Process

TOSOK 82nd International TOURISM Conference, South Korea, 5 - 07 July 2017

USING SOCIAL MEDIA IN CITY MARKETING A Content Analysıs of Hashtags for Istanbul in Instagram

VIII. EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES, Belgrade, Serbia And Montenegro, 3 - 06 September 2015

Dark Tourism in Gallipoli Forecast Analysis to Determine Potential of Australian Visitors

International Conference on Leadership, Technology and Innovation Management (Bu bildiri 2012 yılında Procedia – Social and Behavioral Sciences, Volume: 41’de basılmıştır – s. 386-393), İstanbul, Turkey, 2 - 04 December 2011, pp.424-431

Gay Men and Tourism Gay Men s Tourism Perspectives and Expectations

International Conference on Leadership, Technology and Innovation Management (Bu bildiri 2012 yılında Procedia – Social and Behavioral Sciences, Volume: 41’de basılmıştır – s. 394-401)., İstanbul, Turkey, 2 - 04 December 2011, pp.432-438

Books & Book Chapters

Destinasyon Aşkı

in: TURİZM DESTİNASYONU EL KİTABI, , Editor, Paradigma Akademi, pp.293-311, 2021

Destinasyon Aşkı

in: Turizm Destinasyonu El Kitabı, Güçlü Caner; Çelik Sedat, Editor, Paradigma Akademi, pp.323-343, 2021

Dünya Mutfak Kültürleri

in: Dünya Mutfak Kültürleri, Nilüfer Şahin Perçin, Editor, Beta Books , İstanbul, pp.25-33, 2020

ALTERNATİF TURİZM Turizmin 41 Türü

in: ALTERNATİF TURİZM Turizmin 41 Türü, Rahman Temizkan,Duran Cankül,Fikret Gökçe, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.241-249, 2020

Şehir Turizmi

Detay Yayıncılık, Ankara, 2019

Turizm Endüstrilerinde Mobbing ve Kadın

in: Turizmde Kadın Olmak, Ahmet Vatan, Editor, Değisim Yayınları, İstanbul, pp.110-122, 2019

Dünyada Kültürel Miras

in: Kültürel Miras Yönetimi, Bedia Yelda Uçkan, Editor, Anadolu Yayınları, Eskişehir, pp.184-215, 2019

Türkiye’de Kültürel Miras

in: Kültürel Miras Yönetimi, Bedia Yelda Uçkan, Editor, Anadolu Yayınları, Eskişehir, pp.158-183, 2019

Turist ve Çevre

in: TURİZMİN SOSYAL PSİKOLOJİK DİNAMİKLERİ, Duran, Erol, Aslan, Cumhur, Editor, Paradigma Akademi, pp.137-153, 2019

Career Development in Tourism Industry

in: Contemporary Human Resources Management in the Tourism Industry, Tüzünkan, D. ve Altıntaş, V., Editor, IGI Global, pp.130-156, 2018

Türkiye Turizmine Genel Bakış

in: Türkiye Turizm Coğrafyası, Duran, E. ve Sertkaya Doğan, Ö., Editor, Paradigma Akademi, pp.199-215, 2018

BRICS Turizm Pazarının Artan Önemi – BRICS Tourism

in: Turizmde Güncel Konu ve Eğilimler II, Aydın, Ş. ve Boz, M., Editor, Detay Yayıncılık, pp.183-196, 2018

Turist ve Çevre

in: Turizmin Sosyo Psikolojik Dinamikleri, Duran, Erol ve Aslan Cumhur, Editor, Paradigma Akademi, pp.155-170, 2016

Şehir Pazarlaması

in: Çağdaş Pazarlamada Yeni Yaklaşımlar, Doç.Dr. Murat Akın ve Yrd.Doç.Dr. Murat Toksarı, Editor, Paradigma Akademi, Edirne, pp.125-145, 2015

Turizm Ulaştırması ve Pazarlama

in: Turizm Ulaştırması, İrfan Arıkan, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.213-237, 2015

Kültürel Bir Mirasın Keşfi ve Yeni Bir Yönelimin Doğuşu

in: Yarının Turizmcileri Proje Kitabı, , Editor, ATO ve BİLSİT Eğitim Kurumu, Ankara, pp.75-87, 2004

Episodes in the Encyclopedia

Turizm Ansiklopedisi Türkiye

Detay Yayıncılık, pp.269, 2019

Turizm Ansiklopedisi Türkiye

Detay Yayıncılık, pp.416, 2019

Turizm Ansikolopedisi Türkiye

Detay Yayıncılık, pp.614, 2019

Turizm Ansikolopedisi Türkiye

Detay Yayıncılık, pp.11, 2019

Turizm Ansiklopedisi Türkiye

Detay Yayıncılık, pp.444-445, 2019