Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Üniversite Öğrencilerinin Okul İklimine Yönelik Algıları

Çatalhöyük International Journal of Tourism and Social Research, vol.8, no.7, pp.75-85, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN KÜLTÜRLERARASI DUYARLILIK DÜZEYLERİ

ASOSJOURNAL (The Journal of Academic Social Science), vol.9, no.117, pp.295-314, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Destinasyon Pazarlaması Kapsamında Gastronomi Bilgi İçeriklerinin Analizi: Web Siteleri Üzerine Bir İnceleme

Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.3, pp.1867-1884, 2020 (Other Refereed National Journals)

KİTLE KÜLTÜRÜNÜN GELENEKSEL TÜRK TATLI KÜLTÜRÜNE ETKİSİ:İNTERNET MEDYASINDA YENİ NESİL LOKMA TATLISI

Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, vol.7, no.51, pp.377-391, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Turizm Eğitiminde Yükseköğretim Kalitesinin Değerlendirilmesi:Kartepe Turizm MYO Örneği

Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.21, no.1, pp.513-533, 2020 (Other Refereed National Journals)

Determining the Effectiveness of Marketing Communication on the Websites of Food and Beverage Businesses: The Case of Kocaeli

Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.1, pp.699-715, 2020 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

YEMEK KÜLTÜRÜ KONUSUNDA YAYINLANAN TEZLERİN BİBLİYOMETRİK PROFİLİ

Socıal Sciences Studies Journal, vol.5, pp.6376-6389, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

ANALYSIS OF INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE PROMOTIONAL FILM UNDER THE SCOPE OF CULTURAL TOURISM

Journal of Recreation and Tourism Research, vol.6, no.3, pp.214-237, 2019 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

EVALUATİON OF ‘’HEALTHY NUTRİTİON MESSAGES’’ USED İN FOOD ADVERTİSEMENTS

Selçuk İletişim, vol.2, no.2, pp.532-574, 2019 (National Refreed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Gastronomi Eğitimi alan üniversite öğrencilerinin mesleklerine yönelik metafor algılarının değerlendirilmesi.

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.9, pp.823-852, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Geleneksel Bir Ekmek Çeşidi: Yufka Ekmeği

journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.6, pp.379-395, 2018 (Other Refereed National Journals)

Kahve MarkalarınınBütünleşik Pazarlama İletişimi BağlamındaSosyal Medya Kullanımları

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.19, pp.209-234, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

KARTEPE’DE DOĞA SPORLARININ ALTERNATİF TURİZM AMAÇLI KULLANIMI VE SORUNLARINA YÖNELİK ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

International Journal of Tourism, Economic and Business Sciences, vol.1, no.2, pp.1-12, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Gastronomik Ürünlerin Coğrafi İşaretleme Açısından Değerlendirilmesi: Erzurum-Olur Örneği

Research Journal of Agrıcultural Sciences, vol.10, no.2, pp.44-53, 2017 (Other Refereed National Journals)

TURİZM EĞİTİMCİLERİ PERSPEKTİFİNDEN TURİZM EĞİTİMİ

Journal of International Social Research, vol.10, pp.807-823, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

”Coğrafi İşaretleme Kapsamında Kocaeli Gastronomik Ürünlerinin Değerlendirilmesi”

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, vol.19, pp.132-140, 2017 (Other Refereed National Journals)

Postmodern Toplumda Değişen Evler: Yeni Yaşam Tarzı Vadeden Ev Reklamlarının Göstergebilimsel İncelenmesi

İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, pp.243-262, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

POSTMODERN TOPLUMDA KADIN KİMLİĞİNİN BEDENİ ÜZERİNDEN İNŞASI

Journal of International Social Research, vol.9, pp.696-708, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

KÜLTÜREL ÜRÜNLERDE COĞRAFİ İŞARETLEME KONUSUNUN MEDYAYA YANSIMASI

Journal of International Social Research, vol.9, pp.675-686, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Mesleğin Geleceğine İlişkinBakış Açıları

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.18, pp.179-199, 2015 (Other Refereed National Journals)

Diyet Lifi Tüketiminin Sağlık Üzerine Etkileri

Akademik Gıda Dergisi, vol.6, pp.28-33, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

18 25 Yaş Gençliğinin Beslenmesinde Süt ve Türevlerinin Yeri

Dünya Gıda Dergisi, vol.11, pp.65-73, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Geçmişten Günümüze Turizm Açısından Kocaeli Mutfağı

Folklor Halkbilim Dergisi,, vol.6, pp.57-59, 2004 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Evaluation of Child's Menus in Restaurant Businesses: The Case Of Maşukiye Destination

4th International Family, Youth and Child Friendly Tourism Management Congress, İstanbul, Turkey, 01 June 2022, pp.53-66

KÜLTÜR ENDÜSTRİSİ TEMELİNDE KÜLTÜR TURİZMİNE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ

IV. INTERNATIONAL ISTANBUL SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS, İstanbul, Turkey, 2 - 04 April 2021, pp.236-245 Creative Commons License

Gastronomi Festivallerinin Kocaeli Turizmine Katkısı: Eşme Ayva Festivali Örneği

Uluslararası Milli Mücadelede Servetiye Cephesi ve Kocaeli Tarihi - Kültürü Sempozyumu- VI, Kocaeli, Turkey, 8 - 10 March 2019, vol.3, pp.1483-1495

SAĞLIK TURİZMİNDE SAĞLIKLI YAŞAM MERKEZLERİ: DETOKS OTELLER

Uluslararası Turizm, Ekonomi ve İşletme Bilimleri Kongresi (International Congress on Tourism, Economic and Business Sciences- ICTEBS), Sivas, Turkey, 19 - 21 June 2019

SANCAK BÖLGESİ STRATEJİK TURİZM YÖNETİMİ

Uluslararası Turizm, Ekonomi ve İşletme Bilimleri Kongresi (International Congress on Tourism, Economic and Business Sciences- ICTEBS), Sivas, Turkey, 19 - 21 June 2019

KOCAELİ GASTRONOMİ POTANSİYELİNİN YARATICI ŞEHİRLER AĞI KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Uluslararası Orhan Gazi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu-V, Kocaeli, Turkey, 9 - 11 March 2018, vol.3, no.47, pp.1779-1804 Creative Commons License

Gastronomi Festivallerinin Kocaeli Turizmine Katkısı: Eşme Ayva Festivali Örneğ

Uluslararası Milli Mücadelede Servetiye Cephesi ve Kocaeli Tarihi- Kültürü Sempozyumu VI, Kocaeli, Turkey, 8 - 10 March 2019

Gastronomi Turizmi Bağlamında OlurMutfağının Geleneksel Yemekleri

Uluslararası Gastronomi Araştırmaları Kongresi, Kocaeli, Turkey, 20 - 22 September 2018, pp.698-716

Kartepe Kültürel Miras Çalıştayı Kapsamında Kartepe Gastronomisi İle Halk Oyunları Ve Müzik Mirasının Değerlendirilmesi

II. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi, Urfa, Turkey, 7 - 11 November 2018, vol.8, pp.329-346

DÜNYA KÜLTÜR MİRASI OLAN TARİHİ UZUNKÖPRÜ İLÇESİNİN SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASI: YÖRESEL LEZZETLER

The 2nd International Congress on Tourism, Economic and Business Science (ICTEBS), 1 - 04 November 2018

Kültürel Miras Değerlerinin Korunmasında Coğrafi İşaretlemenin Önemi: Coğrafi İşaretli Pişmaniye Örneği

II. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi, Urfa, Turkey, 7 - 11 November 2018, vol.8, pp.25-44

TURİZM MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETİM KALİTESİNE YÖNELİK ALGILARI

III. INTERNATIONAL CONGRESS OF YOUTH RESEARCHES, Nahçivan, Azerbaijan, 27 June - 01 July 2018, pp.360 Sustainable Development

KADIN GAZETECİLERİNSOSYAL HAKLARIN UYGULANMASINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ:KOCAELİ MEDYASI ÖRNEĞİ

I. INTERNATIONAL CONGRESS ON NEW HORIZONS IN EDUCATION AND SOCIAL SCIENCES, Turkey, 9 - 11 April 2018, pp.21-30 Creative Commons License

TÜRK MUTFAK KÜLTÜRÜNDE KAFEİN

17. Geleneksel Turizm Sempozyumu, Düzce, Turkey, 26 April 2018, vol.3, pp.254-264

Gastronomi Turizmi Bağlamında Kandıra Beslenme Kültürü ve Unutulmaya Yüz Tutmuş Lezzetleri: Goncaaydın Köyü Örneği

Uluslararası Çoban Mustafa Paşa ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu-IV, Kocaeli, Turkey, 24 - 26 March 2017, vol.3, pp.1837-1861

GELENEKSEL BİR EKMEK ÇEŞİDİ YUFKA EKMEĞİ

Gastronomi Kongresi, Ankara, Turkey, 22 - 25 March 2018, pp.97

Kocaeli ve Çevresindeki Muhacirlerin Kent Gastrononmisine Yapmış Olduğu Katkılar

Uluslararası Çoban Mustafa Paşa ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu-IV, Kocaeli, Turkey, 24 - 26 March 2017, vol.3, pp.1821-1835

A Fermented Beverage in Turkısh Cusine Culture:Boza

International Congress of Tourism, BusinessEconomic and Business Sciences, Üsküp, Macedonia, 1 - 05 November 2017, pp.17

A Fermented Beverage in Turkish Cuisine Culture: Boza

1st International Congress on Tourism, Economic and Business Sciences, Üsküp, Macedonia, 1 - 05 November 2017, pp.17

KARTEPE’DE DOĞA SPORLARININ ALTERNATİF TURİZM AMAÇLI KULLANIMI VE SORUNLARINA YÖNELİK ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

1st International Congress on Tourism, Economic and Business Sciences, Üsküp, Macedonia, 1 - 05 November 2017, pp.33

Hüzün Turizminin Diasporadaki Ahıskalı Türklerin Kimliğine Katkısı

ULUSLARARASI AHISKA TÜRKLERİ SEMPOZYUMU, Erzincan, Turkey, 11 - 13 May 2017, vol.1, pp.545-558

Somut Olmayan Kültürel Mirasımız:Edirne Tava Ciğeri’nin Gastronomi Turizmi Kapsamında Değerlendirilmesi

Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi, Marmaris/MUĞLA, Turkey, 4 - 08 October 2017, pp.73

Üniversite Öğrencilerinin Siber Zorbalık Hakkında Görüşleri

2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences, IBAD, İstanbul, Turkey, 20 - 23 April 2017, pp.349-363

Turizm Eğitimine Yönelik Memnuniyet Algıları Turizm Öğrencileri Üzerinde BirAraştırma

ı. Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmaları, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 4 - 05 May 2015, pp.633-648

KOCAELİ İLİ KARTEPE YÖRESİ NDE EKO TURİZM

8. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜRÜ KONGRESİBİLDİRİLER-II, Eskişehir, Turkey, 24 - 27 October 2013, pp.825-840 Sustainable Development

Tarihsel Süreç İçerisinde Kocaeli Mutfağının Halk Bilimi Açısından Değişimi

Halk Kültüründe Değişim Uluslararası Sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 17 - 19 December 2004, pp.238-254

Tarihsel Süreç İçinde Kocaeli Mutfağının Halkbilimi Açısından Değişimi

Halk Kültüründe Değişim Uluslararası Sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 17 - 19 December 2004, pp.238-255

Books & Book Chapters

Kocaeli

in: Türkiye Lezzet Rotaları, İrfan Yazıcıoğlu,Ümit Sormaz,Cihan Canpolat, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.827-835, 2021

Reconstructing Silk Road Tourism Through Digitalisation

in: Handbook of Research on Current Trends in Asian Economics, Business, and Administration, Bülent Akkaya,Kittisak Jermsittiparsert,Ayşe Günsel, Editor, IGI Global, New York, pp.402-426, 2021 Creative Commons License

Yiyecek İçecek Endüstrisinde Bilgi ve İletişim Teknikleri

in: Endüstriyel Mutfaklar: Kavramlar-Uygulamalar, Şaban Kargigoğlu, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.429-468, 2021

Yazılı İletişimde Protokol

in: Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları, Bilsen Bilgili, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, Erzurum, pp.196-219, 2020

Using Fear Appeals in Commercials: The Fear of Water Scarcity Within theContext of Food Security during the COVID-19 Period

in: Current Issues in Economy and Social Sciences., Haşim ÖZÜDOĞRU, Turhan ÇETİN, İrfan YAZICIOĞLU, Editor, SRA Academic Publishing Press, Klaipeda, pp.383-406, 2020

Küreselleşme Ekseninde Yavaş Gıda Hareketi ve Sürüdürülebilir Turizm İlişkisi

in: Turizm Okumaları 3, Sami Karacan, Editor, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, pp.177-202, 2019

Reading the Changing Meaning of Nutrition Culture through Bourdieu: Changing Nutrition Culture in Turkey

in: New Trends in Social Sciences, Haşim ÖZÜDOĞRU, Turhan ÇETİN Hasan KARA, Editor, SRA Academic Publishing, pp.15-46, 2019

Edirne: Ciğer Sarma

in: Bir Yerin Tabaktaki Kimliği, Melahat YILDIRIM SAÇILIK Samet ÇEVİK, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.155-163, 2019

Şarap Servisi- Şarap Üretimi- Şarap Yemek Uyumu- Turizm ve Antropoloji

in: Turizm Ansiklopedisi Türkiye Turizm ve Ağırlama Endüstrisinin Temel Kavramları, Orhan İçöz, Muzaffer Uysal, Editor, Detay Yayınları, Ankara, pp.464-564, 2019

Coğrafi İşaretli Gastronomi Ürünlerinin Turizm ve Kültürel Mirasa Katkısı

in: Turizm Okumaları 2, Sami Karacan, Editor, Umuttepe Yayınları, Kocaeli/İzmit, pp.63-88, 2018

Kartepe’de Gastronomi

in: Kartepe Somut Olmayan Kültürel Mirası, Tülay POLAT ÜZÜMCÜ, Editor, Kartepe Belediyesi Yayınları, Kocaeli, pp.39-41, 2018

Gastrononmi Turizmi

in: Turizm Okumaları 1, Sami Karacan, Editor, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, pp.101-161, 2017

Episodes in the Encyclopedia

Turizm Ansiklopedisi Türkiye

Detay Yayıncılık, pp.24-25, 2019

Turizm Ansiklopedisi Türkiye

Detay Yayıncılık, pp.25, 2019

Turizm Ansiklopedisi Türkiye

Detay Yayıncılık, pp.23-24, 2019

Turizm Ansiklopedisi Türkiye

Detay Yayıncılık, pp.20, 2019