Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Destinasyon Pazarlaması Kapsamında Gastronomi Bilgi İçeriklerinin Analizi: Web Siteleri Üzerine Bir İnceleme

Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, cilt.4, ss.1867-1884, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KİTLE KÜLTÜRÜNÜN GELENEKSEL TÜRK TATLI KÜLTÜRÜNE ETKİSİ:İNTERNET MEDYASINDA YENİ NESİL LOKMA TATLISI

Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, cilt.7, ss.377-391, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yiyecek İçecek İşletmelerinin Web Sitelerinde Pazarlama İletişimi Etkinliğinin Belirlenmesi: Kocaeli Örneği

Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, cilt.4, ss.699-715, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Turizm Eğitiminde Yükseköğretim Kalitesinin Değerlendirilmesi:Kartepe Turizm MYO Örneği

Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.21, ss.513-533, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YEMEK KÜLTÜRÜ KONUSUNDA YAYINLANAN TEZLERİN BİBLİYOMETRİK PROFİLİ

Socıal Sciences Studies Journal, cilt.5, ss.6376-6389, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KÜLTÜREL TURİZM KAPSAMINDA SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS TANITIM FİLMİNİN ANALİZİ

Journal of Recreation and Tourism Research, cilt.6, ss.214-237, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Gastronomi Eğitimi alan üniversite öğrencilerinin mesleklerine yönelik metafor algılarının değerlendirilmesi.

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.9, ss.823-852, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Geleneksel Bir Ekmek Çeşidi: Yufka Ekmeği

journal of Tourism and Gastronomy Studies, cilt.6, ss.379-395, 2018

KARTEPE’DE DOĞA SPORLARININ ALTERNATİF TURİZM AMAÇLI KULLANIMI VE SORUNLARINA YÖNELİK ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

International Journal of Tourism, Economic and Business Sciences, cilt.1, ss.1-12, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kahve MarkalarınınBütünleşik Pazarlama İletişimi BağlamındaSosyal Medya Kullanımları

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.19, ss.209-234, 2017

Gastronomik Ürünlerin Coğrafi İşaretleme Açısından Değerlendirilmesi: Erzurum-Olur Örneği

Research Journal of Agrıcultural Sciences, cilt.10, ss.44-53, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TURİZM EĞİTİMCİLERİ PERSPEKTİFİNDEN TURİZM EĞİTİMİ

Journal of International Social Research, cilt.10, ss.807-823, 2017

”Coğrafi İşaretleme Kapsamında Kocaeli Gastronomik Ürünlerinin Değerlendirilmesi”

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, cilt.19, ss.132-140, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

POSTMODERN TOPLUMDA KADIN KİMLİĞİNİN BEDENİ ÜZERİNDEN İNŞASI

Journal of International Social Research, cilt.9, ss.696-708, 2016

KÜLTÜREL ÜRÜNLERDE COĞRAFİ İŞARETLEME KONUSUNUN MEDYAYA YANSIMASI

Journal of International Social Research, cilt.9, ss.675-686, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Mesleğin Geleceğine İlişkinBakış Açıları

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.18, ss.179-199, 2015

Geçmişten Günümüze Turizm Açısından Kocaeli Mutfağı

Folklor Halkbilim Dergisi,, cilt.6, ss.57-59, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

SANCAK BÖLGESİ STRATEJİK TURİZM YÖNETİMİ

Uluslararası Turizm, Ekonomi ve İşletme Bilimleri Kongresi (International Congress on Tourism, Economic and Business Sciences- ICTEBS), Sivas, Türkiye, 19 - 21 Haziran 2019

SAĞLIK TURİZMİNDE SAĞLIKLI YAŞAM MERKEZLERİ: DETOKS OTELLER

Uluslararası Turizm, Ekonomi ve İşletme Bilimleri Kongresi (International Congress on Tourism, Economic and Business Sciences- ICTEBS), Sivas, Türkiye, 19 - 21 Haziran 2019

KOCAELİ GASTRONOMİ POTANSİYELİNİN YARATICI ŞEHİRLER AĞI KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Uluslararası Orhan Gazi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu-V, Kocaeli, Türkiye, 9 - 11 Mart 2018, cilt.3, no.47, ss.1779-1804 Creative Commons License

Gastronomi Festivallerinin Kocaeli Turizmine Katkısı: Eşme Ayva Festivali Örneğ

Uluslararası Milli Mücadelede Servetiye Cephesi ve Kocaeli Tarihi- Kültürü Sempozyumu VI, Kocaeli, Türkiye, 8 - 10 Mart 2019

Kartepe Kültürel Miras Çalıştayı Kapsamında Kartepe Gastronomisi İle Halk Oyunları Ve Müzik Mirasının Değerlendirilmesi

II. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi, Urfa, Türkiye, 7 - 11 November 2018, cilt.8, ss.329-346

Gastronomi Turizmi Bağlamında OlurMutfağının Geleneksel Yemekleri

Uluslararası Gastronomi Araştırmaları Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 20 - 22 September 2018, ss.698-716

DÜNYA KÜLTÜR MİRASI OLAN TARİHİ UZUNKÖPRÜ İLÇESİNİN SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASI: YÖRESEL LEZZETLER

The 2nd International Congress on Tourism, Economic and Business Science (ICTEBS), 1 - 04 November 2018

Kültürel Miras Değerlerinin Korunmasında Coğrafi İşaretlemenin Önemi: Coğrafi İşaretli Pişmaniye Örneği

II. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi, Urfa, Türkiye, 7 - 11 November 2018, cilt.8, ss.25-44

KADIN GAZETECİLERİNSOSYAL HAKLARIN UYGULANMASINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ:KOCAELİ MEDYASI ÖRNEĞİ

I. INTERNATIONAL CONGRESS ON NEW HORIZONS IN EDUCATION AND SOCIAL SCIENCES, Türkiye, 9 - 11 April 2018, ss.21-30 Creative Commons License

TÜRK MUTFAK KÜLTÜRÜNDE KAFEİN

17. Geleneksel Turizm Sempozyumu, Düzce, Türkiye, 26 April 2018, cilt.3, ss.254-264

Gastronomi Turizmi Bağlamında Kandıra Beslenme Kültürü ve Unutulmaya Yüz Tutmuş Lezzetleri: Goncaaydın Köyü Örneği

Uluslararası Çoban Mustafa Paşa ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu-IV, Kocaeli, Türkiye, 24 - 26 March 2017, cilt.3, ss.1837-1861

Kocaeli ve Çevresindeki Muhacirlerin Kent Gastrononmisine Yapmış Olduğu Katkılar

Uluslararası Çoban Mustafa Paşa ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu-IV, Kocaeli, Türkiye, 24 - 26 March 2017, cilt.3, ss.1821-1835

A Fermented Beverage in Turkısh Cusine Culture:Boza

International Congress of Tourism, BusinessEconomic and Business Sciences, Üsküp, Makedonya, 1 - 05 November 2017, ss.17

Hüzün Turizminin Diasporadaki Ahıskalı Türklerin Kimliğine Katkısı

ULUSLARARASI AHISKA TÜRKLERİ SEMPOZYUMU, Erzincan, Türkiye, 11 - 13 May 2017, cilt.1, ss.545-558

Somut Olmayan Kültürel Mirasımız:Edirne Tava Ciğeri’nin Gastronomi Turizmi Kapsamında Değerlendirilmesi

Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi, Marmaris/MUĞLA, Türkiye, 4 - 08 October 2017, ss.73

Üniversite Öğrencilerinin Siber Zorbalık Hakkında Görüşleri

2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences, IBAD, İstanbul, Türkiye, 20 - 23 April 2017, ss.349-363

Turizm Eğitimine Yönelik Memnuniyet Algıları Turizm Öğrencileri Üzerinde BirAraştırma

ı. Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmaları, Sarajevo, Bosna-Hersek, 4 - 05 May 2015, ss.633-648

KOCAELİ İLİ KARTEPE YÖRESİ NDE EKO TURİZM

8. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜRÜ KONGRESİBİLDİRİLER-II, Eskişehir, Türkiye, 24 - 27 October 2013, ss.825-840

Tarihsel Süreç İçinde Kocaeli Mutfağının Halkbilimi Açısından Değişimi

Halk Kültüründe Değişim Uluslararası Sempozyumu, Kocaeli, Türkiye, 17 - 19 December 2004, ss.238-255

Kitap & Kitap Bölümleri

Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları

Yazılı İletişimde Protokol, Bilsen Bilgili, Editör, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, Erzurum, ss.196-219, 2020

Bir Yerin Tabaktaki Kimliği

Edirne: Ciğer Sarma, Melahat YILDIRIM SAÇILIK Samet ÇEVİK, Editör, Detay Yayıncılık, Ankara, ss.155-163, 2019

New Trends in Social Sciences

Reading the Changing Meaning of Nutrition Culture through Bourdieu: Changing Nutrition Culture in Turkey, Haşim ÖZÜDOĞRU, Turhan ÇETİN Hasan KARA, Editör, SRA Academic Publishing, ss.15-46, 2019

Turizm Okumaları 3

Küreselleşme Ekseninde Yavaş Gıda Hareketi ve Sürüdürülebilir Turizm İlişkisi, Sami Karacan, Editör, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, ss.177-202, 2019

Turizm Okumaları 2

Coğrafi İşaretli Gastronomi Ürünlerinin Turizm ve Kültürel Mirasa Katkısı, Sami Karacan, Editör, Umuttepe Yayınları, Kocaeli/İzmit, ss.63-88, 2018

Turizm Okumaları 1

Gastrononmi Turizmi, Sami Karacan, Editör, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, ss.101-161, 2017

Ansiklopedide Bölümler

Turizm Ansiklopedisi Türkiye

Detay Yayıncılık, ss.24-25, 2019

Turizm Ansiklopedisi Türkiye

Detay Yayıncılık, ss.23-24, 2019

Turizm Ansiklopedisi Türkiye

Detay Yayıncılık, ss.25, 2019

Turizm Ansiklopedisi Türkiye

Detay Yayıncılık, ss.20, 2019