Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Aile İçinde Öğrenme: Ebeveynlerin Çocuklarından Öğrenmesi Üzerine Bir İnceleme

Social Mentality And Researcher Thinkers Journal, vol.8, no.55, pp.30-44, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

FİLM ETKİLİ TURİZM KAPSAMINDA TV DİZİLERİNDE DESTİNASYON TANITIMI ÜZERİNE ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ

Istanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.20, no.40, pp.121-137, 2021 (Other Refereed National Journals)

Ürün Yerleştirme Uygulamalarının Tüketici Tutumuna ve Satın Alma Davranışına Etkisi

The Journal of Academic Social Science, vol.9, no.112, pp.122-139, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kurumsal İletişimde Kurumsal Dergilerin Kullanımı Üzerine Bir İnceleme

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.18, pp.1415-1447, 2021 (Other Refereed National Journals)

Kuşakların Tüketim Davranışlarındaki Farklılıklar Üzerine Bir İnceleme

KİLAD Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Araştırma Dergisi, no.14, pp.77-105, 2019 (Other Refereed National Journals)

İnternet Reklamları Yapım Süreci: Google Reklamları Üzerine Bir İnceleme

KİLAD Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Araştırma Dergisi, no.13, pp.10-37, 2019 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Halkla İlişkiler Bakış Açısı İle Kurumsal Web Sitelerinin İncelenmesi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.12, pp.1479-1494, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Kapitalizmin Metaforik Anlatımı: Intime Filminin İncelenmesi

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.7, no.88, pp.225-251, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Mobil Reklamlara Yönelik Tüketici Tutumu

Social Mentality And Researcher Thinkers Journal, vol.4, pp.986-1000, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

İşletmelerde Sürdürülebilirlik: Sanayi Sektörü İşletmeleri Üzerine Bir İnceleme

Social Mentality And Researcher Thinkers Journal, vol.4, no.11, pp.315-329, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

Halkla İlişkiler Bölümü Öğrencilerinin Meslek Algısı

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.11, pp.669-682, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Kurumsal Web Sitelerinin Kurum Kimliği Açısından İncelenmesi: En Çok Tercih Edilen Üniversiteler Üzerine Bir Analiz

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.10, no.53, pp.756-772, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Bilinçaltı Reklam: Basılı ve Video Bilinçaltı Reklam Çözümlemeleri

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.5, pp.84-115, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

GSM Operatörü Kullanıcılarının Marka Sadakati Üzerine Bir İnceleme

Global Media Journal TR Edition, vol.6, pp.132-171, 2016 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Büro Ortamlarının Çalışana Etkisi Üzerine Bir Araştırma Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Örneği

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, vol.4, pp.554-586, 2016 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Örgütsel İletişim: Kocaeli Üniversitesi Akademik Personeli Üzerine Bir İnceleme

Global Media Journal TR Edition, vol.6, pp.339-384, 2015 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Ulusal Basın Köşe Yazarlarının Kariyerlerinin Sınırsız Kariyer Yaklaşımı Açısından İncelenmesi

Global Media Journal TR Edition, vol.6, pp.305-338, 2015 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Elektronik İşe Alma Sürecinde Özel İstihdam Bürolarının Rolü: Adecco Türkiye ve Kariyer.net İncelemesi

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, vol.11, pp.181-203, 2015 (National Refreed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Türkiye de Özel Televizyon Kuruluşlarında Dış Kaynak Kullanımı

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, vol.2, pp.34-61, 2014 (National Refreed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Türkiye’de Özel Televizyon Kuruluşlarının Örgüt Yapılarının Dönüşümü

ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI IIBF DERGISI-ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, vol.6, pp.235-262, 2011 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Z KUŞAĞININ SİYASAL KATILIMI ÜZERİNE BİR İNCELEME

ANATOLIAN CONGRESSES 6th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS, Van, Turkey, 21 - 23 May 2021, pp.80-96 Creative Commons License

HABER KAYNAKLARINA GÜVEN: COVİD-19 HABERLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

4. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CURRENT DEVELOPMENTS IN SCIENCE, TECHNOLOGY AND SOCIAL SCIENCES, Gaziantep, Turkey, 12 - 14 April 2021, pp.292-309 Creative Commons License Sustainable Development

Sivil Havacılıkta Halkla İlişkiler Uygulamaları Örnek İncelemeleri

2. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Araştırmaları Kongresi, İstanbul, Turkey, 1 - 04 November 2017, pp.182-209 Creative Commons License Sustainable Development

Bir Etkileşimli Reklam Aracı Olan Oyun Reklam Advergaming Üzerine Bir İnceleme

2. Uluslararası Medya Çalışmaları Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2016, pp.120-137 Creative Commons License

30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Ulusal Basın Ve Kocaeli Yerel Basınında Yer Alan Siyasal Reklamların Analizi

I. Uluslararası Yeni Medya Yeni Yaklaşımlar Konferansı, Çanakkale, Turkey, 8 - 09 May 2014, pp.506-530 Creative Commons License Sustainable Development

Üniversitelerde Teknolojiye Bağlı Örgütsel Stres Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Üzerine Bir İnceleme

Dijital İletişim Etkisi Uluslararası Akademik Konferansı, İstanbul, Turkey, 16 - 17 October 2014, pp.449-470 Creative Commons License Sustainable Development

Sosyal Medyanın Ekonomisi Youtube Facebook Twitter ve Google ın İncelenmesi

1. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Araştırmaları Kongresi, Kocaeli, Turkey, 12 - 15 May 2014, vol.2, pp.694-724 Creative Commons License

Televizyon Yayıncılığı Sektöründe Çalışan Profesyonellerin Kariyerinin Sınırsız Kariyer Kuramı Açısından İncelenmesi

7. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Yalova, Turkey, 30 October - 01 November 2009, pp.1469-1479 Creative Commons License

Örgütsel Alanın Dönüşümü Ve Örgüt Yapılarına Etkileri Türkiye de Televizyon İşletmeleri

17. Ulusal Yönetim Ve Organizasyon Kongresi, Eskişehir, Turkey, 21 - 23 May 2009, pp.662-668 Creative Commons License

Entelektüel Toplum Dinamizmi Olarak Sivil Toplum Kuruluşları

1.Ulusal Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, Çanakkale, Turkey, 4 - 06 June 2004, pp.402-408

Books & Book Chapters

İş Görüşmesi Süreci ve Etkin Planlama Teknikleri

in: Kariyer Planlama ve Yönetimi, Mehmet Mecek, Mehmet Akif Çakırer ve Özge Kocakula, Editor, Nobel, Ankara, pp.286-251, 2021

Sağlık İletişiminde Farkındalık Yaratmada Etkin Bir Araç Sinema : Still Alice Film Çözümlemesi

in: Dijital(in) Ritmi İletişim, Medya Ve Kültür Alanlarında Yeni Perspektifler, Selma Koç Akgül ve Betül Pazarbaşı, Editor, Hiperyayın, İstanbul, pp.514-539, 2020

Sağlık İletişiminde Farkındalık Yaratmada Etkin Bir Araç Sinema : Still Alice Film Çözümlemesi

in: Dijital(in) Ritmi İletişim, Medya Ve Kültür Alanlarında Yeni Perspektifler, Selma Koç Akgül ve Betül Pazarbaşı, Editor, HİPERYAYIN, İstanbul, pp.514-539, 2020

Şehir Pazarlaması: Üniversite Öğrencilerinin Kocaeli Şehrine Yönelik Algılarının Ölçülmesi

in: İletişim Bilimleri Çalışmaları I, Melda Cinman ve Ezgi Dinçerden, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.111-126, 2019

Örgüt Kültürü ve Örgütsel Sosyalleşme Sürecinde Hemşehrilik

in: İletişim Bilimleri Çalışmaları I, Melda Cinman ve Ezgi Dinçerden, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.171-190, 2019

Televizyon Kuruluşları Örgütsel Alanının Dönüşümü

in: Televizyon Çalışmaları, MERT GÜRER, Editor, DER, İstanbul, pp.135-188, 2018

Halkla İlişkiler ve Reklam Ajanslarında Yönetim ve Organizasyon

in: Halkla İlişkilerde Uzmanlaşma II, Aybike Pelenk Özel, Editor, Derin, İstanbul, pp.131-180, 2016

Stratejik Yönetim Süreci: Kocaeli Üniversitesi Örneği

in: Halkla İlişkilerde Uzmanlaşma, Sevim Koçer, Editor, Derin, İstanbul, pp.121-166, 2015

Radyo ve Televizyon İşletmelerinde Yönetim ve Organizasyon

in: Radyo ve Televizyon İşletmeciliği, Sinan Bozok, Ufuk Küçükcan, Editor, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir, pp.2-29, 2013