Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Etanercept Treatment Prevents Emotional Memory Deficits of Cafeteria Diet Fed Rats

70th Annual Scientific Meeting of the Society-of-Biological-Psychiatry on Stress, Emotion, Neurodevelopment and Psychopathology, 14 - 16 Mayıs 2015

The Relationship Between Ageing Induced Dementia and Inflammation

70th Annual Scientific Meeting of the Society-of-Biological-Psychiatry on Stress, Emotion, Neurodevelopment and Psychopathology, 14 - 16 Mayıs 2015

Morfin bağımlı izole ileumunda naloksonla oluşturulan yoksunluğa harmanın etkisi.

1. Ulusal Sinir Bilimleri Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 16 - 20 Mart 2002, ss.57

Levofloksasinin artı labirent testinde anksiyete üzerine etkisi

15. Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi, Antalya, Türkiye, 5 - 10 Haziran 2000, ss.126

Levofloksasinin farelerde analjezik etkisinin araştırılması

15. Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi, Antalya, Türkiye, 5 - 10 Haziran 2000, ss.217

Levofloksasinin sıçanlarda zorunlu yüzme testinde immobil süre üzerine etkisi.

15. Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 05 Haziran 2000, ss.126

Alkol yoksunluk sendromunda imidazolin reseptörlerinin rolü

XV. Farmakoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 05 Kasım 1999, ss.3

İsradipinin fındık farelerinde maksimal elektroşok nöbetine (MEN) etkisi

XIII. Ulusal Farmakoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 4 - 08 Kasım 1996, ss.127