Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The influence of colour of lighting on customers' waiting time perceptions

TOTAL QUALITY MANAGEMENT & BUSINESS EXCELLENCE, cilt.31, ss.1098-1111, 2020 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Augmented Reality Applications in Tourism /

International Journal of Contemporary Tourism Research, cilt.3, sa.2, ss.107-122, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Veren Üniversitelerin Ders Programlarının Kırsal Turizm Açısından İncelenmesi

Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research, cilt.3, sa.4, ss.498-516, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kırsal Turizm Destinasyonlarının Tanıtılmasında Sosyal Medyanın Rolü

Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research, cilt.3, sa.4, ss.723-738, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Industry 4.0 Tourism 4.0 and Human Factor : Voice of Customer

The European Proceedings of Social Behavioural Sciences, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kartepe’xxde Doğa Sporlarının Alternatif Turizm Amaçlı Kullanımı ve Sorunlarına Yönelik Çözüm Önerileri

International Journal of Tourism, Economic and Business Sciences, cilt.1, sa.2, ss.1-12, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kartepe’de Doğa Sporlarının Alternatif Turizm Amaçlı Kullanımı Ve Sorunlarına Yönelik Çözüm Önerileri

International Journal of Tourism, Economic and Business Sciences, cilt.1, ss.1-12, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Feasibility of Outdoor Sports İn Kartepe Within Alternative Tourism And Suggestions

Uluslararası Turizm, İşletme, Ekonomi Dergisi (IJTEBS), cilt.1, sa.2, ss.1-12, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Differences Between the Attitudes of Male and Female Entrepreneurs in Forming Consumer Based Brand Equity

International Journal of Global Business, cilt.9, ss.1-19, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma İçin Yavaş Şehir Anlayışı Kandıra Örneği

IJSES-ULUSLARARASI SOSYAL VE EKONOMİK BİLİMLER DERGİSİ, cilt.6, sa.2, ss.41-51, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Comparison Between a Thermal Town Karlovy Vary Which is Architecturally Structured with Its Natural Characteristics and The Winter City Erzurum

International Journal of Social and Economic Sciences, cilt.6, ss.25-32, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Havayolu Yolcu Haklarına İlişkin Yasal Düzenlemelerin Yolcular Tarafından Değerlendirilmesi: İstanbul Atatürk Havalimanında Bir Araştırma

Bartın Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.7, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Brand Loyalty and Consumer satisfaction Relations in Brand Positioning Strategies (A TORKU BRAND SAMPLE)

Journal of Global Strategic Management, cilt.9, ss.89-106, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Research Study on Corporate Websites and Social Media in Creating Physical Evidence and Public Strategy MIX

Archives of Business Research, cilt.3, ss.84-93, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Determination of the Characteristics of Turlkish Managers A case Study in Five Star Hotels

Journal of International Business and Cultural Studies, cilt.9, ss.12-26, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Y Kuşağı Turistlerin Destinasyon İmaj Algıları Üzerine Bir Araştırma

International Periodical For The Languages Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.8, ss.15-31, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Residents Attitudes Toward Tourism Development A structural Model via Akcakoca Sample

International Journal of Human Sciences, cilt.9, ss.500-520, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şehirlerin Turistik Markalaşmasında Kalkınma Ajanslarının Rolü Bölge Planları Üzerine Bir Doküman İncelemesi

İşletme Araştırmaları Dergisi, cilt.4, ss.157-181, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İş Yerinde Yaşanan Psikolojik Şiddetin Yapısı ve Boyutları 4 5 Yıldızlı Otel İşletmeleri Örneği

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.7, ss.169-186, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hizmet İşletmelerinde Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Şikayetleri Yönetimi Hakkında Teorik Bir Değerlendirme

EKEV Akademi Dergisi, cilt.10, sa.29, ss.323-336, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Müşteri İlişkileri Yönetiminin Otel İşletmelerinde Uygulanabilirliğine Yönelik İlişkin Bir Değerlendirme

Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, cilt.4, ss.14-24, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Akçakoca'yı Ziyaret Eden Turistlerin Müşteri Tatminini Ölçmeye Yönelik Bir Alan Araştırması

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.2, sa.13, ss.74-99, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Akıllı Şehirlerde Artırılmış Gerçeklik (AR) Kullanımı Örnek Olay Çalışması

20. Ulusal Turizm Kongresi (UTK20) ve 4. Uluslararası Turizm Kongresi (4th International Tourism Congress – ITC2019), 16 - 19 Ekim 2019

Gastronomi Turizm Kongrelerinde Yer Alan Bildirilerin Değerlendirilmesi Üzerine Bir İçerik Analizi

4.Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi(UGTAK), 19 - 21 Eylül 2019

Turizm Tanıtım Filmlerinde Gastronomik Unsurların Kullanımı Üzerine Bir Analiz

Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi (GTK), 20 - 22 Eylül 2018

Kırsal Turizm Destinasyonlarının Tanıtılmasında Sosyal Medya’nın Rolü

VIII. Ulusal IV. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, 19 - 20 Nisan 2019

Turizm Sektöründe Viral Pazarlamanın Değerlendirilmesi

IMASCON (Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi), 26 - 28 Nisan 2019

Bireysel Yenilikçilik ve Helal Turizm Ürün İlgilenimi Arasındaki İlişkiler

International Halal Tourism Congress, Antalya, Türkiye, 4 - 06 Nisan 2019, cilt.1, ss.388-398

Turizm Tanıtım Filmlerinde Gastronomik Unsurların Kullanımı Üzerine Bir Araştırma

International Gastronomy Tourism Studies Congress, Kocaeli, Türkiye, 20 - 22 Eylül 2018, cilt.1

Research on The Evaluation of Consumer Attitude Factors for Halal Tourism Services

International Marmara Science and Social Sciences Congress, Kocaeli, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2018, ss.1782-1792

Industry 4.0-Tourism 4.0 and Human Factor: Voice of Customer

14th International Strategic Management Conference, Prag, Çek Cumhuriyeti, 12 - 14 Haziran 2018

Augmented Reality Practices In Tourism Sector

17. Uluslararası Katılımlı İşletmecilik Kongresi, İzmir, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2018

KARTEPE’DE DOĞA SPORLARININ ALTERNATİF TURİZM AMAÇLI KULLANIMI VE SORUNLARINA YÖNELİK ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

1st International Congress on Tourism, Economic and Business Sciences, Üsküp, Makedonya, 1 - 05 Kasım 2017, ss.33

The Relationship Between Hedonic Consumption and Voluntary Simple Lifestyle Dimensions

International Applied Social Sciences Congress, Uşak, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017

Conflict Factors in Distribution Channel (An Application in Tourism Services)

6. International Congress on Current Debates in Social Science, İstanbul, Türkiye, 14 - 16 Aralık 2017

The Relationships Between Hedonic Consumption and Voluntary Simple Lifestyle Dimensions (Example of Vacation Services)

International Applied Social Sciences Congress, Uşak, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017, ss.189-196

The Differences Between the Attitudies of Male and Female Entrepreneuers in Forming Consumer Based Brand Equity

8th Annual International Conference on Global Business, Engineering, Energy, Agriculture, and Health, 24 - 25 Haziran 2016

Evaluation Of Urban Esthetics From The Aspect Of Tourism The Bosnia Herzegovina Example

International Tourism and Hospitality Management Conference, SARAYBOSNA, Bosna-Hersek, 30 Eylül - 04 Ekim 2015, cilt.101285, ss.225-239

An Outlook on "all inclusive'' system as a product diversification strategy in terms of consumer attitudes

12th International Strategic Management Conference (ISMC), Antalya, Türkiye, 28 - 30 Ekim 2016, cilt.235, ss.493-504 identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

Uluslararası Otel İşletmelerinde Kurumsal Sosyal Sorumuluk

Uluslararası Otel İşletmeleri ve Yönetimi, Osman Nuri Özdoğan, Editör, Detay Yayıncılık , Ankara, ss.191-218, 2020

LQI

Hizmet Kalitesi El Kitabı: Ölçekler ve Modeller Üzerine Çalışmalar, Murat Aksu,Oğuz Diker,Erdem Temeloğlu,Özge Demirbulat, Editör, Detay Yayıncılık , Ankara, ss.105-114, 2020

Gastronomi Turizm Kongrelerinde Yer Alan Bildirilerin Değerlendirilmesi Üzerine Bir İçerik Analiz

Gastronomi Turizminde Güncel Araştırmalar, Şule Aydın,Ömer çoban,Yusuf Karakuş,Nurgül çalışkan, Editör, Detay Yayıncılık , Ankara, ss.233-246, 2020

Digital Gamification in the Tourism Industry

Handbook of Research on Smart Technology Applications in the Tourism Industry, Çeltek, Evrim, Editör, IGI Global, ss.169-204, 2020

What Colour and Light Do in Service Atmospherics : A Neuro-marketing Perspective

Advances in Culture, Tourism and Hospitality Research Volume 16Atmospheric Turn in Culture and Tourism: Place, Design andProcess Impacts on Customer Behaviour,Marketing and Branding, Michael Volgger, Dieter Pfister, Editör, Emerald Publishing Limited, howard house, Wagon lane, Bingley Bd16 1WA, ss.223-244, 2020

Turizmin Sosyal Yaşam Üzerinde Etkileri

TURİZMİN SOSYAL-PSİKOLOJİK DİNAMİKLERİ, Duran, Erol Arslan, Cumhur, Editör, Paradigma Akademi, İstanbul, ss.53-70, 2019

What Colour and Light Do in Service Atmospherics : A Neuro-marketingPerspective

Atmospheric Turn in Culture and Tourism Place, Design and Process Impacts on Customer Behaviour, Marketing and Branding Adv ances in Culture, Tourism and Hospitality Research, Michael Volgger, Dieter Pfister, Editör, Emerald Publishing Limited, ss.223-244, 2019

Türk Edebiyatında Gastronomik Etkileşim, Gastronomik Deyimler, Atasözleri ve Mizah Öğeleri

Gastronomi Olgusuna Sosyolojik Bakış, Cevdet Avcıkurt,Mehmet Sarıoğlan, Editör, Detay Yayıncılık, Ankara, ss.85-104, 2019

An Investigation of Augmented Reality Applications from the Perspectives of Brand Trust and Purchase Intentions of Customers

Contemporary Issues in Behavioral Finance, Grima Simon, Özen Ercan, Boz Hakan, Spiteri Jonathan, EleftheriosThalassinos, Editör, Emerald, Bingley, Bradford, ss.53-64, 2019

Yiyecek İçecek Endüstrisi

Menü Yönetimi, Temizkan Pınar, Cankül, Duran, Editör, Detay Yayıncılık, Ankara, ss.17-38, 2019

Sağlık Turizmi

Alternatif Turizm, Aydın Şule, Eren Duygu, Editör, Detay Yayıncılık, ss.73-97, 2019

Kariyer Geliştirme ve İletişim

Turizm İletişimi, Şengül Serkan, Ulama Şevki, Türkay Oğuz, Editör, Detay Yayıncılık, ss.185-208, 2019

An Investigation of Augmented Reality Applications From The Perspectives of Brand Trust and Purchase Intentions Customers

Contemporary Issues in Economic and Financial Analysis Contemporary Issues in Behavioral Finance, Simon Grima, Ercan Özen, Hakan Boz, Jonathan Spiteri, Eleftherios Thalassinos, Editör, Emerald Publishing Limited, Bingley, ss.55-66, 2019

Gönüllü Turizmi

TURİZMDE GÜNCELKONU VE EĞİLİMLERII, şule aydin,murat boz, Editör, detay yayıncılık, Ankara, ss.343-355, 2018

İletişim Aracı Olarak Şikayet Siteleri

Turizm İletişimi, Serkan Şengül, Şevki Ulama, Oğuz Türkay, Editör, Detay Yayıncılık, Ankara, ss.267-285, 2018

KARİYER GELİŞTİRME ve İLETİŞİM

TURİZM İLETİŞİMİ, Serkan ŞENGÜL, Şevki ULAMA , Oğuz TÜRKAY, Editör, Detay Yayıncılık, Ankara, ss.185-208, 2018

Turizm İşletmelerinde Müşteri İlişkileri Yönetimi

Turizmde Çağdaş Yönetim Teknikleri, Fevzi Okumuş, Umut Avcı, Editör, Detay Yayıncılık, ss.213-248, 2017

Turizm İşletmelerinde Yönetim ve Organizasyon

Turizm İşletmeciliği, Endüstriyel ve Yönetsel Boyutlar, Atilla Akbaba,Zafer Öter,Mehmet Emre Güler,Volkan Altıntaş, Editör, Detay Yayıncılık, Ankara, ss.121-140, 2017

Seyahat İşletmetlerinin Küresel Pazarlara Giriş Stratejileri

Uluslararası Seyahat İşletmeciliği, Burhanettin Zengin, Mehmet Sarıışık, Cevdet Avcıkurt, Editör, Detay Yayıncılık, Ankara, ss.225-247, 2017

Assessing and Improving Service Delivery

International Services Marketing: New Trends and Updated Terminology, İge Pırnar, Evla Mutlu Kesici, Melih Tütüncüoğlu, Metehan İğneci, Editör, Detay Yayıncılık, ss.7-14, 2017

Knowledge Management in Service Sector

International Services Marketing: New Trends and Updated Terminology, İge Pırnar, Evla Mutlu Kesici, Melih Tütüncüoğlu, Metehan İğneci, Editör, Detay Yayıncılık, ss.204-211, 2017

Conflict Factors in The Distribution Channel (An Appliacation in Tourism Services) (Doçentlik Başvuru Sonrası)

Current Debates in Business Studies, Olcay Bige Aşkum, Selva Staub, Ozan Gönüllü, Editör, IJOPEC Publication Limited, Londob, ss.251-277, 2017

İçsel Pazarlama, İlişkisel Pazarlama ve Müşteri İlişkileri Yönetimi Açısından İnsan Kaynakları

Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi ve Uygulamaları, Nilüfer Şahin Perçin, Berrin Güzel, Şule Aydın Tükeltürk, Editör, Beta Yayınevi, İstanbul, ss.3-21, 2016

Turizmde Elektronik Pazarlama

Turizm Pazarlaması, Bozkurt, Mesut Şahin, Bayram, Editör, Paradigma, ss.395-432, 2015

Veri Tabanlı Pazarlama

Turizm Pazarlamasında Güncel Yaklaşımlar, Kıılıç Burhan, Öter Zafer, Editör, Beta, ss.137-157, 2015

Turizmde Ulaştırma ve Havayolu İşletmeleri

Turizm İşletmeleri, Demirkol Şehnaz, Zengin Burhanettin, Editör, Değişim Yayınları, ss.219-244, 2015

Turizm İşletmelerinde Örgütsel Bağlılık

Turizm İşletmelerinde Örgütsel Davranış, Sabuncuoğlu Zeyyat, Editör, Marmara Kitap Merkezi Yayınları, ss.21-48, 2014

Ansiklopedide Bölümler