Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Color Changes and Sugar Accumulation in Pods of Green Bean (Phaseolus vulgaris L. cv. Gina) During Development

PHILIPPINE AGRICULTURAL SCIENTIST, cilt.98, sa.3, ss.286-292, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Biochemical and color changes of fresh-cut melon (Cucumis melo L. cv. Galia) treated with UV-C

FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.34, sa.3, ss.547-551, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

UV-A treatment delays yellowing of cucumber during storage

JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT, cilt.6, sa.2, ss.29-32, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The effect of ultraviolet irradiation (UV-C) on chilling injury of cucumbers during cold storage

JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT, cilt.6, sa.1, ss.50-54, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

An Alternative Treatment of Reduction of Postharvest Losses in Fruits and Vegetables: UV-C

TARIM BILIMLERI DERGISI-JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES, cilt.13, sa.4, ss.413-419, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Relationship between dormancy and zeatin level during pre- and postharvest storage period of carrots (Daucus carota L.)

EUROPEAN JOURNAL OF HORTICULTURAL SCIENCE, cilt.69, sa.2, ss.53-58, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Twenty Minutes of Ultraviolet-B Light Improved Quality of Cherry Fruits (Prunus avium L. cv 0900 Ziraat) During Storage

Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, cilt.9, sa.2, ss.375-385, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kivi (Actinidia Deliciosa L.)’de Ozon Gazı Uygulamasının Hasat Sonrası Kalite Üzerine Etkileri

KSU TARIM VE DOGA DERGISI-KSU JOURNAL OF AGRICULTURE AND NATURE, cilt.23, sa.4, ss.788-797, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Kapalı Bitkisel Üretim Sistemleri

Uluslararası Anadolu Ziraat Mühendisliği Bilimleri Dergisi, cilt.2, sa.4, ss.30-38, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çilekte (Fragaria x ananassa Duch.) Hasat Sonrası Enfeksiyon ve Kalite Üzerine Bazı Uçucu Yağların Etkisi

Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.2, sa.1, ss.27-35, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Comparison of substrates and branch parts on the growth and marketable quality of saplings of Physalis peruviana L.

Journal of Medicinal Plant Studies, cilt.7, sa.6, ss.24-28, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yellowing of fresh-cut spinach (Spinacia oleracea L.) leaves delayed by UV-B applications

Information Processing in Agriculture, cilt.4, sa.3, ss.214-219, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Taze Kesilmiş Ispanaklarda Farklı Dalga Boyundaki UltraviyoleIşınlarının Hasat Sonrası Kaliteye Etkisi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, cilt.26, ss.348-359, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Taze Kesilmiş Baklada Yüksek Dozda Sitrik Asit Uygulamalarının Polifenol Enzim Aktivitesi ve Kalite Üzerine Etkisi

KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, cilt.19, sa.3, ss.339-347, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effects of High Dose Citric Acid Treatments on Polyphenol Enzyme Activity and Quality of Fresh-Cut Broad Bean

KAHRAMANMARAS SUTCU IMAM UNIVERSITY JOURNAL OF NATURAL SCIENCES, cilt.19, sa.3, ss.339-347, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The Effects of Calcium Chloride and Ascorbic Acid Treatment on Ready to use Carrot Shreds

Journal of Life Sciences, cilt.10, ss.7-15, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

ALGINATE AND CARBOXYMETHYL CELLULOSE CMC TREATMENTS FOR IMPROVED QUALITY OF READY TOUSE RTU LEEK Allium porrum L cv İnegöl SLICES

Journal of Advances in Food Science & Technology, cilt.2, ss.86-96, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

POSTHARVEST ASCORBIC ACID TREATMENTS ON COLOR AND SUGAR CHANGES ON FRESH CUT CARROT

International Journal of Research In Agriculture and Food Sciences, ss.1-8, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Alginate and carboxymethyl cellulose CMC treatments for improved quality of reay to use RTU leek Allium porrum L cv İnegöl slices

Journal of Advaces in Food Science & Technology, cilt.2, ss.86-96, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Postharvest ascorbic acid treatments on color and sugar changes on fresh cut carrots

International Journal of Research In Agriculture and Food Sciences, cilt.2, ss.1-8, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Color Changes of Fresh cut Swiss Chard Leaves Stored at Different Light Intensity

American Journal of Food Technology, cilt.7, ss.13-21, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

UV C Treatments on fresh cut Garden cress Lepidium sativum L Enhanced Chlorophyll Content and Prevent Leaf Yellowing

World Applied Science Journal, cilt.17, ss.509-515, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Vapor Heat Treatment Increase Quality and Prevent Chilling Injury of Cucumbers Cucumis sativus L cv Silor

American-Eurasian J.Agric.&Environ.Sci.,, cilt.11, ss.269-274, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Relationship between total anthocyanin level and colour of natural cherry laurel Prunus laurocerasus L fruits

African Journal of Plant Science, cilt.5, sa.5, ss.323-328, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

One Sided UV C Treatments Maintain Quality of Fresh Cut Green Onions

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi ((Journal of Agricultural Faculty of Uludag University), cilt.24, ss.74-80, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Harvesting Onions at Different Diameter on Colorand Weight Loss in Fresh Cut Green Onions

World Applied Sciences Journal, cilt.6, ss.728-733, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yeni bir biber çeşidi ”Sürmeli Biberi”

BAHÇE DERGİSİ, cilt.36, ss.61-75, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sebzelerde etilenin önemi ve 1 Metilsiklopropen 1 MCP in kullanımı

OMÜ Zir.Fak.Dergisi, J.of Fac.Agric., OMU, cilt.22, ss.227-231, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Meyve ve sebzelerde büyüme düzenleyici madde kullanımı ve kalıntı düzeyleri

GIDA DERGİSİ, cilt.27, ss.351-359, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Modified Atmospheric Storage of Kandil Bell Pepper Cultivar

GIDA, cilt.25, ss.129-132, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Different Storage Conditions and Package Size on Storage Duration of Carrots

Tarim Bilimleri Dergisi-Journal Of Agricultural Sciences, cilt.1, ss.1-6, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sebzelerde Hasat Sonrası Üşüme Zararı

GIDA, cilt.21, ss.359-366, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı Ambalaj Materyallerinin Biberin Capsicum annum L var longum Soğukta Muhafazasına Etkisi

Tarim Bilimleri Dergisi-Journal Of Agricultural Sciences, cilt.1, ss.1-6, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Farklı Renklerin Gücü ’xxHavuç’xx

International Marmara Sciences Congress (Autumn) 2019, 1 - 03 Kasım 2019

Yaş Meyve ve Sebzeler, Mumlama ve Uygulamadaki Sorunları

International Marmara Sciences Congress (Autumn) 2019, 1 - 03 Kasım 2019

Soğanlı Süs Bitkilerinden Lale, Nergis ve Sümbül’xxde Hasat Sonrası Kalite

International Marmara Sciences Congress (Autumn) 2019, 1 - 03 Kasım 2019

Taze Kesilmiş Meyve ve Sebzelerde Kalitenin Korunmasında Uygulanan Son Teknolojiler

International Marmara Sciences Congress (Autumn) 2019, 1 Kasım - 03 Aralık 2019

Gıdalarda Akıllı Ambalajların Geleceği, Avantaj ve Dezavantajları

International Marmara Sciences Congress (Autumn) 2019, 1 - 03 Kasım 2019

Ganoderma (Reishi) (G. lucidum) “Ölümsüzlüğün Mantar

8th International Vocational Schools Symposium, 11 - 13 Haziran 2019, cilt.1, ss.679-684

Mantarlar Ultraviyole B Işını ile D Vitamini Kaynağına Dönüştürülebilir mi?

8th International Vocational Schools Symposium, 11 - 13 Haziran 2019, cilt.1, ss.685-690

Tarımsal Meslek Yüksek Programlarındaki Öğrencilerin Yüksek ÖğretimKurumları Sınavı Performansları

9. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 11 - 13 Haziran 2019, cilt.3, ss.128-139

Renkli Meyve ve Sebzelerin Bileşimi ve İnsan Sağlığı Açısından Önemi

9. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 11 - 13 Haziran 2019, cilt.3, ss.31-39

Effect of Arbuscular Mycorrhizal Fungi on Rooting of Laurus nobilis L. Stem Cuttings

4th International Symposium of Medicinal and Aromatic Plants, İzmir, Türkiye, 2 - 04 Ekim 2018, ss.273-276

Use of Mint Oil for Protecting and Control Against Phytopathogenic Fungi and Vegetables During Postharvest Storage

4th International Symposium of Medicinal and Aromatic Plants, İzmir, Türkiye, 2 - 04 Ekim 2018, ss.229-235

Türkiye’de Tarım Eğitimi/Agricultural Education inTurkey

VII. International Vocational Schools Symposium, 16 - 18 Ekim 2018

Evaluation of Usage Possibilities of Laurel Plant ( Laurus nobilis L.) as Botanical Plant Protection Agents

4th International Symposium of Medicinal and Aromatic Plants, İzmir, Türkiye, 2 - 04 Ekim 2018, ss.218

How much useful are orange, red, purple and black fruits and vegetables?

4th International Symposium of Medicinal and Aromatic Plants, İzmir, Türkiye, 2 - 04 Ekim 2018, ss.341

Tarım ve Gıda Mesleklerinde Eğitim Gören Öğrencilerin Genel Profilleri

II. Uluslararası Yükseköğretimde Mesleki Eğitim ve Öğretim Sempozyumu (ISVET2017), Ankara, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2017

Tarım ve Gıda ile ilgili Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Kariyerlerini Planlıyorlar mı?

II. Uluslararası Yükseköğretimde Mesleki Eğitim ve Öğretim Sempozyumu (ISVET2017), Ankara, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2017

The Effect of Tapioca-Starch Edible Coating on Quality of Fresh-Cut Cauliflower During Storage

3rd International Symposium for Agriculture and Food-ISAF 2017, Ohrid, Makedonya, 18 - 20 Ekim 2017, ss.168

The edible Coateing Treatments on Color Quality Fresh-Cut Leek During Cold Storage

3rd International Symposium for Agriculture and Food-ISAF 2017, Ohrid, Makedonya, 18 - 20 Ekim 2017, ss.168-167

The Fungal Diseases in Kiwifruit Storage, and Non-ChemicalMethods Using to Prevent These Diseases

3rd International Symposium for Agriculture and Food-ISAF 2017, Ohrid, Makedonya, 18 - 20 Ekim 2017, ss.170

Combination of Ultrasound and Oxalic Acid to Control Chilling Injury in Capia Pepper (Capsicum annuum L. cv Yalova Yağlık)

3rd International Symposium for Agriculture and Food-ISAF 2017, Ohrid, Makedonya, 18 - 20 Ekim 2017, ss.169

Türkiye’deki Tarımsal Mesleki ve Teknik Eğitim Sistemi

2ND INTERNATIONAL VOCATIONAL EDUCATIONAND TRAINING SYMPOSIUM IN HIGHEREDUCATION, Ankara, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2017, ss.66-67

The Antifungal and Antiphthotoxic Effects of The Essential Oils Obtained from Medical and Aromatic Plants

1st International Congress on Medicinal and Aromatic Plants, “Natural and Healty Life, 10 - 12 Mayıs 2017

Anti-Carcinogenic Effect of Fungi Species and That’xxs Content of Bioactive Substances

1st International Congress on Medicinal and Aromatic Plants, Konya, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2017, ss.153

Antioxidant Storage: Family of Solanaceae

1st International Congress on Medicinal and Aromatic Plants, “Natural and Healty Life, 10 - 12 Mayıs 2017

Using of Potted Ornamental Plants to Clean up Volatile Organic Compound That Cause Air PollutionIndoor

I. INTERNATIONAL CONGRESS on MEDICINAL and AROMATICPLANTS: “NATURAL and HEALTHY LIFE”, Konya, Türkiye, 9 - 11 Mayıs 2017, ss.452

Antimicrobial Effects of Medical andAromatic Plants

1st International Congress on Medicinal and Aromatic Plants, “Natural and Healty Life, 10 - 12 Mayıs 2017

The Antioxidant Effects of Berry Fruits

1st International Congress on Medicinal and Aromatic Plants, “Natural and Healty Life, 10 - 12 Mayıs 2017

Gıda Teknolojisi Programının Günümüzdeki Durumu

International Symposium on Post-Secondary Vocational Education and Training, 12 - 15 Ekim 2016

Tarımsal Mesleki Eğitimde Bölgesel Farklılıklar Önlisans Programlarının Planlanmasında Etkili mi

International Symposium on Post-Secondary Vocational Education and Training, 12 - 15 Ekim 2016, ss.125-136

Tarımsal Mesleki Eğitim Programlarının Planlanmasında Güncel Yaklaşımlar Organik Tarım

International Symposium on Post-Secondary Vocational Education and Training, 12 - 15 Ekim 2016, ss.113-124

Staj Uygulamaları Bakımından Bahçe Tarımı Programlarının Karşılaştırılması

International Symposium on Post-Secondary Vocational Education and Training, 12 - 15 Ekim 2016

Tarımsal Mesleki Önlisans Eğitiminin Dünü ve Bugünü

International Symposium on Post-Secondary Vocational Education and Training, 12 - 15 Ekim 2016, ss.91-99

Popülist Yaklaşımların Mesleki Eğitim Üzerine Etkileri

International Symposium on Post-Secondary Vocational Education and Training, 12 - 15 Ekim 2016, ss.100-112

Etanol ve Asetaldehitin Hasat Sonrası Kullanımı

VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, Türkiye, 4 - 07 Ekim 2016, ss.46

The methods to prevent the negative effects of ethylene on the ethylene sensitive cut flowers

VI. International Scientific Agricultural Symposium, Bosna-Hersek, 15 - 18 Ekim 2015

Color quality of fresh cut fruits and vegetables

VI. International Scientific Agricultural Symposium, Bosna-Hersek, 15 - 18 Ekim 2015

Kullanıma Hazır Hale Getirilmiş (Ready-to-use) Maydanozlarda Alginat Uygulamaları ile Kalitenin Arttırılması

VI. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, Türkiye, 22 - 25 Eylül 2014, ss.329-335

Taze Kesilmiş Karnabaharlarda Kararmanın Önlenmesinde Sitrik Asit Uygulamaları

VI. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, Türkiye, 22 - 25 Eylül 2014, ss.14-21

Mantarlarda Ergosterolün D2 Vitaminine Dönüştürülmesinde Ultraviyole Işınlamasının Rolü

Türkiye IX. Yemeklik Mantar Kongresi, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2012, ss.243-251

Süs Bitkileri Soğanlarının Kalitesinde Hasat ve Hasat Sonrası Faktörlerin Etkisi

V. Süs Bitkileri Kongresi, Türkiye, 5 - 09 Mayıs 2013, cilt.2, ss.330-337

Kesme Çiçeklerde Hasat Sonrası Kalitenin Korunmasına Yönelik Uygulamalar

V. Süs Bitkileri Kongresi, Türkiye, 6 - 09 Mayıs 2013, cilt.2, ss.316-330

Tarımsal Meslek Yüksekokullarındaki Ders Planlarının İyileştirilmesi

1. Uluslararası 5.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 27 - 29 Mayıs 2009, ss.3039-3052

Öğrenci Başarısında Dikey Geçiş Sınavının Etkisi

1. Uluslararası 5.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 27 - 29 Mayıs 2009, ss.2657-2666

Pre- and post-harvest hormonal changes of carrots

5th International Postharvest Symposium, Verona, İtalya, 6 - 11 Haziran 2004, ss.299-305 identifier identifier

Karnabaharın Soğukta Muhafazası

Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Türkiye, 14 - 17 Eylül 1999, ss.137-141

Determination of mechanical injury and effects of bruising on the postharvest quality of cantaloupes

1st International Symposium on Cucurbits, Adana, Türkiye, 20 - 23 Mayıs 1997, ss.105-111 identifier

The effect of postharvest treatments on storage duration of cantaloupes

1st International Symposium on Cucurbits, Adana, Türkiye, 20 - 23 Mayıs 1997, ss.207-212 identifier

Havuçta Hasat Öncesi Maleik Hidrazid Uygulamalarının Köklenme ve Filizlenmeye Etkisi

Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, Türkiye, 21 - 24 Ekim 1997, ss.196-174

Bazı Sebze Türlerinde Solunum Hızının Hesaplanmasında Hacim Ağırlık İlişkileri

Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, Türkiye, 21 - 24 Ekim 1997, ss.199-205

Tatlı Mısırda Depo Sıcaklığının Şeker Nişasta Dönüşümüne Etkisi

Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyum, Türkiye, 21 - 24 Ekim 1997, ss.283-288

Farklı Depo Sıcaklıklarının Sivri ve Çarliston Tipi Biberlerin Muhafaza Sürelerine Etkileri

Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, Türkiye, 21 - 24 Ekim 1997, ss.163-168

Mantarda Agaricus bisporus Hasat Sonrası Yüzey Kaplamanın Soğukta Muhafaza Süresine Etkisi

Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, Türkiye, 21 - 24 Ekim 1997, ss.289-294

Mantarın Agaricus bisporus Hasat Sonrası Fizyolojisi ve Soğukta Muhafazası

Türkiye 5. Yemeklik Mantar Kongresi, Türkiye, 5 - 07 Kasım 1996, ss.296-306

Başsalata Muhafazasında Farklı Ambalaj Materyallerinin Etkileri

Türkiye I. Ulusal Sebzecilik Simpozyumu, Türkiye, 7 - 10 Mayıs 1996, ss.302-308

Biberde Sıcak Su Uygulamasının Hasat Sonrası Üşüme Zararına Etkisi

Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Türkiye, 3 - 06 Ekim 1995, cilt.2, ss.112-116

Dolmalık Biberde Hasat Sonrası Üşüme Zararının Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma

Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Türkiye, 3 - 06 Ekim 1995, cilt.2, ss.117-120

Farklı Ambalaj Materyallerinin Hıyarın Soğukta Muhafazasına Etkileri

Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Türkiye, 3 - 06 Ekim 1995, cilt.2, ss.168-172

Doğal muhafaza Yöntemlerinin Havucun Muhafaza Süresine Etkisi

Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Türkiye, 3 - 06 Ekim 1995, ss.350-354

Kitap & Kitap Bölümleri

Taze Kesilmiş Ürünlerde Hijyen

Taze kesilmiş Ürün Teknolojisi, Rezzan Kasım, Pınar Şanlıbaba, Mehmet Ufuk Kasım, Editör, Palme Yayınevi, Ankara, ss.179-220, 2021

Taze Kesilmiş Ürünler: Tanımı ve Gelişim Süreci

Taze Kesilmiş Ürün Teknolojisi, Rezzan Kasım, Pınar Şanlıbaba, Mehmet Ufuk Kasım, Editör, Palme Yayınevi, Ankara, ss.1-10, 2021

Taze Kesilmiş Ürünlerde Renk Kalitesi

Taze Kesilmiş Ürün Teknolojisi, Rezzan Kasım, Pınar Şanlıbaba, Mehmet Ufuk Kasım, Editör, Palme Yayınevi, Ankara, ss.63-92, 2021

TULIP (TULIPA GESNERIANA L.), POSTHARVEST TREATMENTS USING TO PROLONG VASE LIFE

ORNAMENTAL PLANTS: WITH THEIR FEATURES AND USAGE PRINCIPLES, Assoc. Prof. Dr. Arzu ÇIĞ, Editör, IKSAD Publishing House, ss.285-306, 2020

GERBERA (GERBERA JAMESONII L.) HISTORY, CLASSIFICATION, VASE LIFE AND POSTHARVEST TREATMENTS

ORNAMENTAL PLANTS: WITH THEIR FEATURES AND USAGE PRINCIPLES, Assoc. Prof. Dr. Arzu ÇIĞ, Editör, IKSAD Publishing House, ss.237-284, 2020

Topraksız Yetiştiricilik

Kocaeli Üniversitesi Yayınları, 2004

Brüksel Lahanası Yetiştiriciliği

Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Yayınları, 2003

Brokkoli Yetiştiriciliği

Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Yayınları, 2003