Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Effect of Pilates exercise on cognitive distortion, stress coping and psychological endurance of women victim of violence

JOURNAL OF SPORTS MEDICINE AND PHYSICAL FITNESS, vol.62, no.2, pp.280-287, 2022 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

The Metaphors of Teachers Employed at Primary and Secondary Schools about the Concepts: ''Physical Education'' and ''Sport''

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.46, no.208, pp.79-104, 2021 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

PROFESYONEL SPORCULARIN TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞINA İLİŞKİN METAFORLARI

International Social Mentality and Researcher Thinkers Journal (SMART JOURNAL) , vol.8, no.58, pp.712-718, 2022 (Other Refereed National Journals)

METAPHORS RELATING TO THE CONCEPT OF “WOMAN” OF INDIVIDUALS WHO DO AND DO NOT SPORT

IEDSR Association, vol.18, no.7, pp.122-136, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Profesyonel Sporcuların Teknoloji Bağımlılığına İlişkin Metaforları

International Social Mentality and Researcher Thinkers Journal, vol.8, no.58, pp.712-718, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions)

İstanbul Avrupa Yakası Fitness Antrenörlerinin Tükenmişlik, Stresle Başa Çıkma ve Yardım Arama Tutumları

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.17, no.35, pp.125-147, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

Leadership Skills of Secondary School Students who Play Sports and Do Not

International Journal of Applied Exercise Physiology, vol.10, no.2, pp.95-103, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

BODY PERCEPTION IN PHYSICAL EDUCATION TEACHER CANDIDATES STUDYING AT KOCAELI UNIVERSITY: A COMPARISON IN TERMS OF 1ST AND 4 TH GRADES

TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, vol.1, no.1, pp.66-72, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

Analyzing the Violent Tendencies of the Secondary School Students According to their Sport Activities: Example of Eskişehir Odunpazarı and Tepebaşı

TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, vol.1, no.1, pp.56-63, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

Examining the Motivation to Teach in Physical Education Preservice Teachers Studying at Kocaeli University

TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, vol.1, no.1, pp.136-143, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

SELF-EFFICACY AND HAPPINESS LEVELS OF INDIVIDUALS PARTICIPATING IN RECREATIONAL COURSES

TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, vol.1, no.1, pp.241-247, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

The Effect of Sports on Children’s Internet Addiction, Optimism and Communication Skills

International Journal of Applied Exercise Physiology, vol.9, no.11, pp.157-166, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License identifier

Kocaeli İlinde Çalışan Lisanslı Taekwondocuların Saldırganlık ve Mutluluk Düzeylerinin Belirlenmesi

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.16, pp.3458-3473, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

THE EXAMİNATİON OF HOPELESSNESS LEVEL OF HIGH SCHOOL STUDENTS WHO SPORT AND WHO DO NOT SPORT

EUROASIA JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES HUMANITIES, vol.7, no.6, pp.1-10, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Examination of intrinsic motivation, and job satisfaction of physical education and other branch teachers

Educational Research and Reviews, vol.15, no.10, pp.632-638, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

Investigation of life satisfaction and interpersonal problem-solving skills of high school students according to their sports status

Educational Research and Reviews, vol.15, no.7, pp.426-432, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

ANADOLU VE SPOR LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPORA İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ

ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.10, no.1, pp.89-103, 2020 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

An Investigation on the Digital Addiction of the Students of Faculty of Sports of Kocaeli University

SHS Web of Conferences, vol.40, no.01057, pp.2-9, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

ANTRENÖR VE SPORTİF EĞİTİM UZMANLARININ ÖRGÜTSEL STRES İLE İŞ DOYUM DÜZEYLERİ

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching, vol.7, no.3, pp.17-26, 2018 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

An Investigation on the Digital Addiction of the Students of Faculty of Sports of Kocaeli University

SHS Web of Conferences, vol.40, no.1057, pp.2-9, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

ÖZEL VE DEVLET OKULLARINDA OKUYAN LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ DERSİNE KARŞI TUTUMLARI

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching, vol.7, no.3, pp.83-91, 2018 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

AN EXAMINATION OF SELF-ESTEEM IN WOMEN IN TERMS OF DOING SPORTS

Journal of Educational and Instructional Studies in the World (WJEIS), vol.8, no.3, pp.7-13, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

Perception- Attention - Memory Reaction Time of PE Teacher and Computer Teacher Candidates

RedFame, vol.6, pp.98-104, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

An analysis of decision making strategies of Kocaeli Region Futtball referees

SHS Web Of Conferences, vol.37, no.1043, pp.1-8, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Lise Öğrencilerinde Spor Durumuna Göre Bireysel-Sosyal Sorumluluk Duygusu: Adapazarı Örneği

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, vol.6, no.2, pp.132-138, 2017 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULUNDA OKUYAN ÖĞRENCİLERDE UMUTSUZLUK İNCELEMESİ: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, vol.2, no.10, pp.109-117, 2017 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

AKTİF ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ: İZMİT ÖRNEĞİ

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, vol.6, no.2, pp.139-148, 2017 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

The Feeling Of Hopelessness In Physical Education And Sports Teachers The Case Of Izmit

TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, vol.1, no.1, pp.878-883, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development identifier

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMEN ADAYLARININ SAĞLIKDAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

Kocaeli Üniversitesi Sğlık Bilimleri Dergisi, vol.2, no.1, pp.23-27, 2016 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmen Adaylarının Sağlık Davranışlarının İncelenmesi

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.2, no.1, pp.23-27, 2016 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİ İLE DİĞER BRANŞ ÖĞRETMENLERİN YAŞAM KALİTELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.24, no.1, pp.53-64, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

PROFESYONEL SPORCULARIN BEDEN İMAJI ÜZERİNE BETİMSEL BİR ÇALIŞMA

Sport Sciences (NWSASPS), vol.10, no.4, pp.34-43, 2015 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Examination Of Helping Behavior Level Of Physical Education And Sports Teacher Candidates

TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, vol.2, no.1, pp.268-272, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

The effect of recreational activities on the elimination of state trait anxiety of the students who will take the SBS Placement Test

Educational Research and Reviews, vol.10, no.7, pp.894-900, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Examination of Anger Levels of Prospective Teachers of Physical Education and Sports

Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol.174, no.17, pp.3108-3114, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Rekreatif Amaçlı Spor Yapan Bireylerin Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.27, pp.107-120, 2014 (Other Refereed National Journals)

ASSESSMENT OF BURNOUT LEVELS OF SPORT CLUB ADMINISTRATORS

Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.8, no.1, pp.49-59, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sporcuların Şiddete Maruz Kalma Durumları ile Öfke Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.0, pp.113-127, 2014 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Sporun Eğitim ve Psikolojideki Yeri

Din ve Hayat Dergisi, vol.1, no.17, pp.36-47, 2012 (National Non-Refereed Journal)

Violence and Sports

Türkiye Klinikleri Tıp Dergisi -Şiddet Özel Sayısı, vol.4, no.2, pp.79-86, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Spor Eğitimi Verecek Antrenör Adaylarının Ruhsal Durumlarının İncelenmesi

5 th INTERNATIONAL EDUCATION AND INNOVATIVE SCIENCES CONFERENCE, Baku, Azerbaijan, 24 May 2022, pp.263-271

METAPHORICAL PERCEPTIONS OF PROFESSIONAL ATHLETES FROM VARIOUS BRANCHES TOWARDS THE CONCEPT OF FAIR PLAY

6th INTERNATIONAL NEW YORK CONFERENCE ON EVOLVING TRENDS IN INTERDISCIPLINARY RESEARCH & PRACTICES, New York, United States Of America, 3 April - 05 June 2022, pp.426-432

METHODS OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS WORKING IN PRIMARY EDUCATION IN ORDER TO COPE WITH NEGATIVE BEHAVIORS OF STUDENTS

6th INTERNATIONAL NEW YORK CONFERENCE ON EVOLVING TRENDS IN INTERDISCIPLINARY RESEARCH & PRACTICES, New York, United States Of America, 03 April 2022, pp.433-441

ÇEŞİTLİ BRANŞLARDAN PROFESYONEL SPORCULARIN FAİR PLAY KAVRAMINA YÖNELİK METAFORİK ALGILARI

6th INTERNATIONAL NEW YORK CONFERENCE ON EVOLVING TRENDS IN INTERDISCIPLINARY RESEARCH & PRACTICES, New York, United States Of America, 03 April 2022, pp.406-412

METAPHORICAL PERCEPTIONS OF PROFESSIONAL ATHLETES FROM VARIOUS BRANCHES TOWARDS THE CONCEPT OF FAIR PLAY

7th INTERNATIONAL NEW YORK CONFERENCE ON EVOLVING TRENDS IN INTERDISCIPLINARY RESEARCH & PRACTICES, New York, United States Of America, 03 April 2022, vol.1

THE ANALYSING OF BODY SATISFACTIONOF THE COACH CANDIDATES STUDYING IN DIFFERENT BRANCHES

MIDDLE EAST INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONTEMPORARY SCIENTIFIC STUDIES-VII, Beyrut, Lebanon, 03 March 2022, pp.476-486

PHYSICAL INTIMACY EXPRESSIONS THAT COACHES USE TOWARDS ATHLETES

MIDDLE EAST INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONTEMPORARY SCIENTIFIC STUDIES-VII, Beyrut, Lebanon, 03 March 2022, pp.426-432

Verbal intimacy statements that coaches use towards athletes

International Conference on Global Practice of Multidisciplinary Scientific Studies, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 6 - 08 March 2022, pp.659-669

The anxiety levels of final students of Kocaeli university physical education and sports school department of coaching education

International Conference on Global Practice of Multidisciplinary Scientific Studies, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 06 March 2022, pp.646-658

The anxiety levels of final students of Kocaeli university physical education and sports school department of coaching education

International Conference on Global Practice of Multidisciplinary Scientific Studies, Kıbrıs, Cyprus (Kktc), 06 March 2022, vol.1, pp.646-659

THE FEMALE PERCEPTION IN PROFESSIONAL ATHLETES

WORLD WOMEN CONFERENCE-IV, Delhi, Canada, 08 March 2022, vol.1, pp.643-652

ANTRENÖRLERİN SPORCULARA KARŞI BAŞVURDUĞU FİZİKSEL YAKINLIK İFADELERİ

Middle East International Conference on Contemporary Scientific Studies 5, Beirut, Lebanon, 03 March 2022, pp.500-507

THE FEMALE PERCEPTION IN PROFESSIONAL ATHLETES

WORLD WOMEN CONFERENCE-IV, Delhi, Canada, 08 March 2022, pp.643-651

FARKLI BRANŞLARDA EĞİTİM ALAN ANTRENÖR ADAYLARININ BEDEN HOŞNUTLUKLARININ İNCELENMESİ

MIDDLE EAST INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONTEMPORARY SCIENTIFIC STUDIES-VII, Beyrut, Lebanon, 03 March 2022, pp.476-486

METHODS OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS WORKING IN PRIMARY EDUCATION IN ORDER TO COPE WITH NEGATIVE BEHAVIORS OF STUDENTS

6th INTERNATIONAL NEW YORK CONFERENCE ON EVOLVING TRENDS IN INTERDISCIPLINARY RESEARCH & PRACTICES, New York, United States Of America, 03 March 2022, vol.1, pp.433-442

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU AKADEMİK PERSONELİNİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYİ (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

TARAS SHEVCHENKO 7th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, Ankara, Turkey, 24 November 2021, pp.401-410

THE LEVEL OF BURNOUT OF THE ACADEMİC STAFF OF THE SCHOOL OF PHYSİCAL EDUCATİON AND SPORTS (EXAMPLE OF KOCAELİ UNİVERSİTY)

TARAS SHEVCHENKO 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, Ankara, Turkey, 24 November 2021, vol.1, pp.401-410

FİTNESS SPOR MERKEZLERİNDE ÇALIŞAN BİREYLERİN YAŞAM KALİTESİNİN İNCELENMESİ

TARAS SHEVCHENKO 7th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, Ankara, Turkey, 24 November 2021, pp.390-400

BEING ANALYZED THE LIFE QUALITIES OF INDUVIDIALS WORKING IN THE FITNESS SPORTS CENTERS

TARAS SHEVCHENKO 7th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, Ankara, Turkey, 24 November 2021, vol.1, pp.390-400

THE ATTİTUDES TOWARDS PHYSICAL EDUCATION AND SPORT LESSONS OF 8th GRADE STUDENTS WHO WILL TAKE TEOG EXAM

EURO ASIA 8 th. INTERNATIONAL CONGRESS ON APPLIED SCIENCES, Toskent, Uzbekistan, 15 - 16 March 2021, pp.758-768 Sustainable Development

Reading and Investigation Habits of Students Who Are Studying at Physical Education and Sports Teaching of Kocaeli University

EURO ASIA 8 th. INTERNATIONAL CONGRESS ON APPLIED SCIENCES, Toskent, Uzbekistan, 15 - 16 March 2021, pp.749-757

The Attıtudes Towards Physıcal Educatıon And Sport Lessons Of 8th Grade Students Who Wıll Take Teog Exam

EURO 8th İnternational Congress on aplied Sciences, March 15-16 2021-Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan, 15 March 2021, pp.758-768

Readıng And Investıgatıon Habıts Of Students Who Are Studyıng At Physıcal Educatıon And Sports Teachıng Of Kocaelı Unıversıty

EURO 8th İnternational Congress on aplied Sciences, March 15-16 2021-Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan, 15 March 2021, pp.749-757

Investıgatıon Of Attıtudes And Lıfe Satısfactıon Of Covıd 19 Phobıs And Sports In Commercıal Busıness Employees

EURO 8th İnternational Congress on aplied Sciences, March 15-16 2021-Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan, 15 March 2021, pp.55 Sustainable Development

Evaluatıon Of The Relatıonshıp Of Contınuıng Leısure Tıme Actıvıtıes And Class Partıcıpatıon For Chıldren Age 13-15

5. Internatıonal Parıs Conference On Socıal Scıences, February 07-08, 2021, Paris-France, Paris, France, 7 - 08 February 2021, pp.332-339

Research of the Life quality of individuals who are 55 years old and over 55 years old according to their attendance to recreative activities

Tokyo-3RD İnternational Conference on İnnovative Studies of Contemporary Sciences, Japan, 19 February 2021, pp.351-361

The Investıgatıon Of The Anxıety Levels Of Swımmers Between The Ages Of 13-17 Before The Natıonal Team Selectıon Competıtıon

5. Internatıonal Parıs Conference On Socıal Scıences, February 07-08, 2021, Paris-France, Paris, France, 07 February 2021, pp.340-348

THE INVESTIGATION OF AGGRESSION LEVELS OF FEMALE FOOTBALL PLAYERS

World Women Conference 2, Baku, Azerbaijan, 11 February 2021, vol.2, pp.1006-1013

“The Investıgatıon Of Aggressıon Levels Of Female Football Players”.

Azerbaycan-World Women Conference-II- Bakü Azerbaycan, Baku, Azerbaijan, 11 February 2021, pp.1006-1013

An Investigation on the Digital Addiction of the Students of Faculty of Sports of Kocaeli University

ERPA - International Congresses on Education, İstanbul, Turkey, 28 June 2018, vol.48, pp.11-17 identifier

ANADOLU LİSESİ İLE SPOR LİSESİNDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİN BEDEN EĞİTİMİ DERSİNE KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

I.ULUSLARARASI BEDEN EĞİTİMİ, SPOR, REKREASYON VE DANS KONGRESİ 2018, Erzurum, Turkey, 26 - 28 April 2018

TAKIM SPORU YAPAN VE YAPMAYAN LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ATILGANLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

I.ULUSLARARASI BEDEN EĞİTİMİ, SPOR, REKREASYON VE DANS KONGRESİ 2018, 26 - 28 April 2018

SPOR YAPAN VE YAPMAYAN LİSE ÖĞRENCİLERİNDE UMUTSUZLUK DÜZEYİ

IV. Uluslararası Egzersiz ve Spor Psikolojisi Kongresi, 13 - 15 April 2018

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ DERSİNE KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

IV. Uluslararası Egzersiz ve Spor Psikolojisi Kongresi, 13 - 15 April 2018

Spor Yapan Ve Yapmayan Kadınlarda Depresyon Düzeyi İncelenmesi

Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 18 November 2017

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ İLE REKREASYON BÖLÜMÜ MEZUNLARINDA UMUTSUZLUK İNCELEMESİ

Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 22 October 2017

An Analysis of Decision Making Strategies of Kocaeli Region Football Referee

ERPA Congres, Budapest/Hungary, Budapest, Hungary, 18 - 21 May 2017, pp.77

AKTİF ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİ HAKKINDAKİGÖRÜŞLERİ: İZMİT ÖRNEĞİ

2nd World Congress on Lifelong Education, Antalya, Turkey, 14 - 15 April 2017, vol.5, pp.46

Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulunda Okuyan Öğrencilerde Umutsuzluk İncelemesi: Kocaeli Üniversitesi Örneği

2nd World Congress on Lifelong Education, Antalya, Turkey, 14 - 15 April 2017, vol.5, pp.48

Lise Öğrencilerinde Spor Durumuna Göre Bireysel-Sosyal Sorumluluk Duygusu: Adapazarı Örneği

2nd World Congress on Lifelong Education, Antalya, Turkey, 14 - 15 April 2017, vol.5, pp.48

An analysis of decision making strategies of Kocaeli region football referees

ERPA International Congresses on Education (ERPA), Budapest, Hungary, 18 - 21 May 2017, vol.37 Creative Commons License identifier

Serbest Zamanlarında Spor Yapan ve Yapmayan Kadinlarda Yaşam Doyumu ve Umutsuzluk Düzeyi

Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2016, pp.607

LONDRA OLİMPİYATLARINA KATILAN SPORCULARIN DUYGU DURUMU VE SUNULAN OLANAKLARA BAKIŞI

Uluslararası 3.Egzersiz ve Spor Psikolojisi Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 - 25 October 2015

Aggressive Acts in Self DefenceSports

3. Uluslararası egzersiz ve spor psikolojisi Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 - 25 October 2015

FİTNESS YAPAN BİREYLERİN SPOR TESİSLERİNİN HİZMET KALİTESİNE YÖNELİK BEKLENTİLERİNİN DEĞERLENDİRMESİ

3. Ulusal Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, Eskişehir, Turkey, 5 - 07 November 2015, vol.2, pp.77-82

Examination Of Helping Behavior Level Of Physical Education And Sports Teacher Candidates

International Conference on New Horizons in Education , International Conference on New Horizons in Education -Barcelona, Barcelona, Spain, 10 - 12 June 2015, vol.2, pp.113-117

"KPSS Sınavına Hazırlanan Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi"

6.Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Sempozyumu, Burdur, Turkey, 24 - 26 June 2009, pp.1-3

Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü nde Okuyan Öğrencilerin Anksiyete Düzeylerinin İncelenmesi

3. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Olimpik Eğitim ve Spor Kültürü Sempozyumu, Bursa, Turkey, 23 - 24 May 2003, pp.129-135

Books & Book Chapters

Ergenliğin Terapisi

İdeal Kültür, İstanbul, 2021

COVİD-19 GÖLGESİNDE POZİTİF PSİKOLOJİ İÇİN EGZERSİZ DESTEĞİYLE TRAVMA SONRASI BÜYÜMEK

in: COVİD-19 GÖLGESİNDE POZİTİF PSİKOLOJİ İÇİN EGZERSİZ DESTEĞİYLE TRAVMA SONRASI BÜYÜMEK, Elif Karagün,Ozan Yılmaz, Editor, çizgi, Konya, pp.7-24, 2021 Creative Commons License Sustainable Development

Covid-19 Gölgesinde Pozitif Psikoloji İçin Egzersiz Desteğiyle Travma Sonrası Büyümek

in: Spor Bilimlerinde Güncel Konular Ve Araştırmalar-4, Elif Karagün, Ozan Yılmaz, Editor, Çizgi Kitabevi, Konya, pp.7-24, 2021

TARVMATİK YAŞANTI COVİD-19 SÜRECİNDE RUH SAĞLIĞIN KORUNMASI VE EGZERSİZ DESTEĞİ

in: Spor Bilimlerinde Güncel Konular ve Araştırmalar-2 Covid-19 Pandemisiyle 2020, Elif Karagün-Ozan Yılmaz, Editor, Çizgi Kitabevi Yayınları, Ankara, pp.6-34, 2020 Creative Commons License Sustainable Development

TARVMATİK YAŞANTI COVİD-19 SÜRECİNDE RUH SAĞLIĞIN KORUNMASI VE EGZERSİZ DESTEĞİ

in: Spor Bilimlerinde Güncel Konular ve Araştırmalar-2”Covid 19 Pandemisi-2020”, Karagün Elif, Yılmaz Ozan, Editor, Çizgi Kitabevi, Ankara, pp.6-34, 2020

PSİKOTARİH KAVRAMINA BİR BAKIŞ; SPOR ORTAMLARINDA PSİKO TARİHSEL UYGULAMALAR İÇİN ÖNERİLER

in: SPOR BİLİMLERİNDE GÜNCEL KONULAR VE ARAŞTIRMALAR-3, Elif Karagün,Ozan Yılmaz, Editor, Çizgi Yayınevi, Ankara, pp.7-23, 2020 Creative Commons License

Öncesi ve Sonrasıyla Londra Olimpiyatları; Sporcuların Psikolojik Özellikleri ve TOHM Projesi

in: SPOR BİLİMLERİNDE GÜNCEL KONULAR VE ARAŞTIRMALAR, Elif Karagün,Ozan yılmaz, Editor, Nobel Yayınevi, Konya, pp.24-42, 2019 Creative Commons License Sustainable Development

Öncesi ve Sonrasıyla Londra Olimpiyatları Sporcuların PsikolojikÖzellikleri ve TOHM Projesi

in: Spor Bilimlerinde Güncel Konular ve Araştırmalar 2019, Elif Karagün, Ozan Yılmaz, Editor, Çizgi Kitabevi, Konya, pp.24-42, 2019

Gençlik Dönemi Ruh Sağlığı Açısından Beden Eğitimi ve Spor Dersi

in: İnter - Disipliner Yaklaşımla gençliğin Umudu Toplumun Beklentileri, Aylin görgün baran,mehmet çakır, Editor, Hacettepe Taç Kitapçılık, Ankara, pp.1-707, 2016 Sustainable Development

Sportif Başarı ve Motivasyon

in: sporŞurası, Gazanfer KemalGül, Editor, Umut Yayımcılık, Kocaeli, pp.29-49, 2016

ÇOCUK, ŞİDDET VE SPOR

in: Türkiyede Dünyada Şiddet, Murat Korkmaz, Emine Demiray, Ümran Sevil, Şengül Hablemitoğlu,, Editor, Nobel Yayınevi, Kocaeli, pp.1-37, 2015

Toplumsal Cinsiyet, Kadın ve Spor

in: Kadın Kitabı, Münevver Tekcan, Editor, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, pp.301-327, 2013